Động Từ trong Tiếng Anh – Cách Sử Dụng và Bài Tập có Đáp Án

Động từ thuộc nhóm những nhóm những thành phần quan trọng của câu. Đôi khi trong những câu đặc biệt, bạn chỉ cần sử dụng 1 động từ thôi là đủ. Hãy cùng Anh ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm thành phần này nhé.

Những chủ đề tựa như về từ loại trong tiếng Anh bạn hoàn toàn có thể chăm sóc

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ VỊ TRÍ THƯỜNG GẶP

1. Khái niệm

Động từ là từ dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ trong câu

Ví dụ : Tom kicked the ball. – Tom triển khai hành vi đá quả bóng. Quả bóng là đối tượng người tiêu dùng nhận tác động ảnh hưởng của hành vi ( object of the verb ) .
The sky is blue. – is ở đây không bộc lộ hành vi mà thể hiện trạng thái của khung trời là xanh. “ Blue ” ở đây là tính từ .

2. Vị trí thường gặp của động từ

 • Động từ thường đứng sau chủ ngữ:

Ví dụ : She worked hard. ( Mẹ tôi thao tác khó khăn vất vả. )

 • Động từ thường đứng sau trạng từ chỉ tần suất (Adverb of Frequency) nếu là động từ thường.

Các trạng từ chỉ tần suất thường gặp:

 • Always: luôn luôn
 • Usually: thường thường
 • Often : thường
 • Sometimes: Đôi khi
 • Seldom: Hiếm khi
 • Never: Không bao giờ

Ví dụ : He usually goes to school in the afternoon. ( Anh ấy thường đi học vào buổi chiều. )

 • Nếu là động từ “Tobe”, trạng từ sẽ đi sau động từ “Tobe”.

Ví dụ : It’s usually hot in summer. ( Mùa hè trời thường nóng. )

II. PHÂN LOẠI ĐỘNG TỪ

Hiện có 3 cách phân loại động từ trong tiếng Anh :

1. Phân loại theo vai trò của động từ

 • Trợ động từ (auxiliary verb)

Ví dụ : to be, to have, to do, can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would, to need, to dare

Loại này có thể chia ra làm 3 loại:

To be, to have: vừa có thể làm động từ thường, vừa có thể làm trợ động từ

Ví dụ :

Động từ thường

Trợ động từ

– Tom is a doctor .
– He has a black beard .
– He is working now .
– I have just finished my homework .

Động từ khuyết thiếu: chỉ có thể làm trợ động từ trong câu. Ví dụ: can, may, shall, will, ought to, mustchỉ hoàn toàn có thể làm trợ động từ trong câu. Ví dụ : can, may, shall, will, ought to, must

Trong tiếng Anh có những dạng động từ khiếm khuyết như: can (có thể), could (quá khứ của “can”), may (có thể, có lẽ), might (quá khứ của “may”), must (phải – có tính chất bắt buộc), ought to (nên), shall (sẽ), should (nên), will (sẽ), would (quá khứ của “will”) …

Động từ khiếm khuyết là một loại trợ động từ và nó có những đặc thù sau :

 • Là một loại trợ động từ
 • Ở ngôi thứ 3 số ít không thêm “s” vào động từ khiếm khuyết.
 • Ở câu phủ định chỉ cần thêm “not” sau động từ khiếm khuyết.
 • Ở câu hỏi chỉ cần đưa động từ khiếm khuyết ra đầu câu.

Ví dụ :
I can speak English well .
I can’t speak English well .
Can you speak English well ?
She can speak English. She can not ( can’t ) speak English. Can she speak English ?

