Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất 2021

Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất 2021

Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất năm 2021 và cách lập bảng lương bằng công thức excel

Công việc tính lương, tính thưởng và các khoản khác phải trả cho người lao động được triển khai tập trung chuyên sâu tại phòng kế toán doanh nghiệp. Trên thực tiễn khi thiết kế mẫu bảng lương trên excel thì sẽ phong cách thiết kế gộp các khoản lương và thưởng, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương, tính thuế tncn để tiện theo dõi .

Thời gian để tính lương, tính thưởng và các khoản phải trả cho người lao động là hàng tháng. Căn cứ để tính là các chứng từ theo dõi thời gian lao động, kết quả lao động và các chứng từ khác có liên quan (như giấy nghỉ phép, biên bản ngừng việc). Tất cả các chứng từ trên phải được kế toán kiểm tra trước khi tính lương, tính thưởng và phải đảm bảo được các yêu cầu của chứng từ kế toán. “Bảng thanh toán tiền lương” là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lương, phụ cấp cho người lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất – kinh doanh. Mẫu bảng lương trên excel được lập cho từng bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm) tương ứng với “Bảng chấm công”.            

Mẫu bảng lương trên Excel mới nhất năm 2021

mẫu bảng lương trên excel mới nhất 2021

Căn cứ vào chứng từ sau để lập bảng lương trên excel

– Bảng chấm công ;
– Bảng chấm công làm thêm giờ ;
– Bảng thanh toán giao dịch tiền lương ;
– Bảng giao dịch thanh toán tiền thưởng ;
– Phiếu xác nhận mẫu sản phẩm / việc làm hoàn thành xong ;
– Bảng thanh toán giao dịch tiền làm thêm giờ ;
– Bảng tổng hợp tiền lương ;
– Bảng phân chia tiền lương và bảo hiểm xã hội .

Cách lập bảng lương trên excel như sau:

Tiền lương là bộc lộ bằng tiền của phần thù lao lao động mà người sử dụng lao động trả cho người lao động vì những góp phần, góp sức của họ so với hiệu quả hoạt động giải trí của người sử dụng lao động .
– Đối với người sử dụng lao động : Tiền lương là yếu tố cấu thành nên chi phí sản xuất kinh doanh thương mại .
– Đối với người lao động : Tiền lương là yếu tố cấu thành nên thu nhập .

Các khoản thanh toán với người lao động

cách lập mẫu bảng lương trên excel

Mẫu bảng lương trên excel thể hiện các yếu tố

– Họ và tên, Ngày công bắt buộc trong tháng, Ngày Công thực tiễn, Lương tháng / lương cơ bản, Lương thực tế, Các khoản phụ cấp ( Xăng xe, Điện thoại, Ăn Trưa ), Tổng phụ cấp, Tổng lương thực tế, Lương đóng Bảo hành, Khoản trích tính vào CPSXKD ( BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ – DN chịu ) ), Giảm trừ ( Gia cảnh, bản thân ) Các khoản trừ vào lương ( Tổng các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ ), ” Cộng BH bắt buộc “, Thu nhập chịu thuế, Thu nhập tính thuế, ” Thuế TNCN “, Tổng Cộng, Thực Lĩnh, Ký Tên
– Chữ ký của các bộ phận

Ví dụ:  Cách lập mẫu bảng lương trên excel thực tế tại một công ty gồm 2 bộ phận là bộ phận quản lý và bộ phận kinh doanh

