Hướng dẫn thủ tục và mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

Hướng dẫn thủ tục và mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

Hướng dẫn thủ tục và mẫu đơn xin xác nhận tạm trú. Luật sư cho tôi hỏi yếu tố sau : tôi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh A nhưng do đặc thù việc làm nên …

Câu hỏi của bạn:

     Luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: tôi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh A nhưng do tính chất công việc nên tôi phải đăng ký tạm trú tại tỉnh B. Hiện giờ, tôi muốn xin xác nhận tạm trú tại địa phương đó thì phải đến cơ quan nào và thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thủ tục đăng ký tạm trú, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Xác nhận tạm trú là gì?

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi ĐK thường trú và đã ĐK tạm trú. Có thể hiểu đây là nơi sinh sống trong thời điểm tạm thời, có thời hạn ngoài nơi thường trú của công dân .

     Xin xác nhận tạm trú là thủ tục đăng ký cư trú khi bạn chuyển đến một nơi khác để học tập hoặc làm việc không thuộc hộ khẩu thường trú của mình. Trường hợp người nước ngoài muốn xin cấp thẻ tạm trú dài hạn tại Việt Nam cũng phải xin đăng ký tạm trú ngắn hạn theo đúng thủ tục này. 

Việc ĐK tạm trú sẽ giúp cơ quan Nhà nước quản trị công dân, góp thêm phần bảo vệ bảo mật an ninh, trật tự xã hội. Đồng thời, việc ĐK tạm trú không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm mà còn là quyền hạn của công dân để thực thi 1 số ít thủ tục thuận tiện hơn. Điển hình như việc mua nhà, góp vốn đầu tư bất động sản, ĐK chiếm hữu xe máy, xe hơi, ĐK kinh doanh thương mại, cho con đi học, vay vốn, kêu gọi vốn từ ngân hàng nhà nước, …

2.  Khi nào phải đăng ký tạm trú?

     Theo khoản 2 Điều 30 Luật Cư trú 2006, người đang sinh sống, làm việc, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại công an xã, phường, thị trấn.

     Từ ngày 01/7/2021 khi công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Trường hợp đã ĐK tạm trú nhưng không sinh sống, thao tác, học tập tại nơi đã ĐK tạm trú thì người đó sẽ bị xóa tên trong sổ ĐK tạm trú

3. Thủ tục đăng ký tạm trú

Cũng giống như mọi sách vở văn bản trong thủ tục hành chính, việc ĐK tạm trú cũng cần phải tuân theo trình tự thủ tục pháp lý pháp luật. Về cơ bản khi làm đơn ĐK tạm trú cần phải cung ứng được nhu yếu là công dân đang sinh sống hoặc thao tác ở một địa phương, xã / phường / thị xã đó .
Hồ sơ ĐK tạm trú gồm các sách vở sau :

 • Chứng minh nhân dân hoặc sách vở có xác nhận của Công an xã, phường, thị xã nơi người đó đã ĐK thường trú ;
 • Phiếu báo biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu ;
 • Bản khai nhân khẩu ;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ chỗ ở hợp pháp .

Trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá thể thì phải được người cho thuê, mượn, cho ở nhà đồng ý chấp thuận cho ĐK tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo đổi khác hộ khẩu, nhân khẩu, ký và ghi rõ họ tên .
Trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có quan điểm bằng văn bản đồng ý chấp thuận cho ĐK tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu .
Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền : cơ quan công an xã, phường, thị xã nơi bạn tạm trú sẽ nhận hồ sơ và có thẩm quyền xử lý nhu yếu ĐK tạm trú của bạn .