Một số động từ đặc biệt

có trường hợp dùng làm động từ thường, có trường hợp dùng làm trợ động từ. Ví dụ : to dare, to need, to do, used to
Ví dụ :

Động từ thường

Trợ động từ

– He doesn’t dare to say anything .
– They need new skirts .
– Dare we interrupt ?
– I need to go home now .
 • Động từ thường (ordinary verbs)

Những động từ không thuộc loại trên là động từ thường. Ví dụ : to work, to sing, to pray, to play, to study …

2. Phân theo Nội động từ và ngoại động từ

 • Nội động từ:

– Diễn tả hành vi nội tại của người nói hay người triển khai hành vi .
Ví dụ : He walks. ( Anh ấy đi bộ. Anh ấy tự đi chứ không phải là do người hay vật khác tác động ảnh hưởng )
Birds fly. ( Chim bay. Con chim tự bay theo bản năng chứ không do người hay vật tác động ảnh hưởng )
– Không cần có tân ngữ trực tiếp đi kèm. Nếu có thì phải có giới từ đi trước và cụm từ này sẽ đóng vai trò ngữ trạng từ chứ không phải là tân ngữ trực tiếp .
Ví dụ : She walks in the garden .
Birds fly in the sky .

 • Ngoại động từ

– Diễn tả hành vi gây ra trực tiếp lên người hoặc vật .
Ví dụ : The cat killed the mouse .
– Luôn cần thêm yếu tố bên ngoài là một danh từ hay đại từ theo sau để triển khai xong nghĩa của câu. Danh ( đại từ ) đi theo sau là tân ngữ trực tiếp .
Trong câu trên, tất cả chúng ta không hề nói “ The cat killed ” rồi dừng lại, bởi câu rất tối nghĩa. Vì thế phải thêm “ the mouse ” vào sau .

3. Các loại động từ thường gặp

Động từ thể chất (Physical verbs)

Động từ sức khỏe thể chất là các động từ hành vi. Chúng diễn đạt hành vi đơn cử của vật chất. Các hoạt động khung hình hoặc sử dụng một công cụ nào đó để hoàn tất một hành vi, từ bạn sử dụng để diễn đạt hành vi đó chính là một động từ sức khỏe thể chất. Ví dụ :

 • Let’s play football together.
 • Can you hear my voice?
 • Tell me if you want to go home.

Động từ chỉ trạng thái (Stative verbs)

Động từ trạng thái là những từ dùng để chỉ một trường hợp đang sống sót và chúng không miêu tả hành vi. Những động từ trạng thái thường được bổ trợ bởi các tính từ .
Ví dụ :

 • Paul feels rotten today. He has a bad cold.
 • Do you recognize him? He is a famous rock star.

Động từ chỉ hoạt động nhận thức (Mental verbs)

Đây là những động từ có ý nghĩa tương quan đến các khái niệm như tò mò, hiểu biết, tâm lý, hoặc lập kế hoạch. Nói chung, chúng đề cập đến yếu tố về nhận thức .
Ví dụ :

 • know what you mean.
 • He recognized Linda in the crowd.
 • Do you understand the meaning of this book?

Các loại động từ khác

Ngoài 3 loại cơ bản nêu trên, trong thực tiễn, tất cả chúng ta được biết đến rất nhiều loại động từ khác nữa. Những động từ ấy đã được phân loại theo công dụng của nó. Ví dụ :

 • Động từ hành động: Động từ hành động hành động nhận cụ thể, và được sử dụng bất cứ lúc nào bạn muốn hiển thị các hành động hoặc thảo luận về một ai đó làm điều gì đó.
 • Ngoại động từ: Là các động từ được hành động và gây ra hoặc tác động đến chủ thể khác (Object). Vì vậy, chúng lúc nào cũng phải có một tân ngữ theo sau để tạo thành một câu có nghĩa.
 • Nội động từ: Là những từ diễn tả hành động nội tại của người nói hay người, chủ thể thực hiện hành động. Hành động của chủ thể đó không tác động trực tiếp lên bất kỳ đối tượng nào.
 • Trợ động từ: Trợ động từ được sử dụng cùng với một động từ chính để “giúp” các động từ khác hình thành thể nghi vấn, thể phủ định, thể nhấn mạnh hay hình thành một thì trong tiếng Anh.
 • Động từ trạng thái: Đây là các động từ chỉ trạng thái, sự không biến đổi hoặc di chuyển như be, have, seem, consist, exist, possess, contain, belong…; các hoạt động tình cảm như like, love, hate…; hoạt động tri thức như: know, understand,..
 • Động từ tình thái: Là những từ dùng để miêu tả về tình cảm, trạng thái của con người, hoặc điều kiện tồn tại của sự vật.
 • Cụm động từ: Cụm động từ không phải là từ đơn; thay vào đó, chúng là sự kết hợp của các từ được kết hợp với nhau để tạo thành ý nghĩa khác nhau của động từ gốc.
 • Động từ bất quy tắc: Các động từ bất quy tắc là những động từ được sử dụng trong thì quá khứ đơn và quá khứ phân từ của động từ.

