Giấy phép kinh doanh là gì? Để làm gì? Đăng ký ở đâu? Bao nhiêu tiền?

 • Giấy phép kinh doanh là gì và để làm gì?

  Giấy phép kinh doanh thương mại là gì ? Đăng ký giấy phép kinh doanh thương mại ở đâu ? Giấy phép kinh doanh thương mại có quan trọng so với doanh nghiệp khi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hay không ? Hãy cùng Nam Việt Luật đi tìm câu vấn đáp chi tiết cụ thể nhất trải qua bài viết sau đây nhé !

  Giấy phép kinh doanh là gì?

  – Giấy phép kinh doanh thương mại là điều kiện kèm theo cần và đủ để cho cá thể / tổ chức triển khai hoạt động giải trí trong một ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo nhất định được phép hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hợp pháp. Giấy phép kinh doanh thương mại là ghi nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với cơ sở kinh doanh thương mại đó và là cơ sở giúp cho cơ quan quản trị nhà nước quản trị trật tự xã hội về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại được thuận tiện hơn. Có nhiều tên gọi và nhiều người không hề phân biệt được giấy phép kinh doanh thương mại là gì ? và giấy phép kinh doanh thương mại để làm gì trong những trường hợp khác nhau .

  – Chỉ có 1 số ít loại giấy phép với tên gọi đúng của nó là giấy phép kinh doanh. Ví dụ: Giấy phép kinh doanh hóa chất, Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, Giấy phép kinh doanh nhập khẩu.

  – Trên thực tiễn thuật ngữ giấy phép kinh doanh thương mại là một thuật ngữ thông dụng nên dễ được đánh đồng làm tên gọi chung cho nhiều loại giấy ghi nhận, hoặc giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại. Mọi người tuy hiểu kinh doanh thương mại là phải cần giấy phép nhưng không hề biết đúng chuẩn tên gọi chuyên ngành của từng loại giấy so với những trường hợp đơn cử. Do vậy, trong nhiều trường hợp ngay cả những cơ sở kinh doanh thương mại có nhu yếu thực xin : “ Giấy phép kinh doanh thương mại ” cũng không hề miêu tả đúng mực tên gọi của loại giấy ghi nhận. Chính cho nên vì thế nên dễ gây nhầm lẫn trong việc làm cũng như trong kinh doanh thương mại .

  Bản chất giấy phép kinh doanh là gì? Tên gọi chính xác nhất cho từng loại giấy chứng nhận như thế nào?

  Ví dụ : Khi một người muốn xây dựng công ty thì trong đầu họ sẽ nghĩ ngay đến xin một loại giấy phép để được hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Tuy nhiên họ không biết tên gọi thực tiễn của “ giấy phép kinh doanh thương mại là gì ? ”. Trong đầu họ sẽ quy ước đại khái là : “ Giấy phép kinh doanh thương mại ”. Nhưng trong thực tiễn trong trường hợp này tên gọi giấy phép kinh doanh thương mại là chưa trọn vẹn đúng mực. Mà tên gọi thuật ngữ chuyên ngành đúng chuẩn ở đây là : “ Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ” .
  Ví dụ : Khi một người muốn mở một shop kinh doanh thương mại thì trong đầu họ sẽ nghĩ ngay đến xin một loại giấy phép để đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Tuy nhiên họ không biết tên gọi của nó thực tiễn của giấy phép đó là gì. Trong đầu họ sẽ quy ước đại khái là : “ Giấy phép kinh doanh thương mại ”. Nhưng trong thực tiễn trong trường hợp này tên gọi giấy phép kinh doanh thương mại là chưa trọn vẹn đúng chuẩn. Mà tên gọi thuật ngữ chuyên ngành đúng chuẩn là : “ Giấy ghi nhận ĐK hộ kinh doanh thương mại ” hoặc “ Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hộ kinh doanh thương mại thành viên ” .
  – Về mặt pháp lý, Sở Kế hoạch và góp vốn đầu tư chỉ cấp giấy phép kinh doanh thương mại cho những đối tương khi phân phối được vừa đủ điều kiện kèm theo để hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Theo Luật doanh nghiệp, với doanh nghiệp trong nước thì ngành nghề ĐK không bị hạn chế ngoại trừ ngành nghề kinh doanh thương mại ngành nghề có điều kiện kèm theo .

  Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu ?

  – Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ; Nơi ĐK tại Phòng ĐK kinh doanh thương mại Sở kế hoạch góp vốn đầu tư Tỉnh / Thành phố thường trực ;
  – Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư ; Nơi ĐK tại Phòng ĐK góp vốn đầu tư Sở kế hoạch góp vốn đầu tư Tỉnh / Thành phố thường trực ;
  – Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hộ kinh doanh thương mại thành viên ; Nơi ĐK tại Phòng ĐK kinh doanh thương mại thuộc ủy ban nhân dân cấp Quận / Huyện thường trực .
  – Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn thực phẩm / Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm ; Cơ quan cấp là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc những cơ quan được ủy quyền cấp .
  – Xác nhận công bố tương thích lao lý bảo đảm an toàn thực phẩm, Cơ quan cấp là Cục bảo đảm an toàn thực phẩm .
  – Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo về phòng cháy và chữa cháy, Cục công an phòng cháy và chữa cháy thường trực .
  – Giấy xác nhận đủ điều kiện kèm theo về bảo mật an ninh trật tự, Cơ quan cấp, Cục Cảnh sát quản trị hành chính về trật tự xã hội sở tại .
  – Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo phòng khám, Cơ quan cấp Sở y tế Tỉnh / Thành phố thường trực .
  – Giấy phép sản xuất thuốc thú y ; Nơi cấp Cục thú y thường trực .
  – Giấy phép hoạt động giải trí TT ngoại ngữ ( tin học ) ; Nơi cấp Sở giáo dục Tỉnh / Thành phố thường trực .
  – Giấy phép dạy nghề của cơ sở ; Nơi cấp Sở lao động thương bệnh binh và Xã hội tỉnh / Thành phố thường trực .
  – Giấy phép kinh doanh thương mại nhập khẩu ; Nơi cấp Sở công thương Tỉnh / Thành phố sỏ tại .
  – Giấy phép kinh doanh thương mại xuất khẩu ; Nơi cấp Sở công thương Tỉnh / Thành phố sỏ tại .
  – Giấy phép quảng cáo ; Nơi cấp Sở văn hóa truyền thống thông tin và tiếp thị quảng cáo .
  – Giấy ghi nhận tiêu chuẩn loại sản phẩm .
  – Giấy phép bán sỉ rượu ; Nơi cấp Sở công thương Tỉnh / Thành phố sỏ tại .
  – Giấy phép kinh doanh nhỏ rượu ; Nơi cấp Sở công thương Tỉnh / Thành phố sỏ tại .
  – Giấy ĐK tổ chức triển khai bán hàng đa cấp ; Nơi cấp Sở công thương Tỉnh / Thành phố sỏ tại .
  – Giấy phép kinh doanh thương mại vận tải đường bộ bằng xe xe hơi ; Nơi cấp Sở Giao thông vận tải đường bộ Tỉnh / Thành phố thường trực .
  – Giấy phép khuyến mại theo chương trình ; Nơi cấp Sở công thương Tỉnh / Thành phố sỏ tại .

  – Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động; Nơi cấp Sở lao động thương binh và Xã hội tỉnh/Thành phố sở tại.

  – Giấy phép kinh doanh thương mại lữ hành quốc tế ; Nơi cấp Sở văn hóa truyền thống thể thao và du lịch Tỉnh / Thành phố thường trực .
  – Giấy phép kinh doanh thương mại lữ hành trong nước ; Nơi cấp Sở văn hóa truyền thống thể thao và du lịch Tỉnh / Thành phố thường trực … .. Và còn nhiều loại Giấy chứng nhận / Giấy xác nhận / Giấy phép khác .

  Giấy phép kinh doanh để làm gì?

  – Để quản trị những việc làm kinh doanh thương mại của cơ sở kinh doanh thương mại. Nhà nước bắt buộc những cơ sở kinh doanh thương mại phải hoàn thành xong thủ tục hành chính đó là ĐK giấy phép kinh doanh thương mại. Chỉ khi đã ĐK và đủ điều kiện kèm theo được cấp giấy phép kinh doanh thương mại thì hình thức kinh doanh thương mại đó mới được xem là hợp pháp .
  – Với mục tiêu nêu trên, chắc như đinh bạn đã hiểu rõ tầm quan trọng của giấy phép kinh doanh thương mại cũng như có câu vấn đáp khá đầy đủ cho câu hỏi giấy phép kinh doanh thương mại để làm gì .

