Câu kể là gì? – văn mẫu

Ngày đăng : 26/03/2014, 17 : 41

A) Ghi nhớ: – Câu kể (còn gọi là câu trần thuật) là câu nhằm mục đích kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc; hoặc dùng để nói lên ý kiến hoặc tâm tư của mỗi người. Cuối câu kể phải ghi dấu chấm. – Câu kể có các cấu trúc: Ai […] suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên, Bai văn ta canh mua hè A) Ghi nhớ:- Câu kể (còn gọi câu trần thuật) câu nhằm mục đích kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc; hoặc dùng để nói lên ý kiến hoặc tâm tư của mỗi người. Cuối câu kể phải ghi dấu chấm.- Câu kể có các cấu trúc: Ai làm gì? Ai thế nào? Ai gì?a) Câu kể : Ai làm gì ? (Tuần 17- Lớp 4)- Gồm 2 bộ phận : Bộ phận thứ nhất chủ ngữ (CN), trả lời cho câu hỏi: Ai (Con gì; Cái gì) ? Bộ phận thứ 2 vị ngữ (VN),trả lời cho câu hỏi: Làm gì ?- VN trong câu kể Ai làm gì ? nêu lên hoạt động của người, con vật (hoặc đồ vật, cây cối được nhân hoá. VN có thể : Động từ hoặc cụm ĐT.- CN trong câu kể Ai gì ? chỉ sự vật ( người,con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hoá) có hoạt động được nói đến ở VN. CN thường do danh từ hoặc cụm DT tạo thành.b)Câu kể Ai thế nào? (Tuần 21- Lớp 4)- Câu kể Ai thế nào ? gồm 2 bộ phận chính : CN trả lời cho câu hỏi : Ai (cái gì, con gì)? Vn trả lời cho câu hỏi : thế nào ?- VN trong câu kể Ai thế nào? chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nói đến ở CN. VN thường do tính từ, động từ (hoặc cụm TT, cụm ĐT) tạo thành.- CN trong câu kể Ai thế nào? chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở VN. CN thường do DT ( hoặc cụm DT) tạo thành.c) Câu kể Ai gì? (Tuần 24- Lớp 4)- Câu kể Ai gì? gồm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất CN, trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì) ? Bộ phận thứ 2 trả lời cho câu hỏi : gì (là ai, con gì)?- Câu kể Ai gì ? được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó.- Trong câu kể Ai gì? VN được nối với CN bằng từ VN thường do DT( hoặc cụm DT) tạo thành.- CN trong câu kể Ai gì? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở VN. CN trả lời cho câu hỏi : Ai ( con gì, cái gì ) ? CN thường do DT (hoặc cụm DT) tạo thành. B) Bài tập thực hành : (Lưu ý : Một số BT sẽ ghi đáp án luôn ở phần đề bài)Bài 1: Tìm câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn sau rồi gạch dưới các bộ phận VN của từng câu tìm được:Bàn tay mền mại của Tấm rắc đều những hạt cơm quanh bống. Tấm ngắm nhìn bống. Tấm nhúng bàn tay xuống nước vuốt nhẹ hai bên lườn của cá*. Cá đứng im trong tay chị Tấm.*Phần tách CN và VN của câu này chép theo đáp án của tài liệu gốc, nhưng như vậy rất khó xác định ĐTtrung tâm, theo quan điểm của tôi thì VN chỉ vuốt nhẹ hai bên lườn của cá. Nếu muốn giữ đáp án như tài liệu gốc thì nên thêm dấu phẩy vào cho rõ ràng : Tấm / nhúng bàn tay xuống nước, vuốt nhẹ hai bên lườn của cá. Bài 2:Dùng gạch ( / ) tách CN và VN trong từng câu sau và cho biết VN trong từng câu ĐT hay cụm ĐT.a) Em bé / cười. (ĐT)b) Cô giáo /đang giảng bài. ( Cụm ĐT)c) Đàn cá chuối con / ùa lại tranh nhau đớp tới tấp *. ( Cụm ĐT)*Phần tách CN và VN của câu này chép theo đáp án của tài liệu gốc, nhưng như vậy rất khó xác ĐT trung tâm, theo quan điểm của tôi thì VN chỉ tranh nhau đớp tới tấp. Nếu muốn giữ đáp án như tài liệu gốc thì nên thêm dấu phẩy cho rõ ràng : Đàn cá chuối con / ùa lại, tranh nhau đớp tới tấp. Bài 3:Đặt 2 câu kể Ai làm gì? Trong đó một câu có VN ĐT, một câu có VN cụm ĐT. Bài 4:Tìm CN, VN, trạng ngữ của các câu văn sau:Cá Chuối mẹ / lại bơi về phía bờ, rạch lên rìa nước, nằm chờ đợi. Bỗng nhiên, nghe như có tiếng bước chân rất nhẹ, Cá Chuối mẹ / nhìn ra, thấy hai con mắt xanh lè của mụ mèo đang lại gần. Cá Chuối mẹ / lấy hết sức định nhảy xuống nước. Mụ mèo / đã nhanh hơn, lao phấp tới cắn vào cổ Cá Chuối mẹ. Ở dưới nước, đàn cá chuối con /chờ đợi mãi không thấy mẹ. Bài 5:Tìm các câu kể Ai thế nào? rồi gạch dưỡi các bộ phận VN.Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm trên các quả đồi quanh làng. Một mảnh gãy cũng dậy mùi thơm. Gió càng thơm ngát. Cây hồi thẳng, cao, tròn xoe. Cành hồi giòn, dễ gãy hơn cả cành khế. Quả hồi phơi mìnhxoè trên mặt đầu cành*.*Chú thích tương tự BT1 và BT2Bài 6:VN trong các câu kể Ai thế nào ? tìm được ở BT5 biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ thế nào tạo thành?*Đáp án:- Nội dung biể thị đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật.- Câu 1, 3, 5 do cụm TT tạo thành. Câu 2, 6 do cụm ĐT tạo thành. Câu 4 do các TT tạo thành. Bài 7:Tìm câu kể Ai gì? và nêu tác dụng của từng câu .a) Tớ / chiếc xe lu ( giới thiệu )Người tớ to lù lù.b) Bông cúc / nắng làm hoaBướm vàng / nắng bay xa lượn vòngLúa chín /là nắng của đồngTrái thị, trái hồng ,…/ nắng của cây. (nhận định về sự vật )c) Tôi / chim chích ( giới thiệu)Sống ở cành chanh. Bài 8:VN trong các câu Ai gì ? ở BT7 DT hay cụm DT?*Đáp án :- Các câu ở ý a, b, VN cụm DT- Câu c, VN DT… . nhớ: – Câu kể (còn gọi là câu trần thuật) là câu nhằm mục đích kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc; hoặc dùng để nói lên ý kiến hoặc tâm tư của mỗi người. Cuối câu kể phải ghi dấu chấm. – Câu. dấu chấm. – Câu kể có các cấu trúc: Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? a) Câu kể : Ai làm gì ? (Tuần 1 7- Lớp 4) – Gồm 2 bộ phận : Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ (CN), trả lời cho câu hỏi: Ai (Con. 4) – Câu kể Ai là gì? gồm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là CN, trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì) ? Bộ phận thứ 2 trả lời cho câu hỏi : là gì (là ai, là con gì)? – Câu kể Ai là gì ? được dùng

– Xem thêm –

Xem thêm: Câu kể là gì? – văn mẫu, Câu kể là gì? – văn mẫu, Câu kể là gì? – văn mẫu

Rate this post