Bài 46-47: Lắp mạch điện đơn giản

Sử dụng bóng đèn, pin, dây điện, hãy tìm cách thắp sáng bóng đèn

Trả lời:

Pin là nguồn cung cấp năng lượng điện làm sang đèn. Mỗi pin có r 2 cực, một cực dương (+) và một CƯC âm (-)

Đèn sáng nếu có dòng điện chạy qua một mạch kín từ cực dương của pin, qua bóng đèn đến cực âm của pin .

Quan sát một số hình vẽ mạch điện dưới đây. Dự đoán xem hình nào bóng đèn có thể sáng. Hãy lắp mạch điện để kiểm tra

Trả lời:

Bóng đèn a và d hoàn toàn có thể sáng bởi :
+ có dòng điện chạy từ cực dương của pin, qua bóng đèn đến cực âm của pin

Lắp mạch điện có nguồn điện là pin để thắp sáng đèn. Sau đó ngắt một chỗ nối trong mạch để tạo ra chỗ hở. Lúc này đèn có sáng không ?

Trả lời:

Lắp mạch điện có nguồn điện là pin để thắp sáng đèn. Sau đó ngắt một chỗ nối trong mạch để tạo ra chỗ hở. Khi đó, đèn bị tắt .
Bởi vì khi đó, mạch điện đã bị hở

Chèn vào chỗ hở của mạch một miếng nhôm, đèn có sáng không ? Miếng nhôm có cho dòng điện chạy qua không ?

Trả lời:

Chèn vào chỗ hở của mạch một miếng nhôm thì đèn lại sáng .
Vậy miếng nhôm có cho dòng điện chạy qua .

Lần lượt chèn vào chỗ hở của mạch các vật liệu khác như nhựa, đồng, sắt, cao su, thuỷ tinh, bìa…và ghi lại kết quả theo mẫu sau :

Trả lời:

Vật liệu Kết quả Kết luận
Đèn sáng Đèn không sáng
Nhựa   Không cho dòng điện chạy qua 
Đồng   Cho dòng điện chạy qua  
Sắt   Cho dòng điện chạy qua 
Cao su   x Không cho dòng điện chạy qua 
Thuỷ tinh   Không cho dòng điện chạy qua 
Bìa   Không cho dòng điện chạy qua 

Trong các vật được làm bằng kim loại (đồng, nhôm, sắt), bằng nhựa, cao su, sứ, thuỷ tinh, gỗ khô, bìa,…vật nào cách điện, vật nào dẫn điện ?

Trả lời:

Một số chất dẫn điện là : đồng, nhôm, sắt … ( sắt kẽm kim loại ) .
Một số chất cách điện là : nhựa, cao su đặc, sứ thuỷ tinh, gỗ khô, bìa … .

Ở phích cắm và dây điện, bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện ?

Trả lời:

Phích cắm điện là bộ phận cách điện, sợi dây điện là bộ phận dẫn điện.

Cái ngắt điện có vai trò gì ? Hãy làm cái ngắt điện cho mạch điện có nguồn điện là pin

Trả lời:

Cái ngắt điện có vai trò bảo vệ bảo đảm an toàn cho người sử dụng điện khi dòng diện có sự cố hoặc khi xảy ra hỏa hoạn .

Giaibaitap.me

Rate this post