brisk tiếng Anh là gì?

brisk tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng brisk trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ brisk tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm brisk tiếng Anh
brisk
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ brisk

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: brisk tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

brisk tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ brisk trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ brisk tiếng Anh nghĩa là gì.

brisk /brisk/

* tính từ
– nhanh, nhanh nhẩu, nhanh nhẹn; lanh lợi
=brisk pace+ bước đi nhanh nhẹn
– hoạt động, phát đạt
=trade is brisk+ buôn bán phát đạt
– nổi bọt lóng lánh (rượu sâm banh); sủi bọt (bia)
– trong lành, mát mẻ (không khí)
– lồng lộng (gió)

* ngoại động từ
– làm hoạt động lên, làm sôi nổi lên, làm phấn khởi lên, làm vui lên
=to brisk someone up+ làm cho ai phấn khởi (vui) lên

* nội động từ
– to brisk up phấn khởi lên, vui lên
!to brisk up a fire
– khêu ngọn lửa

Thuật ngữ liên quan tới brisk

Tóm lại nội dung ý nghĩa của brisk trong tiếng Anh

brisk có nghĩa là: brisk /brisk/* tính từ- nhanh, nhanh nhẩu, nhanh nhẹn; lanh lợi=brisk pace+ bước đi nhanh nhẹn- hoạt động, phát đạt=trade is brisk+ buôn bán phát đạt- nổi bọt lóng lánh (rượu sâm banh); sủi bọt (bia)- trong lành, mát mẻ (không khí)- lồng lộng (gió)* ngoại động từ- làm hoạt động lên, làm sôi nổi lên, làm phấn khởi lên, làm vui lên=to brisk someone up+ làm cho ai phấn khởi (vui) lên* nội động từ- to brisk up phấn khởi lên, vui lên!to brisk up a fire- khêu ngọn lửa

Đây là cách dùng brisk tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ brisk tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

brisk /brisk/* tính từ- nhanh tiếng Anh là gì?
nhanh nhẩu tiếng Anh là gì?
nhanh nhẹn tiếng Anh là gì?
lanh lợi=brisk pace+ bước đi nhanh nhẹn- hoạt động tiếng Anh là gì?
phát đạt=trade is brisk+ buôn bán phát đạt- nổi bọt lóng lánh (rượu sâm banh) tiếng Anh là gì?
sủi bọt (bia)- trong lành tiếng Anh là gì?
mát mẻ (không khí)- lồng lộng (gió)* ngoại động từ- làm hoạt động lên tiếng Anh là gì?
làm sôi nổi lên tiếng Anh là gì?
làm phấn khởi lên tiếng Anh là gì?
làm vui lên=to brisk someone up+ làm cho ai phấn khởi (vui) lên* nội động từ- to brisk up phấn khởi lên tiếng Anh là gì?
vui lên!to brisk up a fire- khêu ngọn lửa

Rate this post