STEM – CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG

MỤC LỤC

1. TÊN CHỦ ĐỀ : XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG .. 42. MÔ TẢ CHỦ ĐỀ. 43. MỤC TIÊU .. 4a. Kiến thức : 4b. Kĩ năng : 4c. Phẩm chất : 5d. Năng lực : 54. THIẾT BỊ 55. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC .. 6Hoạt động 1. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ĐÈN GIAO THÔNG 6a. Mục đích của hoạt động giải trí. 6b. Nội dung hoạt động giải trí. 6c. Sản phẩm học tập của học viên. 7- Mô tả và lý giải được một cách định tính về nguyên lí hoạt động giải trí của đèn giao thông ; 7d. Cách thức tổ chức triển khai. 7Hoạt động 2. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ XÂY DỰNG BẢN THIẾT KẾ. 7a. Mục đích của hoạt động giải trí. 7b. Nội dung hoạt động giải trí. 8c. Sản phẩm của học viên. 8d. Cách thức tổ chức triển khai. 8Hoạt động 3. TRÌNH BÀY BẢN THIẾT KẾ. 9a. Mục đích của hoạt động giải trí. 9b. Nội dung hoạt động giải trí. 9c. Sản phẩm của học viên. 9d. Cách thức tổ chức triển khai. 10Hoạt động 4. CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM .. 10ĐÈN GIAO THÔNG .. 10a. Mục đích của hoạt động giải trí. 10b. Nội dung hoạt động giải trí. 10c. Sản phẩm của học viên. 10Hoạt động 5. TRÌNH BÀY SẢN PHẨM .. 11a. Mục đích của hoạt động giải trí. 11b. Nội dung hoạt động giải trí. 11c. Sản phẩm của học viên. 12d. Cách thức tổ chức triển khai. 12

CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG

Hiện nay thực trạng đèn giao thông ở thành phố khá phổ cập nhưng ở nông thôn, vùng cao chưa có mạng lưới hệ thống đèn giao thông, cạnh bên đó tình thực trạng tham gia giao thông của người dân chưa cao. Để nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học viên và tìm ra giải pháp tiến hành mạng lưới hệ thống đèn giao thông ở vùng cao, nông thôn với ngân sách thấp .Học sinh khám phá và vận dụng kỹ năng và kiến thức về câu lệnh lặp ( Bài 7 – tin học 8 ) để phong cách thiết kế và sản xuất mạng lưới hệ thống đèn giao thông với những tiêu chuẩn đơn cử. Sau khi triển khai xong, học viên sẽ được thử nghiệm quản lý và vận hành quy mô và thực thi nhìn nhận chất lượng loại sản phẩm .- Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng về câu lệnh lặp để sản xuất được mạng lưới hệ thống đèn giao thông theo nhu yếu, tiêu chuẩn đơn cử ;- Vận dụng kiến thức và kỹ năng lập trình dùng cấu trúc lặp để hướng dẫn máy tính triển khai lặp đi tái diễn việc làm nào đó 1 số ít lần hoàn toàn có thể biết trước số lần lặp hay chưa biết trước số lần lặp một cách phát minh sáng tạo để xử lý các yếu tố tương tự như .- Tính toán, vẽ được bản thiết kế bảo vệ các tiêu chuẩn đề ra ;- Lập kế hoạch cá thể / nhóm để sản xuất và thử nghiệm dựa trên bản thiết kế ;- Rèn luyện kĩ năng lập trình .- Trình bày, bảo vệ được bản thiết kế và loại sản phẩm của mình, phản biện được các quan điểm luận bàn ;- Tự nhận xét, nhìn nhận được quy trình thao tác cá thể và nhóm .- Nghiêm túc, dữ thế chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học ;- Yêu thích sự tò mò, tìm tòi và vận dụng các kỹ năng và kiến thức học được vào xử lý trách nhiệm được giao ;- Có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm, hòa đồng, giúp sức nhau trong nhóm, lớp ;- Có ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật và giữ gìn vệ sinh chung khi thực nghiệm .- Tìm hiểu khoa học, đơn cử về các ứng dụng của câu lệnh lặp ;- Giải quyết được trách nhiệm phong cách thiết kế và sản xuất đèn giao thông một cách phát minh sáng tạo ;- Hợp tác với các thành viên trong nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực thi ;- Tự điều tra và nghiên cứu kiến thức và kỹ năng, lên kế hoạch phong cách thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và nhìn nhận .- Các thiết bị dạy học : giấy A0, mẫu bản kế hoạch, máy tính, máy chiếu …- Nguyên vật liệu và dụng cụ để sản xuất và thử nghiệm “ Đèn giao thông ” :

 • Bia cac – tông, mạch arduino, pin, dây dẫn, đèn led ;

 • Dây cáp liên kết ;

 • Kéo, dao rọc giấy ;

 • Băng dính, keo ;