3.2 Thủ tục đăng ký tạm trú kể từ ngày 01/7/2021

Kể từ ngày 01/7/2021, luật cư trú năm 2020 có hiệu lực thực thi hiện hành đã thay thế sửa chữa luật cư trú năm 2006, sửa đổi bổ trợ năm 2013, theo đó, 1 số ít thủ tục về ĐK cư trú theo luật cư trú 2020 đã có sự biến hóa so với Luật cư trú 2006, sửa đổi bổ trợ 2013, trong đó có thủ tục ĐK tạm trú. Cụ thể như sau :

     Về hồ sơ đăng ký tạm trú gồm có:

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú ; so với người ĐK tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ quan điểm chấp thuận đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có quan điểm đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;

 • Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ chỗ ở hợp pháp .

     Về trình tự thực hiện:

 • Người ĐK tạm trú nộp hồ sơ ĐK tạm trú đến cơ quan ĐK cư trú nơi mình dựkiến tạm trú .

 • Khi tiếp đón hồ sơ ĐK tạm trú, cơ quan ĐK cư trú kiểmtra và cấp phiếu đảm nhiệm hồ sơ cho ngườiđăng ký ; trường hợp hồ sơchưađầy đủ thì hướng dẫn người ĐK bổ trợ hồ sơ .

 • Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ vừa đủ và hợp lệ, cơ quan ĐK cư trú có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá và thẩm định, update thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người ĐK vào Cơ sở tài liệu về cư trú và thông tin cho người ĐK về việc đã update thông tin ĐK tạm trú ; trường hợp khước từ ĐK thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

4. Khi nào công an được kiểm tra cư trú?

Khoản 1 Điều 26 Thông tư 35/2014 / TT-BCA, việc kiểm tra cư trú được thực thi định kỳ, đột xuất, hoặc do nhu yếu phòng chống tội phạm, giữ gìn bảo mật an ninh, trật tự. Theo đó, đối tượng người dùng kiểm tra cư trú là công dân, hộ mái ấm gia đình, cơ sở cho thuê lưu trú, cơ quan ĐK, quản trị cư trú các cấp ; cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan đến quản trị cư trú .
Nội dung kiểm tra cư trú gồm có :

 • Kiểm tra việc tiến hành và tổ chức triển khai thực thi các nội dung ĐK, quản trị cư trú ;
 • Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, hộ mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai ; các nội dung khác theo pháp lý cư trú .

Cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, công an xã được giao quản trị cư trú tại địa phận có quyền kiểm tra trực tiếp hoặc phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp lý về cư trú so với công dân, hộ mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai thuộc địa phận quản trị .

     Như vậy, có thể hiểu cảnh sát khu vực được quyền kiểm tra cư trú bất cứ lúc nào.

5. Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

_____ * * * _____

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi : Công an xã / phường / thị xã … … … … … …. … … … … … ..
Tôi tên là : … … … …. … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … ..
Số CMND / CCCD : … … … … … … .. Ngày cấp : … … …. Tại … … … … .
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Hiện nay, tôi đang tạm trú tại địa chỉ: …………….…………………

Nay, tôi làm đơn này kính xin ban Công an xã / phường / thị xã … … … … …. xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa chỉ trên từ … … … … …. đến nay .
Lý do : … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … ..
Kính mong Công an xã / phường / thị xã tạo điều kiện kèm theo giúp sức .
Tôi xin chân thành cảm ơn !

Xác nhận của Công an xã / phường / thị xã … …., ngày … tháng … năm …
Người làm đơn

     Bạn có thể tải mẫu đơn xin xác nhận tạm trú tại đây:

      >>> Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú file word

Hiện nay, Bộ Công pháp luật một mẫu chung về đơn xin xác nhận tạm trú. Theo đó, khi bạn cần mẫu đơn xin tạm trú để đi học, mẫu đơn ĐK tạm trú KT3 hay mẫu đơn xin tạm trú dài hạn đều hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu như trên và hướng dẫn kê khai đơn như sau :

     Hướng dẫn cách điền mẫu đơn xin đăng ký tạm trú:

