Lý thuyết Lực từ

LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ

I. Lực Từ

Để thuận tiện khảo sát và đo đạc lực từ, trước hết ta khảo sát trong một từ trường đều .

1. Từ trường đều

Bạn đang đọc: Lý thuyết Lực từ

– Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm ; những đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau .- Từ trường đều hoàn toàn có thể được tạo thành giữa hai cực của một nam châm hút hình chữ U .

2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện

Lực từ công dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có phương vuông góc với những đường sức từ và vuông góc với đoạn dây dẫn, có độ lớn phụ thuộc vào vào từ trường và cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn .

II. Cảm ứng từ

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của từ trường và được đo bằng thương số giữa lực từ công dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt vuông góc với đường cảm ứng từ tại điểm đó và tích của cường độ dòng điện và chiều dài đoạn dây dẫn đó .B = \ ( \ dfrac { F } { Il } \ )

2. Đơn vị cảm ứng từ

Trong hệ SI, đơn vị chức năng cảm ứng từ B là tesla ( T ). Trong công thức ( 20.2 ), F đo bằng niutơn ( N ), I đo bằng ampe ( A ) và l đo bằng mét ( m ) .

3. Vectơ cảm ứng từ

Người ta trình diễn cảm ứng từ bằng một vectơ gọi là vectơ cảm ứng từ, ký hiệu là \ ( \ overrightarrow { B } \ )

Vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow{B}\) tại một điểm:

– Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó ;- Có độ lớn bằng : B = \ ( \ frac { F } { Il } \ )

4. Biểu thức tổng quát của lực từ

Lực từ \ ( \ overrightarrow F \ ) công dụng lên đoạn dây dẫn l mang dòng điện I đặt trong từ trường đều, tại đó có cảm ứng từ là \ ( \ overrightarrow B \ )+ Có điểm đặt tại trung điểm của l .

+ Có phương vuông góc với \ ( \ overrightarrow l \ ) và \ ( \ overrightarrow B \ )+ Có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái+ Có độ lớn là \ ( F = BIl \ sin \ alpha \ ) với \ ( \ alpha = \ left ( { \ overrightarrow B, \ overrightarrow l } \ right ) \ )

5. Chú ý

Tương tự điện trường từ trường cũng tuân theo nguyên lí chồng chất từ trường :Giả sử hệ có n nam châm từ ( hay dòng điện ). Tại điểm M, từ trường chỉ của nam châm hút thứ nhất là \ ( \ overrightarrow { B_ { 1 } } \ ), từ trường chỉ của nam châm từ thứ hai là \ ( \ overrightarrow { B_ { 2 } } \ ), … từ trường chỉ của nam châm từ thứ n là \ ( \ overrightarrow { B_ { n } } \ ). Gọi \ ( \ overrightarrow { B } \ ) là từ trường của hệ tại M thì :

\(\overrightarrow{B}=\overrightarrow{B_{1}}+\overrightarrow{B_{2}}+…+\overrightarrow{B_{n}}\).

Sơ đồ tư duy về Lực từ – Cảm ứng từ

Loigiaihay.com

Rate this post