 • Thước kẻ, bút ;

– Học sinh nắm vững nhu yếu ” Thiết kế và sản xuất đèn giao thông ” bằng đèn led ( do giáo viên phân phối ) theo các tiêu chuẩn : Hệ thống chạy không thay đổi với 3 đèn led xanh, vàng, đỏ ; Có tính không thay đổi, bền vững và kiên cố ; Đảm bảo hoạt động giải trí đúng nguyên tắc .- Học sinh hiểu rõ nhu yếu vận dụng kỹ năng và kiến thức về câu lệnh lặp để phong cách thiết kế và thuyết minh phong cách thiết kế trước khi sử dụng nguyên vật liệu, dụng cụ cho trước để sản xuất và thử nghiệm .- Tìm hiểu về 1 số ít mạng lưới hệ thống đèn giao thông trong thực tiễn để xác lập kỹ năng và kiến thức về lệnh lặp được ứng dụng trong tinh chỉnh và điều khiển giao thông .

Xác định nhiệm vụ chế tạo đèn giao thông bằng mạch arduino và đèn led với các tiêu chí:

 • Hệ thống gồm 3 đèn led : đèn xanh sáng 30 giây rồi chuyển sang đèn vàng sáng 5 giây tiếp theo đèn đỏ sáng 30 giây. Tương tự lặp đi lặp lại .

 • Có tính không thay đổi cao khi hoạt động giải trí ngoài trời .

 • Có giải pháp giảm sai số ;

– Xác định được kiến thức và kỹ năng cần sử dụng để phong cách thiết kế, sản xuất đèn giao thông theo các tiêu chuẩn đã cho .- Giáo viên giao cho học viên tìm hiểu và khám phá về một mạng lưới hệ thống đèn giao thông ( miêu tả, xem hình ảnh, video … ) với nhu yếu : miêu tả đặc thù, hình dạng của đèn giao thông ; lý giải tại sao các đèn xanh, vàng, đỏ hoạt động giải trí sáng, tắt theo chu kỳ luân hồi .- Học sinh ghi lời miêu tả và lý giải vào vở cá thể ; trao đổi với bạn ( nhóm đôi hoặc 4 học viên ) ; trình diễn và luận bàn chung .- Giáo viên xác nhận kiến thức và kỹ năng cần sử dụng là câu lệnh lặp và giao trách nhiệm cho học viên tìm hiểu và khám phá trong sách giáo khoa để lý giải bằng giám sát trải qua việc phong cách thiết kế, sản xuất đèn giao thông với các tiêu chuẩn đã cho .Học sinh hình thành kỹ năng và kiến thức mới về câu lệnh lặp ; đề xuất kiến nghị được giải pháp và kiến thiết xây dựng bản thiết kế .- Học sinh nghiên cứu và điều tra sách giáo khoa và tài liệu tìm hiểu thêm về các kiến thức và kỹ năng trọng tâm sau :

 • Câu lệnh lặp ( Tin học 8 – Bài 7 ) ;

– Học sinh thảo luận về các thiết kế khả dĩ và đưa ra giải pháp có căn cứ.
Gợi ý:

 • Điều kiện nào để 3 đèn xanh, vàng, đỏ sáng / tắt ?

 • Những hình dạng, size nào của cây đèn giao thông hoàn toàn có thể giúp đèn hoạt động giải trí không thay đổi, thuận tiện cho người tham gia giao thông ?

 • Các nguyên vật liệu, dụng cụ nào cần được sử dụng và sử dụng như thế nào ?

– Học sinh thiết kế xây dựng giải pháp phong cách thiết kế và sẵn sàng chuẩn bị cho buổi trình diễn trước lớp ( các hình thức : thuyết trình, poster, powerpoint … ). Hoàn thành bản thiết kế ( phụ lục đính kèm ) và nộp cho giáo viên .- Yêu cầu :

 • Bản thiết kế cụ thể có kèm hình ảnh, diễn đạt rõ size, hình dạng của và các nguyên vật liệu sử dụng …

 • Trình bày, lý giải và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chuẩn đề ra. Chứng bằng giám sát đơn cử .

– Học sinh xác lập và ghi được thông tin, kỹ năng và kiến thức về câu lệnh lặp .- Học sinh đề xuất kiến nghị và lựa chọn giải pháp có địa thế căn cứ, thiết kế xây dựng được bản thiết kế bảo vệ các tiêu chuẩn .- Giáo viên giao trách nhiệm cho học viên :

– Học sinh thực thi trách nhiệm theo nhóm :

 • Tự đọc và nghiên cứu và điều tra sách giáo khoa, các tài liệu tìm hiểu thêm, tìm kiếm thông tin trên Internet …

 • Đề xuất và tranh luận các ý tưởng sáng tạo bắt đầu, thống nhất một giải pháp phong cách thiết kế tốt nhất ;

 • Xây dựng và hoàn thành xong bản thiết kế ;

 • Lựa chọn hình thức và sẵn sàng chuẩn bị nội dung báo cáo giải trình .

