[Sách Giải] ✅ Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng – Sách Giải – Học Online Cùng https://blogchiase247.net

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Khối lượng của một vật là gì?

Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó .

2. Đo khối lượng

Đo khối lượng của một vật là so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của một vật được chọn làm đơn vị.

3. Đơn vị khối lượng

– Trong mạng lưới hệ thống giám sát hợp pháp của Nước Ta, đơn vị chức năng đo khối lượng là kilôgam ( kí hiệu : kg ). Kilôgam là khối lượng của một quả cân mẫu, đặt ở Viện Đo lường quốc tế Pháp .
+ Lớn hơn ki lô gam ( kg ) là : tấn, tạ, yến .

      1 tấn = 1000 kg; 1 tạ = 100 kg; 1 yến = 10 kg

+ Đơn vị nhỏ hơn ki lô gam ( kg ) là : lạng ( hg ), gam ( g ), miligam ( mg ) …

      1 hg = 100 g; 1 kg = 1000 g = 1000000 mg

4. Dụng cụ đo khối lượng

* Để đo khối lượng người ta dùng cân. Một số cân thường dùng là : Cân đòn ( cân treo ), cân tạ, cân đồng hồ đeo tay, cân tiểu li, cân y tế, cân Rô-béc-van …

Lý thuyết: Khối lượng - Đo khối lượng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án Ly Thuyet Khoi Luong Do Khoi Luong 1

* Trên mỗi cân đều ghi số lượng giới hạn đo ( GHĐ ) và độ chia nhỏ nhất ( ĐCNN ) .
– Giới hạn đo là số ghi lớn nhất trên cân .
– Độ chia nhỏ nhất là hiệu hai số ghi trên hai vạch chia liên tục .
* Tìm hiểu cân Rô-béc-van
– Cấu tạo gồm những bộ phận sau :

Lý thuyết: Khối lượng - Đo khối lượng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án Ly Thuyet Khoi Luong Do Khoi Luong 2

( 1 ) Đòn cân ( 2 ) Đĩa cân
( 3 ) Kim cân ( 4 ) Hộp quả cân
( 5 ) Ốc kiểm soát và điều chỉnh ( 6 ) Con mã
– Cách dùng cân Rô-béc-van để cân một vật :
+ Điều chỉnh sao cho khi chưa cân đòn cân nằm cân đối, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc kiểm soát và điều chỉnh số 0 .
+ Đặt vật đem cân lên đĩa cân bên trái, đặt lên đĩa cân bên kia một số ít quả cân có khối lượng tương thích sao cho đòn cân nằm cân đối, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ .
+ Tổng khối lượng của những quả cân trên đĩa cân cộng với số chỉ của con mã sẽ bằng khối lượng của vật đem cân .

Lưu ý: Cân Rô-béc-van cũng có loại không có thanh chia độ thì GHĐ của cân là tổng số giá trị ghi trên các quả cân có trong hộp quả cân và ĐCNN của cân là giá trị ghi trên quả cân nhỏ nhất ở trong hộp.

5. Cách đo khối lượng

Muốn đo khối lượng của một vật cho đúng mực ta cần :
– Ước lượng khối lượng cần đo để chọn cân có GHĐ và ĐCNN cho thích hợp .
– Điều chỉnh kim chỉ vạch số 0 trước khi cân .
– Đặt cân và đặt mắt nhìn đúng cách .
– Đọc và ghi tác dụng đo đúng pháp luật .

B. Trắc nghiệm

Bài 1: Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Con số đó chỉ:

A. sức nặng của hộp mứt

B. thể tích của hộp mứt

C. khối lượng của mứt trong hộp mứt

D. sức nặng của hộp mứt

Trên một hộp mứt Tết có ghi 250 g. Con số đó chỉ khối lượng của mứt trong hộp mứt ⇒ Đáp án C

Bài 2: Dùng cân Rô – béc – van có đòn cân phụ để cân một vật. Khi cân thăng bằng thì khối lượng của vật bằng:

A. giá trị của số chỉ của kim trên bảng chia độ.

B. giá trị của số chỉ của con mã trên đòn cân phụ.

C. tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa.

D. tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa cộng với giá trị của số chỉ của con mã.

Dùng cân Rô – béc – van có đòn cân phụ để cân một vật. Khi cân cân đối thì khối lượng của vật bằng tổng khối lượng của những quả cân đặt trên đĩa cộng với giá trị của số chỉ của con mã .