Một số động từ bất quy tắc

Động từ bất quy tắc (Irregular verbs) là động từ có hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập không theo quy tắc nhất định nào. Hình thức quá khứ đơn và quá khứ phân từ của các động từ này nằm trong bảng động từ bất quy tắc (phải học thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc).

Ex:       infinitive                               past                              past participle

be ( thì, là, ở ) was / were been
see ( nhìn thấy ) saw seen
teach ( dạy ) taught taught

➢ Xem thêm: Động từ bất quy tắc và những mẹo cần biết

III. CÁCH THỨC SỬ DỤNG VÀ CHIA ĐỘNG TỪ

1. Thêm đuôi V-ed và V-ing

a. Cách thêm – ed sau động từ

Những cách thức thêm – ED sau đây được dùng để thành lập thì Quá khứ đơn (Simple Past) và Quá khứ phân từ (Past Participle):

Thông thường: Thêm ED vào động từ nguyên mẫu.

to talk — > She talked about her family last night. / pre >

Động từ tận cùng bằng E –> chỉ thêm D.

to live — > He lived in Hanoi for 2 years .

Động từ tận cùng bằng phụ âm + Y –> Đổi Y thành IED.

to study — > They studied in the library last weekends .

Động từ một âm tiết tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và động từ được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết cuối –> Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ED.

 • to stop –> stopped
 • to control –> controlled

Một số động từ 2 âm tiết, tận cùng bằng L, được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết thứ nhất cũng gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ED.

 • to travel –> travelled
 • to kidnap –> kidnapped
 • to worship –> worshipped

b. Cách phát âm V-ed

Có tới 3 cách để phát âm từ có -ed tận cùng:

 • /id/: sau các âm /t/ và /d/
 • to want –> wanted
 • to decide –> decided
 • /t/: sau các phụ âm câm (voiceless consonant sounds)
 • to ask –> asked
 • to finish –> finished
 • /d/: sau các nguyên âm (vowel sounds) và phụ âm tỏ (voiced consonant sounds)
 • to answer –> answered
 • to open –> opened

c. Cách thêm -ing sau động từ

V-ing được hình thành để tạo nên hiện tại phân từ (present participle), trong các thì tiếp diễn (Continuous Tenses) và để tạo thành động danh từ (Gerund). Có 6 trường hợp thêm ING:

Thông thường: thêm -ING và cuối động từ nguyên mẫu.

 • to walk –> walking
 • to do –> doing

Động từ tận cùng bằng E –> bỏ E trước khi thêm -ING

 • to live –> living
 • to love –> loving

Động từ tận cùng bằng -IE –> đổi thành -Y trước khi thêm -ING.

 • to die –> dying
 • to lie –> lying

Động từ một âm tiết tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và động từ được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết cuối –> Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm -ING.

 • to run –> running
 • to cut –> cutting

Một số động từ 2 âm tiết, tận cùng bằng L, được nhấn mạnh (stressed) ở âm tiết thứ nhất cũng gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm -ING.

