braid tiếng Anh là gì?

braid tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng braid trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ braid tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm braid tiếng Anh
braid
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ braid

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: braid tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

braid tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ braid trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ braid tiếng Anh nghĩa là gì.

braid /breid/

* danh từ
– dải viền (trang sức quần áo)
– dây tết (bằng lụa, vải)
– bím tóc

* ngoại động từ
– viền (quần áo) bằng dải viền
– bện, tết (tóc…)
– thắt nơ giữ (tóc)

braid
– (Tech) tết, bện (đ)

braid
– (tô pô) bện, tết

Thuật ngữ liên quan tới braid

Tóm lại nội dung ý nghĩa của braid trong tiếng Anh

braid có nghĩa là: braid /breid/* danh từ- dải viền (trang sức quần áo)- dây tết (bằng lụa, vải)- bím tóc* ngoại động từ- viền (quần áo) bằng dải viền- bện, tết (tóc…)- thắt nơ giữ (tóc)braid- (Tech) tết, bện (đ)braid- (tô pô) bện, tết

Đây là cách dùng braid tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ braid tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

braid /breid/* danh từ- dải viền (trang sức quần áo)- dây tết (bằng lụa tiếng Anh là gì?
vải)- bím tóc* ngoại động từ- viền (quần áo) bằng dải viền- bện tiếng Anh là gì?
tết (tóc…)- thắt nơ giữ (tóc)braid- (Tech) tết tiếng Anh là gì?
bện (đ)braid- (tô pô) bện tiếng Anh là gì?
tết

Rate this post