cặp đôi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi yêu nhất của cặp đôi này

I love this pair most

QED

Cậu ấy và Ro-Ro giờ là cặp đôi tuyệt nhất rồi còn gì.

He and Ro-Ro are the best couple now.

OpenSubtitles2018. v3

Những người đang hẹn hò để là cặp đôi của tháng thì không gửi thiệp lễ.

People who just started dating don’t send out cards .

OpenSubtitles2018. v3

Những cặp đôi này có thể tìm thấy điểm tốt trong bất kỳ tình huống nào.

These are couples who can find good in any situation.

QED

Và cho dù các cậu cố gắng đấu tranh đến mấy, cặp đôi cần cặp đôi.

And no matter how hard you try to fight it, couples need other couples.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là cặp đôi Santiago

Thing One and Thing Two over there, that’s the Santiago twins.

OpenSubtitles2018. v3

George và Charles là cặp đôi quậy phá của nhóm.

Pierre et Paul are common characters in jokes .

WikiMatrix

Có một cặp đôi khác viết sách — cho mỗi đứa con một cuốn.

And we had another couple who made books — a book for each child.

ted2019

Cặp đôi giàu có li hôn, họ cần bốn căn thay vì hai.

Rich couple gets divorced, they need four houses instead of two.

OpenSubtitles2018. v3

Mối tình của cặp đôi cũng nhanh chóng kết thúc.

The couple’s relationship soon ended.

WikiMatrix

Chưa đầy 4% cặp đôi sống thử sống với nhau được 10 năm trở lên .

Less than four per cent of cohabitations last for ten years or more .

EVBNews

Cặp đôi này đã dẫn đầu một cuộc nổi dậy bất thành chống lại Zeno vào khoảng năm 478-479.

The couple led a failed revolt against Zeno in 478-479.

WikiMatrix

Đây là lý do tại sao nhiều cặp đôi có thể cảm thấy không còn thu hút.

This is why many couples may feel the magic has faded.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy chúc mừng cho những cặp đôi mới cưới luôn hanh phúc…

Let us cheer the newlyweds as they embark…

OpenSubtitles2018. v3

Thật là một thời kì lạ lùng của các cặp đôi.

What a strange age for dating.

OpenSubtitles2018. v3

Cặp đôi điên khùng trong viện tâm thần 162

A pair of crazies in an asylum.

OpenSubtitles2018. v3

Cặp đôi kết hôn vào ngày 26 tháng 3 năm 1989, tại một buổi lễ ở Bồ Đào Nha.

The couple married on March 26, 1989, at a ceremony in Portugal.

WikiMatrix

Không gì vui hơn khi giúp 1 cặp đôi trẻ tái hợp cả.

I would love nothing more than to reunite a young couple.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì tụi tớ đã đặt tuần lễ các cặp đôi cho chúng ta ở Vermont rồi.

Because we went ahead and booked that couples’weekend for all of us in Vermont!

OpenSubtitles2018. v3

Năm 2004, Connor mang thai và cặp đôi này đã sớm đính hôn.

In 2004, Connor became pregnant and the couple was soon engaged.

WikiMatrix

Họ là cặp đôi quyến rũ nhất trong phim.

They are the film world’s most glamorous couples.

OpenSubtitles2018. v3

Săn, làm việc, cặp đôi.

Hunting, working, mating.

OpenSubtitles2018. v3

Cặp đôi này sau đó đã ly dị vào năm 2010.

The couple later divorced in 2010.

WikiMatrix

Được rồi, còn về các cặp đôi hẹn hò thì sao?

Okay, what about dates ?

QED

Năm 2014, cặp đôi đã mua Rye House, một căn nhà cổ tại Connecticut.

In 2014, Cooper and his partner purchased Rye House, a historic estate in Connecticut.

WikiMatrix

Rate this post