 • to travel –> travelling

Một số động từ có các thêm -ING đặc biệt để tránh nhầm lẫn:

 • to dye (nhuộm) –> dyeing
 • khác với
 • to die (chết) –> dying
 • to singe (cháy xém) –> singeing 
 • khác với
 • to sing (hát) –> singing

2. Một số động từ thường gặp

Dưới đây là 1 số động từ thường Open trong các đoạn hội thoại thường ngày và các đoạn văn tiếp xúc, các bạn hoàn toàn có thể học thuộc để sử dụng tương thích nha .

– walk / wɔ : k / đi bộ
– run / rʌn / chạy
– tiptoe / ’ tiptou / đi nhón chân
– crawl / krɔ : l / bò, trườn
– lift / lift / nâng lên, nhấc lên
– throw / θrou / ném, vứt, quăng
– bend / bend / cúi xuống
– dive / daiv / nhảy lao đầu xuống nước, lặn
– jump / dʤʌmp / nhảy, giật mình
– sit down : ngồi xuống
– stand up : đứng lên
– crouch / kautʃ / né, núp
– carry / ’ kæri / mang, vác
– lean / li : n / dựa, tựa, chống
– kneel / ni : l / quỳ
– hist / hit / đánh
use : dùng
– find : tìm thấy
– want : muốn
– Tell : nói
– put : đặt
– mean : nghĩa là
– become : trở thành
– leave : rời khỏi
– work : thao tác
need : cần
push / puʃ / đẩy
– pull / pul / kéo
– laugh / lɑ : f / cười
– teach / ti : tʃ / dạy, dạy học
– swim / swim / bơi
– knit / nit / đan
– write / rait / viết

– hammer /’hæmə/ đóng, nện

– fish / fiʃ / câu cá
– listen / ’ lisn / nghe
– cry / krai / khóc
– cook / kuk / nấu
– Be : là
– have : có
– DO : làm
– say : nói
– get : được
– make : làm
– go : đi
– see : thấy
– know : biết
– take : lấy
– think : nghĩ
– come : đến
– give : cho
– look : nhìn

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH CÓ ĐÁP ÁN

1. Bài tập

Exercise 1

1. Al’s doctor insists______ for a few days .
a. that he is resting b. his resting c. him to rest d. that he rest
2. I don’t like iced tea, and ______ .
a. she doesn’t too b. either doesn’t she c. neither does she d. she doesn’t neither
3. We wish that you_______ such a lot of work, because we know that you would have enjoyed the party .
a. hadn’t had b. hadn’t c. didn’t have had d. hadn’t have
4. Since your roommate is visiting her family this weekend, _______ you like to have dinner with us tonight .
a. will b. won’t c. do d. wouldn’t
5. Please______ photocopies of documents .
a. not to submit b. do not submit c. no submit d. not submit
6. I __________ bacon and eggs every morning .
a. am used to eat b. used to eating c. am used to eating d. use to eat
7. The team really looks good tonight because the coach had them________ every night this week .
a. practice b. practiced c. to practice d. the practice
8. Would you mind _________ please ?
a. to answer the telephone b. answering the telephone
c. answer the telephone d. to the telephone answering
9. You ________ your seats today if you want to go to the game .
a. had better to reserve b. had to better reserve
c. had better reserve d. had to reserve better
10. If it___________ so late we could have coffee .
a. wasn’t b. isn’t c. weren’t d. not be
11. Your sister used to visit you quite often________ ?
a. didn’t she b. doesn’t she c. wouldn’t she d. hadn’t she
12. If Bod _______ with us, he would have had a good time .
a. would come b. would have come c. had come d. came
13. Frankly, I’d rather you________ anything about if for the time being .
a. do b. didn’t do c. don’t d. didn’t
14. Since they aren’t answering their telephone, they_________
a. must have left b. need have left c. should have left d. can have left
15. We were hurrying because we thought that the bell_________
a. had already rang b. has already rang
c. had already rung d. have already ringing
16. The brakes need _________
a. adjusted b. to adjust c. to adjustment d. adjusting
17. I wish that we_____ with my brother when he flies to England next week .
a. could go b. will go c. had gone d. are going
18. I am sure Miss Smith_______ use the new equipment .
a. knows to b. knows the c. knows how to d. knows how
19. Mary and John ________ to the parties at the Student Union every Friday .
a. used to go b. use to go c. are used to go d. were used to go
20. You ___________ me, because I didn’t say that .
a. must misunderstand b. must be misunderstanding
c. must have misunderstood d. had to misunderstand

