Hướng dẫn làm báo cáo thuế hàng tháng cho doanh nghiệp – SME.MISA.VN

Các báo cáo thuế hàng tháng là việc làm quan trọng so với mỗi kế toán. Vậy để làm báo cáo thuế tránh khỏi những sai sót thì kế toán doanh nghiệp cần chú ý quan tâm yếu tố gì. Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết cụ thể về làm báo cáo thuế hàng tháng cho doanh nghiệp .

I. Các loại báo thuế hàng doanh nghiệp cần phải nộp

Theo lao lý tại Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC, các loại báo cáo doanh nghiệp cần nộp hàng tháng sẽ gồm có :

1. Hồ sơ khai thuế theo giá trị ngày càng tăng

  • Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
+ Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
+ Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT
Và 1 số tờ khai sau (nếu có):
+ Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
+ Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% mẫu số 01-3/GTGT
+ Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng mẫu số 01-4A/GTGT.
+ Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01- 4B/GTGT .
+ Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT.

  • Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp:

+ Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT
+ Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT và bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT
+ Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTG

báo cáo thuế hàng tháng

2. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá thể

Các báo cáo thuế nộp hàng tháng :

+ Tờ khai thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả tiền lương)
+ Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán,…)
Lưu ý: Trong tháng phát sinh số thuế Thu nhập cá nhân phải nộp> 50.000.000 thì kê khai theo tháng, không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.

+ Báo cáo thuế TNCN theo mẫu 02 / KK-TNCN và tờ khai thuế TNCN mẫu 03 / KK-TNCN hoặc tờ khai mẫu 01 / KK – TNCN và 01 / KK-XS vận dụng với từng mô hình doanh nghiệp và hình thức kinh doanh thương mại tương thích .
| Đọc thêm : LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ, TỜ KHAI THUẾ VÀ TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế

Thực hiện theo mẫu BC26-AC ghi chép và báo cáo giải trình khá đầy đủ tình hình sử dụng hóa đơn và chứng từ tương quan tới hoạt động giải trí tiêu tốn kinh tế tài chính trong doanh nghiệp .

4. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng tháng

+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB
+ Bảng kê hóa đơn bán hàng hoá dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01-1/TTĐB
+ Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ mẫu số 01-2/TTĐB (nếu có)

5. Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng

+ Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01 / TAIN

6. Hồ sơ khai thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường

+ Tờ khai thuế bảo vệ môi trường tự nhiên mẫu số 01 / TBVMT

II. Những quan tâm khi thực thi báo cáo thuế hàng tháng

Khi thực thi báo cáo thuế hàng tháng, kế toán cần quan tâm những yếu tố sau :

  • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trước để so sánh chênh lệch số thuế thu nhập doanh nghiệp, từ đó tạo bút toán xử lý chênh lệch thuế TNDN và kết chuyển lại mới lập báo cáo tài chính
  • Hàng tháng kế toán nên cân đối các vấn đề liên quan đến thuế, chi phí, lợi nhuận…để hạn chế những khó khăn, vất vả trong lập báo cáo tài chính cuối năm
  • Thực hiện hạch toán vào phần mềm kế toán hàng tháng và chỉnh sửa trước khi đưa ra dữ liệu và nộp tờ khai
  • Có kế hoạch sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự và quy trình hàng tháng, đồng thời khi lưu trữ hóa đơn thì nên lưu thêm các bản photo để tránh bị mất không đối chứng được.
  • Phân biệt rõ hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản, dụng cụ công cụ trước khi hạch toán lên phần mềm kế toán

Trên đây là những báo cáo và hướng dẫn làm báo cáo thuế hàng tháng cho doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp cần chú ý quan tâm để tránh khỏi những sai sót trong quy trình thực thi .
Phần mềm kế toán MISA SME.NET tương hỗ các doanh nghiệp triển khai hạch toán kế toán nhanh gọn, phân phối khá đầy đủ các báo cáo quản trị vừa đủ, nhanh gọn, đúng chuẩn giúp kế toán tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, công sức của con người và nâng cao hiệu suất cao thao tác
Anh chị tìm hiểu và khám phá thêm và dùng thử không lấy phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại link dưới đây :

Bài viết này hữu ích chứ?

CóKhông

Rate this post