bột giặt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rồi tôi bỏ nó vào thùng dầu… với bột giặt… và dán chặt nó.

Then I put him in an oil tank… with laundry detergent and lye and sealed it back up.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải chính cô thường mang theo bửa trưa trong một túi bột giặt đó sao?

Didn’t you always carry your lunchbox ln a washing powder bag?

OpenSubtitles2018. v3

Cái gì vậy, bột giặt ư?

What is that, washing powder?

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ sử dụng bột giặt dành cho trẻ không có mùi và không có chất nhuộm .

Use only baby laundry detergents that are fragrance – and dye-free .

EVBNews

Tripolyphốtphat natri được sản xuất từ axít phốphoric được sử dụng trong bột giặt ở một số quốc gia, nhưng lại bị cấm ở một số quốc gia khác.

Sodium tripolyphosphate made from phosphoric acid is used in laundry detergents in some countries, but banned for this use in others.

WikiMatrix

Thả giấc mơ” (sáng tác cho một chiến dịch quảng cáo của hãng sản xuất bột giặt Omo), “Âm thầm bên em” và “Buông đôi tay nhau ra” từ tháng 6 đến tháng 12 cùng năm.

Thả giấc mơ ” ( written for an advertising chiến dịch for Omo ), ” Âm thầm bên em ” and ” Buông đôi tay nhau ra “, were released between June and December năm ngoái .

WikiMatrix

Thập niên 1980 Trong thập niên 1980, sản phẩm của công ty là tã giấy Merries, bột giặt Attack, dưỡng da hàng ngày Biore và dưỡng thể hằng ngày Biore U, Curel (1986) và mỹ phẩm Sofina đã được đưa ra thị trường.

1980s During the 1980s, its products Merries diapers, Attack detergent, Biore daily skincare and Biore U daily body care, Curel (1986) and Sofina cosmetics were launched.

WikiMatrix

Nếu tôi hỏi bạn có mối liên kết nào giữa một chai bột giặt Tide và mồ hôi (chương trình quảng cáo của Tide) bạn chắc chắn sẽ nghĩ đó là câu hỏi đơn giản nhất quả đất nhưng cũng là câu bạn sẽ bị hỏi cả tuần ở Edinburgh .

So if I was to ask you what the connection between a bottle of Tide detergent and sweat was, you’d probably think that’s the easiest question that you’re going to be asked in Edinburgh all week.

ted2019

Nếu tôi hỏi bạn có mối liên kết nào giữa một chai bột giặt Tide và mồ hôi ( chương trình quảng cáo của Tide ) bạn chắc chắn sẽ nghĩ đó là câu hỏi đơn giản nhất quả đất nhưng cũng là câu bạn sẽ bị hỏi cả tuần ở Edinburgh.

So if I was to ask you what the connection between a bottle of Tide detergent and sweat was, you’d probably think that’s the easiest question that you’re going to be asked in Edinburgh all week.

QED

Trong thời gian này, công ty đã đưa ra các sản phẩm gia dụng, sản phẩm giặt ủi và các sản phẩm công nghiệp để mở rộng cơ sở thu nhập của mình (chẳng hạn như bột giặt New Beads, chất làm mềm vải Humming, chất tẩy trắng Haiter và máy làm sạch gia đình Magiclean).

During this time, the company launched household products, laundry products, and industrial products to expand its revenue base ( such as New Beads detergent, Humming fabric softener, Haiter bleach and Magiclean household cleaners ) .

WikiMatrix

Quản lý danh mục là khái niệm bán lẻ và mua hàng, trong đó phạm vi sản phẩm được mua bởi một tổ chức kinh doanh hoặc được bán bởi một nhà bán lẻ được chia thành các nhóm riêng biệt có các sản phẩm tương tự hoặc có liên quan; các nhóm này được gọi là các danh mục sản phẩm (ví dụ về các loại thực phẩm tạp hóa có thể là: cá đóng hộp, bột giặt, thuốc đánh răng).

Category management is a retailing and purchasing concept in which the range of products purchased by a business organization or sold by a retailer is broken down into discrete groups of similar or related products; these groups are known as product categories (examples of grocery categories might be: tinned fish, washing detergent, toothpastes).

WikiMatrix

Bà đeo nó khi quét nhà, khi lau dọn, khi làm một đống bánh ngô bột vàng, khi may vá trên chiếc máy may đạp bằng chân của mình và cả khi giặt quần áo trên ván giặt đồ nữa .

She wore it when she swept, when she mopped, when she made her large mound of golden flour tortillas, when she sewed on her treadle Singer sewing machine and when she washed clothes on the rub board .

EVBNews

Rate this post