Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú theo quy định mới nhất

Người nộp thuế thu nhập cá nhân gồm có cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo lao lý của pháp lý. Trong đó :sửa đổi Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC, 111 / 2013 / TT-BTC, 219 / 2013 / TT-BTC, 08/2013 / TT-BTC, 85/2011 / TT-BTC, 39/2014 / TT-BTC và 78/2014 / TT-BTC để cải cách, đơn thuần thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhhướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Sau đây Lawkey xin được chia sẻ quy định về cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú tới quý khách hàng:

Cách xác lập cá nhân cư trú và không cư trú theo lao lý mới nhất ? Cách xác lập cá nhân cứ trú để tính thuế thu nhập cá nhân .

Xác định cá nhân cư trú

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày.

Ngày đến và ngày đi được địa thế căn cứ vào xác nhận của cơ quan quản trị xuất nhập cảnh trên hộ chiếu ( hoặc giấy thông hành ) của cá nhân khi đến và khi rời Nước Ta. Trường hợp nhập cư và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú. Cá nhân xuất hiện tại Nước Ta tức là có sự hiện hữu của cá nhân đó trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

– Có nơi ở tiếp tục :Đối với công dân Nước Ta : nơi ở tiếp tục là nơi cá nhân sinh sống liên tục, không thay đổi không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã ĐK thường trú theo lao lý của pháp lý về cư trú .Đối với người quốc tế : nơi ở liên tục là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi ĐK cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp .– Có nhà thuê để ở tại Nước Ta theo lao lý của pháp lý về nhà tại, với thời hạn của những hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, đơn cử như sau :Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở liên tục nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo những hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác lập là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi .

Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,… không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Trường hợp cá nhân có nơi ở liên tục tại Nước Ta nhưng trong thực tiễn xuất hiện tại Nước Ta dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng tỏ được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Nước Ta .Việc chứng tỏ là đối tượng người dùng cư trú của nước khác được địa thế căn cứ vào Giấy ghi nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Nước Ta không có pháp luật cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung ứng bản chụp Hộ chiếu để chứng tỏ thời hạn cư trú .Thu nhập chịu thuế so với cá nhân cư trú được xác lập là thu nhập phát sinh trong và ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, không phân biệt nơi trả thu nhập .Đối với cá nhân là công dân của vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Nước Ta về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế so với những loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Nước Ta thì nghĩa vụ và trách nhiệm thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Nước Ta trong trường hợp cá nhân lần tiên phong xuất hiện tại Nước Ta đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Nước Ta ( được tính đủ theo tháng ) không phải thực thi những thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực thi không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai vương quốc .

Cách xác lập cá nhân không cư trú

Cá nhân không cư trú là người không cung ứng điều kiện kèm theo một trong những điều kiện kèm theo trên .Thu nhập chịu thuế so với cá nhân không cư trú là thu nhập phát sinh tại Nước Ta, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập .

Lưu ý: Người nộp thuế thu nhập cá nhân ở trên bao gồm:

– Cá nhân có quốc tịch Nước Ta kể cả cá nhân được cử đi công tác làm việc, lao động, học tập ở quốc tế có thu nhập chịu thuế .– Cá nhân là người không mang quốc tịch Nước Ta nhưng có thu nhập chịu thuế, gồm có : người quốc tế thao tác tại Nước Ta, người quốc tế không hiện hữu tại Nước Ta nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Nước Ta .

>> Xem thêm: Những khoản thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay

Nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân trong Công ty CPCác khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân lúc bấy giờ

Trên đây là những thông tin cơ bản về cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Lawkey. Lawkey tự hào là  đơn vị tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán, tư vấn hợp đồng… chuyên nghiệp nhất. 

Rate this post