  Bản chất của giấy phép kinh doanh

  – Là quyền kinh doanh thương mại của công dân khi phân phối đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại ;
  – Là chính sách đề xuất – cấp ;
  – Là sự cấp phép hoạt động giải trí của cơ quan quản trị Nhà nước có thẩm quyền ;

  Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh:

  – Tùy vào từng loại giấy ghi nhận / giấy xác nhận / Giấy phép mà có thành phần hồ sơ khác nhau. Dưới đây là thành phần hồ sơ cấp phép của Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp và Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hộ kinh doanh thương mại thành viên :

  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

  1. Giấy đề xuất ĐK xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành viên theo mẫu thống nhất do cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có thẩm quyền lao lý .
  2. Dự thảo Điều lệ công ty .
  3. Chuẩn bị sách vở của thành viên như sau đây :
  a ) Đối với thành viên là cá thể : bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác ;
  b ) Đối với thành viên là tổ chức triển khai : bản sao quyết định hành động xây dựng, Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc tài liệu tương tự khác của tổ chức triển khai ; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của người đại diện thay mặt theo uỷ quyền .
  Đối với thành viên là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại phải có xác nhận của cơ quan nơi tổ chức triển khai đó đã ĐK không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ ĐK kinh doanh thương mại .
  4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền so với công ty kinh doanh thương mại ngành, nghề mà theo pháp luật của pháp lý phải có vốn pháp định .
  5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá thể khác so với công ty kinh doanh thương mại ngành, nghề mà theo lao lý của pháp lý phải có chứng từ hành nghề .

  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể:

  – Giấy ý kiến đề nghị ĐK kinh doanh thương mại hộ kinh doanh thương mại thành viên. Mẫu giấy ý kiến đề nghị được cung ứng tại Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại cấp Huyện nơi đặt hộ kinh doanh thương mại thành viên .
  – Bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá thể hoặc đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại ;
  – Hợp đồng thuê khu vực mở hộ kinh doanh thương mại

  Thời hạn của giấy phép kinh doanh

  – Thời hạn sống sót của giấy phép kinh doanh thương mại sẽ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ghi vào giấy phép. Đối với doanh nghiệp trong nước thì giấy phép kinh doanh thương mại có thời hạn cấp theo pháp luật của pháp lý, và theo pháp luật của cơ quan quản trị chuyên ngành .
  – Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, Giấy ghi nhận ĐK hộ kinh doanh thương mại thành viên thường thì là 50 năm hoặc tùy theo nhu yếu ĐK giấy phép kinh doanh thương mại của cơ sở. Khi hết thời hạn thì chủ cơ sở triển khai thủ tục gia hạn .

  Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì?

  – Không chỉ vướng mắc giấy phép kinh doanh thương mại là gì ? Giấy phép kinh doanh thương mại để làm gì ? Rất nhiều người còn chăm sóc đến giấy phép kinh doanh thương mại tiếng anh là gì ? Nam Việt Luật xin vấn đáp, giấy phép kinh doanh thương mại tiếng anh là “ Business license ”
  – Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại tiếng anh là ‘ Business Registration Certificate ’

  – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếng Anh: Enterprise Registration Certificate;

  – Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư tiếng Anh : Investment Registration Certificate ;

  Quyền hạn của Nhà nước

  – Mặc dù đối tượng người dùng ĐK kinh doanh thương mại có vừa đủ hồ sơ theo đúng pháp luật nhưng cơ quan Nhà nước trọn vẹn có thẩm quyền phủ nhận không cấp giấy phép kinh doanh thương mại nếu ngành nghề ĐK đó tác động ảnh hưởng đến quyền lợi của hội đồng hoặc hoàn toàn có thể hạn chế số lượng ngành nghề kinh doanh thương mại .
  Trên đây là những câu vấn đáp chi tiết cụ thể nhất của Nam Việt Luật về giấy phép kinh doanh thương mại là gì, làm giấy phép kinh doanh thương mại hết bao nhiêu tiền. Nếu Quý khách hàng có vẫn còn vướng mắc về hồ sơ cũng như điều kiện kèm theo xin cấp giấy phép kinh doanh thương mại thì đừng ngần ngại gọi ngay đến số hotline của Nam Việt Luật để được những nhân viên tương hỗ tư vấn giải đáp những vướng mắc không tính tiền nhé !

 • Rate this post