 1. Kính gửi : Công an xã / phường / thị xã nơi mà người làm đơn muốn xin xác nhận tạm trú ở địa phương đó .
 2. Tôi tên là : họ tên không thiếu của người làm đơn .
 3. Ngày sinh : ghi rõ ngày tháng năm sinh người làm đơn .
 4. Số CMND : … … .. ngày cấp : … … .. tại : … … ghi rõ đơn cử .
 5. Địa chỉ thường trú : địa chỉ ghi trên sổ hộ khẩu của của người làm đơn .
 6. Chỗ ở lúc bấy giờ : chỗ bạn đang sinh sống và thao tác .
 7. Nay tôi làm đơn này kính xin ban Công an xã / phường / thị xã … … … xác nhận cho tôi đã tạm trú ở địa chỉ này từ … … … … cho đến nay : ghi rõ tên Công an xác nhận và ngày tháng năm khởi đầu tạm trú .
 8. Lý do: ghi cụ thể và rõ ràng như: đi học, sinh sống, làm việc,…

 9. Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên của mình .

xác nhận tạm trú

6. Tình huống tham khảo: Mức xử phạt hành chính khi không đăng ký tạm trú

Chào Luật sư, tôi muốn hỏi việc không ĐK tạm trú sẽ bị phạt bao nhiêu. Tôi từ quê xuống Thành Phố Hà Nội để thao tác nhưng chưa ĐK tạm trú, khi công an phường kiểm tra đã xử phạt tôi 200.000 đồng. Vậy mức phạt này có đúng luật không ?

Theo pháp luật Điều 8 Nghị định 167 / 2013 / NĐ-CP, vi phạm pháp luật về ĐK và quản trị cư trú sẽ bị phạt như sau :
Phạt tiền từ 100.000 – 300.000 đồng : Cá nhân, chủ hộ mái ấm gia đình không triển khai đúng lao lý về ĐK thường trú, ĐK tạm trú hoặc kiểm soát và điều chỉnh những biến hóa trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú ;
Theo đó, cá thể, chủ hộ mái ấm gia đình không ĐK tạm trú sẽ bị phạt tiền từ 100.000 – 300.000 đồng. Vậy mức phạt 200.000 đồng với hành vi không ĐK tạp trú của công an phường so với bạn là đúng pháp luật pháp lý .

7. Câu hỏi thường gặp về đăng ký cư trú:

Câu hỏi 1: Nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an nhân dân?

 • Nơi cư trú của người đang làm nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược hoặc đang Giao hàng có thời hạn trong Công an nhân dân là nơi đơn vị chức năng của người đó đóng quân .
 • Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng ; sĩ quan, hạ sĩ quan nhiệm vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân là nơi đơn vị chức năng của người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo pháp luật tại khoản 1 Điều 12 của Luật cư trú 2006 .

Câu hỏi 2: Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội?

Trước ngày 01/7/2021 Người ĐK thường trú tại nội thành của thành phố Thành Phố Hà Nội phải phân phối :

 • Đã tạm trú liên tục tại nội thành của thành phố từ 3 năm trở lên ;
 • Có nhà ở thuộc chiếm hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của thành phố của tổ chức triển khai, cá thể có ĐK kinh doanh thương mại nhà tại ;
 • Đối với nhà thuê phải bảo vệ điều kiện kèm theo về diện tích quy hoạnh trung bình theo lao lý của Hội đồng nhân dân thành phố Thành Phố Hà Nội và được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của tổ chức triển khai, cá thể có nhà cho thuê cho ĐK thường trú vào nhà thuê .

Nhưng kể từ ngày 01/7/2021 không còn điều kiện kèm theo riêng khi ĐK tạm trú tại thành phố TP.HN, mà cá thể, hộ mái ấm gia đình chỉ cần có chỗ ở hợp pháp tại Thành Phố Hà Nội là hoàn toàn có thể ĐK thường trú .

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về xin xác nhận tạm trú:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về: thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú; đơn xin xác nhận tạm trú 2021; mẫu đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài … và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về tạm trú và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .

3.7
/
5
(
7

bình chọn

)

Rate this post