Cách để Chế tạo xe hơi trong Minecraft

 1. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/f3\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-1-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-1-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/f3\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-1-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-1-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1

  Bắt đầu trò chơi mới trong chế độ Creative (Sáng tạo) của Minecraft. Mặc dù về mặc kỹ thuật bạn có thể làm một chiếc xe hơi trong chế độ Survival (Sinh tồn) trên Minecraft, nhưng việc này rất khó do khan hiếm các tài nguyên cần thiết. Chế độ Creative cho phép người chơi làm xe hơi mà không lo thiếu tài nguyên.

 2. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/67\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-2-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-2-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/67\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-2-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-2-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  2Mở trình đơn Creative bằng cách:

  • Trên máy tính – Nhấn phím E.
  • Trên phiên bản di động – Nhấn vào biểu tượng
  • Trên phiên bản máy chơi game – Nhấn vào nút X (Xbox) hoặc nút hình vuông (PlayStation).
 3. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/17\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-3-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-3-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/17\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-3-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-3-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3Đặt nguyên liệu chế tạo xe hơi vào kho. Di chuyển những vật phẩm sau từ kho vào thanh trang bị:

  • Khối slime
  • Piston
  • Piston dính
  • Khối đá đỏ

  Di chuyển những vật phẩm sau từ kho vào thanh trang bị :

 4. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/04\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-4-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-4-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/04\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-4-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-4-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4

  Tìm nơi bằng phẳng. Mẫu xe hơi Minecraft chỉ đi thẳng về phía trước cho đến khi tông phải thứ gì đó và sẽ không còn chạy tiếp được. Đồng thời, luôn luôn phải có ít nhất một khối không khí bên dưới thì xe mới di chuyển được.

 5. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/0d\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-5-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-5-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-5-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-5-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5

  Tạo hai hàng slime dài ba khối song song nhau. Hai hàng này phải cách nhau chính xác là hai khối.

 6. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/89\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-6-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-6-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/89\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-6-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-6-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6

  Kết nối hai hàng. Đặt tổng cộng hai khối slime vào giữa hai hàng slime. Bây giờ bạn sẽ có hình như chữ “i” in hoa, đây là khu vực tập hợp để chuẩn bị chế tạo xe hơi.

 7. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/54\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-7-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-7-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/54\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-7-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-7-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7

  Tạo thân xe. Thêm một lớp khối slime ở phía trên khu vực tập hợp, sau đó phá tám khối slime hình chữ I bên dưới. Như vậy bạn sẽ có khu vực tập hợp hình chữ I nằm lơ lửng trên không.

 8. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/7e\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-8-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-8-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-8-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-8-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  8Đặt một piston ở đầu phía sau xe. Piston phải nằm hướng về khối chính giữa phía sau. Cách dễ nhất để làm điều này là nhìn vào phần đuôi xe, phá khối slime chính giữa phía sau, đặt hai khối (chồng lên nhau) trên mặt đất làm giàn giáo, đặt piston, phá giàn giáo và thay khối slime vào khối mà bạn đã phá.

  • Piston nằm ở cuối xe chính là phần đuôi xe.

  Piston phải nằm hướng về khối chính giữa phía sau. Cách dễ nhất để làm điều này là nhìn vào phần đuôi xe, phá khối slime chính giữa phía sau, đặt hai khối ( chồng lên nhau ) trên mặt đất làm giàn giáo, đặt piston, phá giàn giáo và thay khối slime vào khối mà bạn đã phá .

 9. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 9

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/fb\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-9-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-9-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/fb\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-9-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-9-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  9

  Đặt piston dính. Phá cả hai khối ở trung tâm, nhìn về phần trước xe lại và đặt hai piston dính. Có thể bạn cần phá khối slime đằng sau và thay thế lại sau khi piston dính thứ hai được đặt.

 10. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/67\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-10-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-10-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/67\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-10-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-10-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  10

  Di chuyển lên phần trước chiếc xe. Bạn cần thay piston dính gần với phía đầu xe nhất bằng piston thường nằm hướng về phần trước của xe.

 11. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 11

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/2f\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-11-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-11-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/2f\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-11-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-11-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  11Thay piston dính đằng trước bằng piston hướng về phía trước. Bây giờ, từ trước ra sau bạn sẽ có:

  • Một hàng slime
  • Một piston hướng về trước
  • Một piston dính hướng về sau
  • Một hàng slime song song với hàng đầu tiên
  • Một piston thường hướng về trước

  Bây giờ, từ trước ra sau bạn sẽ có :

 12. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 12

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/a6\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-12-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-12-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/a6\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-12-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-12-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  12

  Đặt khối đá đỏ đầu tiên vào khối slime chính giữa phía trước.

 13. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 13

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/df\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-13-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-13-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/df\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-13-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-13-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  13

  Đặt các khối đá đỏ phía đuôi. Đặt một khối đá đỏ vào khối slime chính giữa phía sau, khối còn lại đặt ngay phía trước khối vừa rồi, bên trên piston dính.

 14. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 14

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/52\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-14-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-14-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/52\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-14-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-14-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  14

  “Ngồi” vào xe. Tìm khu vực không có đá đỏ trong xe và ngồi vào.

 15. Tiêu đề ảnh Make a Car in Minecraft Step 15

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/a1\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-15.jpg\/v4-460px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-15.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/a1\/Make-a-Car-in-Minecraft-Step-15.jpg\/v4-728px-Make-a-Car-in-Minecraft-Step-15.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  15

  Phá khối đá đỏ của piston dính. Xe sẽ bắt đầu di chuyển về phía trước. Bạn có thể dừng xe bằng cách đặt khối đá đỏ khác vào bên trên piston dính, hoặc đặt khối bất kỳ vào phía trước xe.

  Quảng cáo

Rate this post