Dựa vào các hàm trong excel để thiết lập bảng lương trên excel

B1: Tính lương bằng công thức excel

Lương thực tế = ( Lương cơ bản / 26 ) * Ngày công thực tiễn

mẫu bảng lương trên excel

Tổng phụ cấp = Xăng xe + Điện thoại + Ăn trưa

mẫu bảng lương trên excel 2021           

Tổng lương thực tế = Lương thực tế + Tổng Phụ cấp

mẫu bảng lương trên excel 2021

B2: Tính lương đóng bảo hiểm và các khoản trích theo lương trên bảng lương excel

Lương đóng bảo hiểm = Lương cơ bản + Phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm, chức vụ, ô nhiễm, …, Xăng xe, điện thoại cảm ứng, ăn trưa không được tính đóng bảo hiểm xã hội các bạn xem tại : Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH

mẫu bảng lương trên excel 2021

Khoản trích bảo hiểm tính vào CPSXKD

BHXH= Lương đóng BH x 17,5% = AA13*17,5% = 3.500.000 (lưu ý là đang có giảm mức bảo hiểm xã hội giảm 0,5% còn 17% từ 1/7/2021 đến hết 1/7/2022) trong bài này ta vẫn tính mức cũ 17.5%

BHYT = Lương đóng bh x 3 % = AA13 * 3 % = 600.000
BHTN = Lương đóng Bảo hành x 1 % = AA13x1 % = 200.000
KPCĐ = Lương đóng Bảo hành x 2 % = AA13 x 2 % = 400.000
Cộng BHXH ( AF13 ) = 3.500.00 + 600.000 + 200.000 + 400.000 = 4.700.000
Phần bảo hiểm này hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại và không bị trừ vào lương của người lao động
mẫu bảng lương trên excel
Các khoản trích bảo hiểm trừ vào tiền lương của người lao động
Khoản trích tính vào lương của ng lao động
BHXH = Lương đóng Bảo hành x 8 % = AA13 * 8 % = 1,600. 000
BHYT = Lương đóng Bảo hành x 1,5 % = AA13 * 1,5 % = 300.000
BHTN = Lương đóng Bảo hành x 1 % = AA13x1 % = 200.000
mẫu bảng lương trên excel năm 2021
Chi tiết về các khoản trích theo lương các bạn tìm hiểu thêm tại : Các khoản trích theo lương

B3: Tính thuế TNCN trên bảng lương Excel

Thu nhập chịu thuế (AM13) = Tổng lương thực tế — điện thoại  (theo quy chế lương)- ăn trưa (<730.000) = Z13 - J13- P13 = 19.730.769

mẫu bảng lương trên Excel năm 2021

Xem thêm : Các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN

Thu nhập tính thuế (AN13)= Thu nhập chịu thuế (AM13)– Giảm trừ gia cảnh (AG13)-Giám trừ bản thân (AH13) – Cộng BH bắt buộc(AL13) = 2.230.000

mẫu bảng lương trên excel 2021

Thuế TNCN = IF ( AND ( AN14 < = 5000000 ; AN14 > 0 ) ;
AN14 * 5 % ; IF ( AND ( AN14 > 5000000 ; AN14 < = 10000000 ) ; ( AN14 * 10 % - 250000 ) ; IF ( AND ( AN14 > 10000000 ; AN14 < = 18000000 ) ; ( AN14 * 15 % - 750000 ) ; IF ( AND ( AN14 > 18000000 ; AN14 < = 32000000 ) ; ( AN14 * 20 % - 1650000 ) ; IF ( AND ( AN14 > 32000000 ; AN14 < = 52000000 ) ; ( AN14 * 25 % - 3250000 ) ; IF ( AND ( AN14 > 52000000 ; AN14 < - 80000000 ) ; ( AN14 * 30 % - 5850000 ) ; IF ( AN14 > 80000000 ; ( AN14 * 35 % – 9850000 ) ; 0 ) ) ) ) ) ) )

Dùng hàm if để tính thuế thu nhập cá nhân trên bảng lương excel

Để hiểu công thức trên bạn cần xem thêm : Cách tính thuế thu nhập cá thể

B4: Tính tổng lương thực lĩnh trên excel

Lương thực lĩnh = Tổng lương thực tế – Các khoản bảo hiểm ng lao động chịu – thuế TNCN
Các bạn tải mẫu bảng lương trên excel mới nhất về để tìm hiểu thêm : Tại đây

Rate this post