ca nhạc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Kết hợp Võ Thiếu Lâm với ca nhạc.

Combining Shaolin kung fu with singing and dancing.

OpenSubtitles2018. v3

Tô Chấn Phong đến với ca nhạc một cách tình cờ.

She came to dance music by chance.

WikiMatrix

Trong giữa năm 2006, nhóm thực hiện một chương trình ca nhạc mang tên “Ribbon no Kishi”.

In mid-2006, the group performed the musical Ribbon no Kishi.

WikiMatrix

Video ca nhạc cho “Flashdance…

The music for “Flashdance…

WikiMatrix

O’Pry diễn xuất trong video ca nhạc của Madonna “Girl Gone Wild”.

O’Pry appeared in Madonna’s music video “Girl Gone Wild”.

WikiMatrix

Video ca nhạc cho “I Do” được công chiếu vào ngày 11 tháng 3 năm 2011.

The music video for “I Do” premiered on March 11, 2011.

WikiMatrix

Không gì giống như một phòng ca nhạc.

Nothing’s like music hall.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 2006, Emily xuất hiện trong clip ca nhạc “Light Surrounding You” của nhóm nhạc Evermore.

In 2006, Browning appeared in the music video for Evermore’s “Light Surrounding You”.

WikiMatrix

Tử tước rất hào hứng vì đêm ca nhạc tối nay.

Well, the Vicomte is very excited about tonight’s gala.

OpenSubtitles2018. v3

Bản nhạc tiêu đề và video ca nhạc của AOA Cream được phát hành vào tháng 2 12, 2016.

AOA Cream’s title track and music video was released on February 12, 2016.

WikiMatrix

Kết hợp võ công Thiếu Lâm với ca nhạc.

Let’s combine Shaolin kung fu with singing and dancing.

OpenSubtitles2018. v3

Video ca nhạc của bài hát được đạo diễn bởi Gregory Dark, phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 1999.

An accompanying music video, directed by Gregory Dark, was released on December 17, 1999.

WikiMatrix

Cuối thế kỷ 20 là bộ phim ca nhạc Everyone Says I Love You (1996) của đạo diễn Woody Allen.

At 16 years of age, Lyonne was cast in the Woody Allen-directed Everyone Says I Love You ( 1996 ) .

WikiMatrix

Năm 2013, Oh Ha Young đóng vai nữ chính trong video ca nhạc “1440” của ca sĩ Huh Gak.

In 2013, Oh played the female lead in the music video for Huh Gak’s song “1440”.

WikiMatrix

Năm 2012, anh xuất hiện trong video ca nhạc “Never Let Me Go” của Florence + The Machine.

In 2012, Bower appeared in the music video for “Never Let Me Go” by Florence + The Machine.

WikiMatrix

Anh chơi với mọi người còn ổng là ngôi sao trong chương trình ca nhạc ở Vegas.

I hang out with you guys and he stars in a drag show in Vegas .

OpenSubtitles2018. v3

Dido ghi hình video ca nhạc cho bản “Thank You”.

Dido recorded a music video for “Thank You.”

WikiMatrix

Vì vậy tôi đã chọn làm nghề đạo diễn video ca nhạc.

So I got into directing music videos.

ted2019

Vào năm 1978, Jackson có một vai diễn Scarecrow trong bộ phim ca nhạc The Wiz.

In 1978, Jackson starred as Scarecrow in the film musical The Wiz.

WikiMatrix

Một số video ca nhạc đã được thay đổi và khác với những phiên bản phát hành trước.

Some music videos have been changed and are different from their previous commercial releases.

WikiMatrix

Ngày 27 tháng 4, một video ca nhạc cho “Gosh” được phát hành.

On 27 April 2015, a music video for “Gosh” was released.

WikiMatrix

Trong tháng tám năm 2016, cô xuất hiện trong video ca nhạc “Nikes” của Frank Ocean .

In August 2016, she appeared in the music video for Frank Ocean’s song “Nikes”.

WikiMatrix

Vợ tôi Frances gọi tôi là “người ham mê những buổi trình diễn ca nhạc.”

I am what my wife, Frances, calls a “show-a-holic.”

LDS

Và phim ca nhạc luôn khiến tôi cảm thấy thú vị, nhưng nó luôn luôn sống động.

So, music videos are something that I always found interesting, but they always seem to be so reactive.

QED

Spears được biết đến với những màn trình diễn và những video ca nhạc mang tính biểu tượng.

Spears is known for her performances and music videos.

WikiMatrix

Rate this post