cãi nhau tiếng Trung là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

cãi nhau tiếng Trung là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ cãi nhau trong tiếng Trung và cách phát âm cãi nhau tiếng Trung. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ cãi nhau tiếng Trung nghĩa là gì.

phát âm cãi nhau tiếng Trung
cãi nhau

(phát âm có thể chưa chuẩn)

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Bạn đang đọc: cãi nhau tiếng Trung là gì?

拌舌头 《吵架; 拌嘴; 多费口舌。》h

(phát âm có thể chưa chuẩn)
( phát âm hoàn toàn có thể chưa chuẩn )

拌舌头 《吵架; 拌嘴; 多费口舌。》
hai vợ chồng thường hay cãi nhau
两口子时常拌嘴。 拌嘴 《吵嘴。》
辩争 《辩论争执。》
斗口; 斗口齿 《斗嘴。》
犯嘴 《争辩; 吵架。》
胡搅 《狡辩; 强辩。》
口角; 吵架; 吵包子; 吵子; 打嘴仗; 骂架; 嚷嚷; 争吵; 争嘴 《因意见不合大声争辩, 互不相让。》
đừng vì tí chuyện cỏn con này mà cãi nhau với người khác.
不要为了一点小事儿, 就和人家口角起来。 闹 《吵; 扰乱。》
hai người lại cãi nhau nữa rồi.
两个人又闹翻了。 闹架 《吵嘴打架。》
闹气; 闹气儿 《跟人生气吵架。》
唣 《见〖啰唣〗。》

Xem thêm từ vựng Việt Trung

Tóm lại nội dung ý nghĩa của cãi nhau trong tiếng Trung

拌舌头 《吵架; 拌嘴; 多费口舌。》hai vợ chồng thường hay cãi nhau两口子时常拌嘴。 拌嘴 《吵嘴。》辩争 《辩论争执。》斗口; 斗口齿 《斗嘴。》犯嘴 《争辩; 吵架。》胡搅 《狡辩; 强辩。》口角; 吵架; 吵包子; 吵子; 打嘴仗; 骂架; 嚷嚷; 争吵; 争嘴 《因意见不合大声争辩, 互不相让。》đừng vì tí chuyện cỏn con này mà cãi nhau với người khác. 不要为了一点小事儿, 就和人家口角起来。 闹 《吵; 扰乱。》hai người lại cãi nhau nữa rồi. 两个人又闹翻了。 闹架 《吵嘴打架。》闹气; 闹气儿 《跟人生气吵架。》唣 《见〖啰唣〗。》

Đây là cách dùng cãi nhau tiếng Trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Trung

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ cãi nhau tiếng Trung là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tiếng Trung hay còn gọi là tiếng Hoa là một trong những loại ngôn ngữ được xếp vào hàng ngôn ngữ khó nhất thế giới, do chữ viết của loại ngôn ngữ này là chữ tượng hình, mang những cấu trúc riêng biệt và ý nghĩa riêng của từng chữ Hán. Trong quá trình học tiếng Trung, kỹ năng khó nhất phải kể đến là Viết và nhớ chữ Hán. Cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ kỹ thuật ngày càng phát triển, Tiếng Trung ngày càng được nhiều người sử dụng, vì vậy, những phần mềm liên quan đến nó cũng đồng loạt ra đời.

Chúng ta có thể tra từ điển tiếng trung miễn phí mà hiệu quả trên trang Từ Điển Số.Com

Đặc biệt là website này đều thiết kế tính năng giúp tra từ rất tốt, giúp chúng ta tra các từ biết đọc mà không biết nghĩa, hoặc biết nghĩa tiếng Việt mà không biết từ đó chữ hán viết như nào, đọc ra sao, thậm chí có thể tra những chữ chúng ta không biết đọc, không biết viết và không biết cả nghĩa, chỉ cần có chữ dùng điện thoại quét, phền mềm sẽ tra từ cho bạn.

Đặc biệt là website này đều phong cách thiết kế tính năng giúp tra từ rất tốt, giúp tất cả chúng ta tra những từ biết đọc mà không biết nghĩa, hoặc biết nghĩa tiếng Việt mà không biết từ đó chữ hán viết như nào, đọc thế nào, thậm chí còn hoàn toàn có thể tra những chữ tất cả chúng ta không biết đọc, không biết viết và không biết cả nghĩa, chỉ cần có chữ dùng điện thoại thông minh quét, phền mềm sẽ tra từ cho bạn .

Từ điển Việt Trung

Nghĩa Tiếng Trung: 拌舌头 《 吵架 ; 拌嘴 ; 多费口舌 。 》 hai vợ chồng thường hay cãi nhau两口子时常拌嘴 。 拌嘴 《 吵嘴 。 》 辩争 《 辩论争执 。 》 斗口 ; 斗口齿 《 斗嘴 。 》 犯嘴 《 争辩 ; 吵架 。 》 胡搅 《 狡辩 ; 强辩 。 》 口角 ; 吵架 ; 吵包子 ; 吵子 ; 打嘴仗 ; 骂架 ; 嚷嚷 ; 争吵 ; 争嘴 《 因意见不合大声争辩, 互不相让 。 》 đừng vì tí chuyện cỏn con này mà cãi nhau với người khác. 不要为了一点小事儿, 就和人家口角起来 。 闹 《 吵 ; 扰乱 。 》 hai người lại cãi nhau nữa rồi. 两个人又闹翻了 。 闹架 《 吵嘴打架 。 》 闹气 ; 闹气儿 《 跟人生气吵架 。 》 唣 《 见 〖 啰唣 〗 。 》

Rate this post