⇒ Đáp án D

Bài 3: Cho các phát biểu sau:

a ) Đơn vị của khối lượng là gam .
b ) Cân dùng để đo khối lượng của vật .
c ) Cân luôn luôn có hai đĩa .
d ) Một tạ bằng 100 kg .
e ) Một tấn bằng 100 tạ .
f ) Một tạ bông có khối lượng ít hơn 1 tạ sắt .
Số phát biểu đúng là :

A. 2      B. 3      C. 4      D. 5

Các phát biểu đúng là a, b và d ⇒ Đáp án B

Bài 4: Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa?

A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330 ml

B. Trên vỏ hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén

C. Ở một số cửa hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99

D. Trên bao bì túi xà phòng có ghi: 1 kg

– Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi : 330 ml ⇒ chỉ thể tích nước trong chai .
– Trên vỏ hộp Vitamin B1 có ghi : 1000 viên nén ⇒ chỉ số lượng viên thuốc
– Ở 1 số ít shop vàng bạc có ghi : vàng 99,99 ⇒ chất lượng vàng đạt 99,99 % độ tinh khiết .
– Trên vỏ hộp túi xà phòng có ghi : 1 kg ⇒ chỉ khối lượng xà phòng

⇒ Đáp án D

Bài 5: Khi đo khối lượng của một vật bằng một cái cân có ĐCNN là 10g. Kết quả nào sau đây là đúng?

A. 298 g      B. 302 g      C. 3000 g      D. 305 g

Kết quả đo phải là bội số của ĐCNN ⇒ Đáp án C

Bài 6: Cân một túi hoa quả, kết quả là 1553g. ĐCNN của cân đã dùng là:

A. 5 g      B. 100 g      C. 10 g      D. 1 g

Số cân hoa quả là bội của ĐCNN ⇒ ĐCNN của cân đã dùng là 1 g ⇒ Đáp án D

Bài 7: Trên một viên thuốc cảm có ghi “Para 500…”. Em hãy tìm hiểu thực tế để xem ở chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây?

A. mg      B. tạ      C. g      D. kg

Vì viên thuốc có kích cỡ nhỏ nên khối lượng cũng nhỏ ⇒ Đáp án A

Bài 8: Với một cân Rô – béc – van và hộp quả cân, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng nhỏ nhất ghi trên cân.

B. Giới hạn đo của cân là khối lượng lớn nhất ghi trên cân.

C. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất.

D. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân lớn nhất.

Với một cân Rô – béc – van và hộp quả cân, độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất .
⇒ Đáp án C

Bài 9: Giới hạn đo của cân Rô – béc – van là:

A. khối lượng của một quả cân nhỏ nhất có trong hộp.

B. khối lượng của một quả cân nhỏ nhất có trong hộp.

C. tổng khối lượng các quả cân có trong hộp.

D. tổng khối lượng các quả cân lớn nhất có trong hộp.

Giới hạn đo của cân Rô – béc – van là tổng khối lượng những quả cân có trong hộp .
⇒ Đáp án C

Bài 10: Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông có ghi “5T”. Số 5T có ý nghĩa gì?

A. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có trên 5 người ngồi thì không được đi qua cầu.

B. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tấn thì không được đi qua cầu.

C. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 50 tấn thì không được đi qua cầu.

D. Số 5T chỉ dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tạ thì không được đi qua cầu.

Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông vận tải có ghi “ 5T ”. Số 5T hướng dẫn rằng xe có khối lượng trên 5 tấn thì không được đi qua cầu .
⇒ Đáp án B

Rate this post