– Giáo viên quan sát, tương hỗ học viên khi thiết yếu .Học sinh hoàn thành xong được bản thiết kế đèn giao thông của nhóm mình .

Học sinh trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Chứng bằng tính toán cụ thể.

– Thảo luận, đặt câu hỏi và phản biện các quan điểm về bản thiết kế ; ghi lại các nhận xét, góp ý ; tiếp thu và kiểm soát và điều chỉnh bản thiết kế nếu cần .- Phân công việc làm, lên kế hoạch sản xuất và thử nghiệm .Bản thiết kế sau khi được kiểm soát và điều chỉnh và hoàn thành xong .- Giáo viên đưa ra nhu yếu về :

 • Nội dung cần trình diễn ;

 • Thời lượng báo cáo giải trình ;

 • Cách thức trình diễn bản thiết kế và bàn luận .

– Học sinh báo cáo giải trình, luận bàn .- Giáo viên điều hành quản lý, nhận xét, góp ý và tương hỗ học viên .- Học sinh dựa vào bản thiết kế đã lựa chọn để sản xuất mạng lưới hệ thống đèn giao thông bảo vệ nhu yếu đặt ra .- Học sinh thử nghiệm, nhìn nhận mẫu sản phẩm và kiểm soát và điều chỉnh nếu cần .

Học sinh sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước (bìa, mạch arduino, dây dẫn, led, pin, băng dính, kéo, dao rọc giấy, thước kẻ, bút) để tiến hành chế tạo theo bản thiết kế.

– Trong quy trình sản xuất các nhóm đồng thời thử nghiệm và kiểm soát và điều chỉnh nếu cần

c. Sản phẩm của học sinh

Mỗi nhóm có một sản phầm là một mạng lưới hệ thống đèn giao thông đã được triển khai xong và thử nghiệm .

d. Cách thức tổ chức

– Giáo viên giao trách nhiệm :

 • Sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước để sản xuất theo bản thiết kế ;

 • Thử nghiệm, kiểm soát và điều chỉnh và triển khai xong mẫu sản phẩm .

– Học sinh thực thi sản xuất, thử nghiệm và hoàn thành xong sản phầm theo nhóm .- Giáo viên quan sát, tương hỗ học viên nếu cần .Các nhóm học viên ra mắt trước lớp, san sẻ về tác dụng thử nghiệm, luận bàn và xu thế nâng cấp cải tiến sản phầm .- Các nhóm trình diễn mẫu sản phẩm trước lớp .- Đánh giá loại sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn đã đề ra :

 • Độ bền vững và kiên cố cấu trúc ( tiêu chuẩn chiều cao, chịu lực ) ;

 • Độ không thay đổi khi quản lý và vận hành .

– Chia sẻ, luận bàn để liên tục kiểm soát và điều chỉnh, triển khai xong loại sản phẩm .

 • Các nhóm tự nhìn nhận tác dụng nhóm mình và tiếp thu các góp ý, nhận xét từ giáo viên và các nhóm khác ;

 • Sau khi san sẻ và luận bàn, đề xuất kiến nghị các giải pháp kiểm soát và điều chỉnh mẫu sản phẩm ;

 • Chia sẻ các khó khăn vất vả, các kỹ năng và kiến thức và kinh nghiệm tay nghề rút ra qua quy trình thực thi trách nhiệm phong cách thiết kế và sản xuất .

Hệ thống đèn giao thông đã sản xuất được và nội dung trình diễn báo cáo giải trình của các nhóm .- Giáo viên giao trách nhiệm : các nhóm trình diễn sản phầm trước lớp và triển khai bàn luận, san sẻ .- Học sinh trình diễn, thử nghiệm để nhìn nhận mức vững vàng và các đèn hoạt động giải trí không thay đổi đúng tiêu chuẩn .- Các nhóm san sẻ về hiệu quả, yêu cầu các giải pháp kiểm soát và điều chỉnh, các kỹ năng và kiến thức và kinh nghiệm tay nghề rút ra trong quy trình thực thi trách nhiệm phong cách thiết kế và sản xuất .- Giáo viên nhìn nhận, Tóm lại và tổng kết .

              

Phụ lục

BẢN THIẾT KẾ
Nhóm:……………………………………..

Hình ảnh bản thiết kế:

Mô tả thiết kế và giải thích:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Các nguyên vật liệu và dụng cụ sử dụng:

STT

Tên nguyên vật liệu, dụng cụ

Số lượng dự kiến

Quy trình thực hiện dự kiến:

Các bước

Nội dung

Thời gian dự kiến

Phân công nhiệm vụ:

STT

Thành viên

Nhiệm vụ

Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN

 

Rate this post