Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế hàng tháng trong doanh nghiệp

Làm báo cáo thuế hàng tháng là nghiệp vụ quan trọng của kế toán viên để nộp về cơ quan thuế định kỳ. Làm báo thuế theo tháng cần những gì và lưu ý khi làm báo cáo thuế theo tháng không phải ai cũng biết. Hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cách làm báo cáo thuế hàng tháng trong doanh nghiệp. 

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ và trách nhiệm phải triển khai so với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp lý do Nhà nước phát hành, không mang đặc thù đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng người tiêu dùng nộp thuế. Thuế không phải là một hiện tượng kỳ lạ tự nhiên mà là một hiện tượng kỳ lạ xã hội do chính con người định ra và nó gắn liền với phạm trù Nhà nước và pháp lý

Căn cứ vào đối tượng người tiêu dùng đánh thuế :

Luật Quản lý thuế được phát hành và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 1/7/2007, được coi là một bước tiến quan trọng trong công tác làm việc cải cách thủ tục hành chính về quản trị thuế và các khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước. Luật này đã kiểm soát và điều chỉnh thống nhất về quản trị thuế so với hàng loạt các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước ( gọi chung là thuế ). Các thủ tục hành chính thuế được lao lý đơn thuần, rõ ràng và minh bạch giúp người nộp thuế thuận tiện hơn trong việc kê khai thuế, đồng thời nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của người nộp thuế. Theo luật thuế, các Doanh nghiệp hoạt động giải trí hoàn toàn có thể thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm nộp các loại thuế sau :

 • Thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ như thuế giá trị gia tăng.

 • Thuế đánh vào loại sản phẩm hàng hoá như thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng …
 • Thuế đánh vào thu nhập như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập so với người có thu nhập cao .
 • Thuế đánh vào gia tài như thuế nhà đất .
 • Thuế đánh vào việc khai thác hoặc sử dụng 1 số ít gia tài vương quốc như thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất, sử dụng vốn của ngân sách Nhà nước .
 • Thuế khác và lệ phí, phí .

=> Các loại thuế trên được vận dụng cho nhiều đối tượng người dùng khác nhau để vừa phát huy công dụng riêng của từng loại thuế, vừa hổ trợ, bổ trợ cho nhau nhằm mục đích thực thi một cách tổng hợp các tiềm năng và vai trò của mạng lưới hệ thống pháp lý thuế .

1. Loại thuế nào phải nộp hàng tháng?

Thuế giá trị gia tăng

 • Kê khai thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ

– Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng mẫu số 01 / GTGT
– Bảng kê hóa đơn sản phẩm & hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1 / GTGT
– Bảng kê hóa đơn sản phẩm & hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2 / GTGT
– Kèm theo các phụ lục khác nếu có

 • Kê khai thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp

– Trực tiếp trên GTGT : tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03 / GTGT
– Trực tiếp trên lệch giá : Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04 / GTGT
– Bảng kê hóa đơn sản phẩm & hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1 / GTGT

Thuế thu nhập cá nhân

 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 02 / KK-TNCN ( cho Doanh nghiệp trả tiền lương )
 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03 / KK-TNCN ( cho Doanh nghiệp trả góp vốn đầu tư vốn, từ chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán, … )

Lưu ý: Trong tháng phát sinh số thuế Thu nhập cá nhân phải nộp> 50.000.000 thì kê khai theo tháng, không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.

 • Ngoài ra còn các báo cáo thuế TNCN theo mẫu 02 / KK-TNCN và tờ khai thuế TNCN mẫu 03 / KK-TNCN hoặc tờ khai mẫu 01 / KK – TNCN và 01 / KK-XS vận dụng với từng mô hình doanh nghiệp và hình thức kinh doanh thương mại tương thích. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
 • Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng TTĐB theo mẫu số 01 / TTĐB, kèm theo bảng kê sản phẩm & hàng hóa và đơn hàng bán được vào mẫu 01-1 / TTĐB và bảng kê thuế được khấu trừ theo mẫu 01-2 / TTĐB nếu có
 • Khai thuế tài nguyên và thuế môi trường tự nhiên với cơ quan thuế theo mẫu 01 – TAIN và mẫu 01 / TBVMT .

2. Hướng dẫn chi tiết làm báo cáo thuế hàng tháng trong doanh nghiệp 

Mẫu BC26-AC ghi chép và báo cáo giải trình không thiếu tình hình sử dụng hóa đơn và chứng từ tương quan tới hoạt động giải trí tiêu tốn kinh tế tài chính trong doanh nghiệp .

Kỳ báo cáo thuế tháng 1

 1. Khai thuế kỳ thuế tháng 12 gồm có :

– Khai thuế giá trị ngày càng tăng
– Kê khai thuế thu nhập cá thể liên tục
– Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng ( nếu có )
– Kê khai thuế tài nguyên ( nếu có )
– Làm hồ sơ khai thuế gồm có :

(1) Thuế Giá trị gia tăng gồm có:

Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01 / GTGT
Bảng kê chứng từ, hóa đơn sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1 / GTGT ; Bảng kê chứng từ, hóa đơn sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2 / GTGT ; Bản báo cáo giải trình kê khai bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh ( nếu có ) theo mẫu số 01 – KHBS ; Bảng phân chia số thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng ( nếu có ) theo mẫu 01-4 A / GTGT ; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của lệch giá kinh doanh thương mại thiết kế xây dựng, lắp ráp, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5 / GTGT .