Exercise 2

1. I hadn’t expected James to apologize but I had hoped_____
a. him calling me b. that he would call me
c. him to call me d. that he call me
2. My husband lived at home before we were married, and so______
a. did I b. had I c. I had d. I did
3. Does your new secretary _________ shorthand ?
a. know to take b. know how to take c. know how take d. know how taking
4. Tommy had his big brother _________ his shoes for him .
a. to tie b. tie c. tied d. tying
5. I wish that he weather_______ not so warm .
a. was b. be c. were d. is
6. His English teacher recommends that he_______ a regular degree program .
a. begin b. begins c. will begin d. is beginning
7. Let’s go out for dinner, _________ ?
a. will we b. don’t we c. shall we d. are were
8. I’d __________ the operation unless it is absolutely necessary .
a. rather not have b. not rather had c. rather not to have d. rather not having
9. Would you please____________ write on the test books ?
a. don’t b. not to c. not d. to not
10. The old man asked her to move because he__________ in that chair .
a. used to sit b. was used to sit c. used to sitting d. was used to sitting
11. After the way she treated you, if I _______ in your place, I wouldn’t return the call .
a. be b. am c. was d. were
12. If I ________ the flu I would have gone with you .
a. hadn’t b. hadn’t had c. didn’t have d. wouldn’t have had
13. He’s taken his medicine, _______ ?
a. hasn’t he b. didn’t he c. doesn’t he d. isn’t he
14. Your mother and I are looking forward_______ you .
a. of seeing b. for seeing c. to see d. to seeing
15. It is imperative that you ________ there in person .
a. be b. will be c. will d. are
16. _________ you rather sit by the window ?
a. Don’t b. Will c. Wouldn’t d. Won’t
17. His government insisted that he________ until he finished hi degree .
a. should stay b. shall stay c. stayed d. stay
18. After he had researched and ________ his paper, he found some additional material that he should have included .
a. wrote b. written c. writing d. have written
19. The man who was driving the truck would not admit that he had been at fault, and_______
a. neither the other driver b. neither would the other driver
c. neither had the other driver d. the other driver neither
20. If it__________ rain, we’ll have the party outside .
a. wouldn’t b. doesn’t c. didn’t d. won’t

2. Đáp án

Exercise 1 Exercise 2
1 d 2 c 3 a 4 d 5 b 6 c 7 a 8 b 9 c 10 c
11 a 12 c 13 b 14 a 15 c 16 d 17 a 18 c 19 a 20 c
1 b 2 c 3 a 4 d 5 b 6 c 7 a 8 b 9 c 10 c
11 a 12 c 13 a 14 d 15 a 16 c 17 d 18 b 19 b 20 b

Nếu bạn đang ôn luyện TOEIC thì những gợi ý sau đây sẽ cực kì hữu ích với bạn đó nha .

➢ Trọn bộ 125 đề thi TOEIC fomat mới nhất 2021

➢ Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh (cấu trúc câu) bạn nên biết

Trên đây, Anh ngữ Ms Hoa đã liệt kê rất đầy đủ các kiến thức về động từ trong tiếng anh. Đây là một phần quan trọng trong việc ôn luyện ngữ pháp tiếng anh. Và chỉ có hiểu được các từ loại cơ bản này trong một ngôn ngữ, các bạn mới có cơ hội hoàn thiện kĩ năng tiếng anh của mình. 

Hi vọng rằng các bạn có được những kỹ năng và kiến thức tốt nhất để chinh phục môn tiếng anh. Chúc các bạn thành công xuất sắc !

Rate this post