(2) Thuế Tiêu thụ đặc biệt (Nếu có) 

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo mẫu số 01 / TTĐB ; Bảng kê hóa đơn bán các sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo mẫu số 01-1 / TTĐB ; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng được khấu trừ ( nếu có ) theo mẫu số 01-2 / TTĐB .

(3) Thuế tài nguyên (Nếu có) 

Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01 / TAIN hoặc theo mẫu số 02 / TAIN .

(4) Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên 

Tờ khai thuế thu nhập cá thể khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01 / TNCN ; mẫu 02 / TNCN ( nếu khấu trừ 10 % ) ; mẫu 03 / TNCN ( nếu khấu trừ 25 % ) .

(5) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4 năm trước

(6) Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV năm trước (chỉ nộp tiền thuế)

Các loại thuế cần kê khai và nộp theo năm, gồm có :

+ Thuế Môn bài. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp, công ty mà vốn đăng ký kinh doanh so với năm trước không thay đổi thì không cần nộp.

+ Thuế nhà, đất so với tổ chức triển khai ( nếu có )
+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp so với tổ chức triển khai ( nếu có )
Hồ sơ kê khai thuế gồm :
– Tờ kê khai thuế môn bài theo mẫu số 01 / MBAI .
– Tờ kê khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01 / NĐAT ( nếu có )
– Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức triển khai theo mẫu số 01 / SDNN ( nếu có )
Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế : Chậm nhất là ngày thứ 30 tháng 01

Kỳ báo cáo thuế tháng 2

Kê khai thuế kỳ thuế tháng 01. Các loại thuế mà cần kê khai gồm có :
– Thuế giá trị ngày càng tăng
– Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng ( nếu có )
– Thuế tài nguyên ( nếu có )
– Thuế TNCN tiếp tục
+ Hồ sơ kê khai thuế : gồm có chứng từ, tờ khai và triển khai giống như hồ sơ kê khai thuế kỳ thuế tháng 12 năm trước
Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế : Chậm nhất là vào ngày thứ 20 tháng 02 .
Ngoài ra, còn phải làm thêm báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn năm trước. Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm sử dụng mẫu BC-29 / hợp đồng được phát hành kèm theo Thông tư số 120 / 2002 / TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính .
Thời gian nộp báo cáo : Chậm nhất là trước ngày 25 tháng 02 .

Kỳ báo cáo thuế tháng 3

Kê khai thuế kỳ thuế tháng 02 có hồ sơ kê khai thuế giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01 .
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế : Chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 03 .
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1 năm nay. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1 sử dụng biểu mẫu trong ứng dụng HTKK 3.2.4
Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 04
– Thuế giá trị ngày càng tăng năm tính theo giải pháp trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng ( so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ ) .
– Thuế TNDN .
– Thuế TNCN tiếp tục .
– Thuế Tài nguyên. ( nếu có )

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( Mẫu BC26-AC)

Quyết toán thuế của năm trước

Hồ sơ gồm có :
– Thuế giá trị ngày càng tăng năm tính theo giải pháp trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng sử dụng tờ khai quyết toán thuế giá trị ngày càng tăng theo mẫu số 04 / GTGT .
– Thuế TNDN sử dụng Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03 / TNDN ; Báo cáo kinh tế tài chính năm ; Một hoặc một số ít phụ lục kèm theo Tờ khai ( tùy theo thực tiễn phát sinh của doanh nghiệp ) :
* Phụ lục tác dụng sản hoạt động giải trí xuất kinh doanh thương mại theo mấu số 03-1 A / TNDN, 03-1 B / TNDN, hoặc 03-1 C / TNDN, 03-2 / TNDN .
Riêng phụ lục chuyển lỗ số 03-2 / TNDN doanh nghiệp chỉ xác lập số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế ( Mục II ), không ĐK kế hoạch chuyển lỗ ( Mục I ) .
* Phụ lục thuế TNDN so với hoạt động giải trí chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số 03-3 / TNDN ( nếu có )
* Phụ lục về khuyến mại thuế TNDN theo các mẫu qui định .
* Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở quốc tế được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5 / TNDN .
– Thuế thu nhập cá thể
– Thuế Tài nguyên sử dụng khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03 / TAIN .
Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế năm : Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12
Nếu trường hợp doanh nghiệp tính phân chia lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm trước theo tỷ suất ( % ) lệch giá sản phẩm & hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu sản phẩm & hàng hóa dịch vụ bán ra của năm thì phải lập Bảng kê khai kiểm soát và điều chỉnh thuế GTGT nguồn vào phân chia được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4 B / GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 3 năm nay. Hạn nộp chậm nhất cho cơ quan thuế đó là ngày thứ 20 tháng 4 năm nay .

Ngoài ra, báo cáo thuế các tháng còn lại 

– Kỳ khai thuế tháng phát sinh trước các chứng từ, hóa đơn, báo cáo, hồ sơ cũng tương như các tháng trên.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý này. Kê khai và nộp trước ngày 20 quý sau .
– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý này. Kê khai và nộp trước ngày 30 quý sau .

Trên đây, kế toán Việt Hưng đã chia sẻ với các bạn chi tiết cách làm báo cáo thuế hàng tháng. Chúc các bạn thành công!

Rate this post