Quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quy trình quản trị chất lượng công trình nhằm mục đích bảo vệ kỹ thuật, chất lượng và mỹ thuật công trình, đơn vị chức năng xây đắp phải triển khai đúng những hướng dẫn, nhu yếu của phong cách thiết kế cũng như lao lý của quy trình tiến độ xây đắp và nghiệm thu sát hoạch được sử dụng để kiến thiết những khuôn khổ công trình .

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý độc giả quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là gì?

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động giải trí quản trị của những chủ thể tham gia những hoạt động giải trí xây dựng theo lao lý của Nghị định Số : 46/2015 / NĐ-CP và pháp lý khác có tương quan trong quy trình sẵn sàng chuẩn bị, thực thi góp vốn đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công trình nhằm mục đích bảo vệ những nhu yếu về chất lượng và bảo đảm an toàn của công trình .

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là 1 trong 6 nội dung Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm:

1. Quản lý chất lượng xây dựng công trình .
2. Quản lý quá trình xây đắp xây dựng công trình .
3. Quản lý khối lượng kiến thiết xây dựng công trình .
4. Quản lý ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng trong quy trình kiến thiết xây dựng .
5. Quản lý hợp đồng xây dựng .
6. Quản lý an toàn lao động, thiên nhiên và môi trường xây dựng .

Văn bản quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Khi tìm hiểu các văn bản, tài liệu liên quan đến quản lý chất lượng công trình cũng như tìm hiểu về Quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng chúng ta có thể tìm hiểu các quy định tại:

– Luật Xây dựng số 50 / QH13 / năm trước ngày 18/6/2014
– Nghị định số 46/2015 / NĐ-CP ngày 12/05/2015 của nhà nước về quản trị chất lượng và bảo dưỡng công trình xây dựng
– Thông tư số 26/2016 / TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quản trị chất lượng và bảo dưỡng công trình xây dựng Nghiệm thu vật tư, việc làm, hạng mục hồ sơ hoàn thành xong công trình ( hồ sơ hoàn thành công việc ), nghĩa vụ và trách nhiệm tư vấn giám sát phải ký nghiệm thu sát hoạch sau 24 h …
– Thông tư số 04/2019 / TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ trợ một số ít nội dung của Thông tư số 26/2016 / TT-BXD ngày 26/10/2016
– Thông tư 03/2016 / TT-BXD ngày 10/3/2016 Phân cấp công trình xây dựng
– Thông tư 10/2014 / TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng về Quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau
– Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP của nhà nước về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng
– Nghị định số 42/2017 / NĐ-CP của nhà nước sửa đổi 1 số nội dung Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP về quản trị dự án Bất Động Sản
– Nghị định số 100 / 2018 / NĐ-CP ngày 16/07/2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ, bãi bỏ 1 số ít lao lý về điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc những nghành quản trị nhà nước của Bộ Xây dựng
– Thông tư số 08/2018 / TT-BXD ngày 05/10/2018 hướng dẫn một số ít nội dung về chứng từ hành nghề hoạt động giải trí xây dựng, chứng từ hoạt động giải trí xây dựng và quản trị nhà thầu quốc tế hoạt động giải trí xây dựng tại Nước Ta
– Thông tư số 06/2016 / TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng
– Thông tư số 17/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình ( sửa chữa thay thế Quyết định số 451 / QĐ-BXD ngày 25/05/2017 công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
– Thông tư số 16/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng công bố định mức ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản và tư vấn góp vốn đầu tư xây dựng ( thay cho Quyết định số 79 / QĐ-BXD ngày 15/02/2017 ) giá thành tư vấn giám sát kiến thiết xây dựng, giám sát lắp ráp thiết bị

Quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng hay trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng dược quy định cụ thể tại Điều 23 – Nghị định số 46/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 23. Trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng

Chất lượng kiến thiết xây dựng công trình phải được trấn áp từ quy trình shopping, sản xuất, sản xuất những mẫu sản phẩm xây dựng, vật tư xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới quy trình kiến thiết xây dựng, chạy thử và nghiệm thu sát hoạch đưa khuôn khổ công trình, công trình hoàn thành xong vào sử dụng. Trình tự và nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai của những chủ thể được lao lý như sau :
1. Quản lý chất lượng so với vật tư, loại sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng .
2. Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quy trình xây đắp xây dựng công trình .
3. Giám sát thiết kế xây dựng công trình của chủ góp vốn đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu sát hoạch việc làm xây dựng trong quy trình xây đắp xây dựng công trình .
4. Giám sát tác giả của nhà thầu phong cách thiết kế trong xây đắp xây dựng công trình .
5. Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng trong quy trình xây đắp xây dựng công trình .
6. Nghiệm thu quy trình tiến độ kiến thiết xây dựng, bộ phận ( khuôn khổ ) công trình xây dựng ( nếu có ) .
7. Nghiệm thu khuôn khổ công trình, công trình triển khai xong để đưa vào khai thác, sử dụng .
8. Kiểm tra công tác làm việc nghiệm thu sát hoạch công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
9. Lập hồ sơ hoàn thành xong công trình xây dựng, tàng trữ hồ sơ của công trình và chuyển giao công trình xây dựng .

Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng

Nội dung quản trị chất lượng thiết kế xây dựng công trình của nhà thầu xây đắp xây dựng gồm có :
+ Lập mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng tương thích với nhu yếu, đặc thù, quy mô công trình xây dựng, trong đó lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cá thể, bộ phận thiết kế xây dựng công trình trong việc quản trị chất lượng công trình xây dựng ;
+ Thực hiện những thí nghiệm kiểm tra vật tư, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ tiên tiến trước khi xây dựng và lắp ráp vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và nhu yếu phong cách thiết kế ;
+ Lập và kiểm tra triển khai giải pháp kiến thiết, quy trình tiến độ thiết kế ;
+ Lập và ghi nhật ký kiến thiết xây dựng công trình theo lao lý ;

+ Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;

+ Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn thành công việc cho bộ phận công trình xây dựng, khuôn khổ công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành xong ;
+ Báo cáo chủ góp vốn đầu tư về quá trình, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tự nhiên xây đắp xây dựng theo nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư ;
+ Chuẩn bị tài liệu làm địa thế căn cứ nghiệm thu sát hoạch cho từng loại việc làm .

Nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng cần thực hiện theo các nguyên tắc như sau:

+ Công trình xây dựng phải được trấn áp chất lượng theo pháp luật của Luật Xây dựng + Nghị định QLCL và pháp lý có tương quan từ chuẩn bị sẵn sàng, triển khai góp vốn đầu tư xây dựng đến quản trị, sử dụng công trình nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn cho người, gia tài, thiết bị, công trình và những công trình lân cận .
+ Hạng mục công trình, công trình xây dựng triển khai xong chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu sát hoạch bảo vệ nhu yếu của phong cách thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn vận dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, những nhu yếu của hợp đồng xây dựng và pháp luật của pháp lý có tương quan .
+ Nhà thầu khi tham gia hoạt động giải trí xây dựng phải có đủ điều kiện kèm theo năng lượng theo lao lý, phải có giải pháp tự quản lý chất lượng những việc làm xây dựng do mình thực thi, Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị chất lượng việc làm do nhà thầu phụ triển khai .
+ Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai quản trị chất lượng công trình tương thích với hình thức góp vốn đầu tư, hình thức quản trị dự án Bất Động Sản, hình thức giao thầu, quy mô và nguồn vốn góp vốn đầu tư trong quy trình triển khai góp vốn đầu tư xây dựng công trình theo pháp luật của Nghị định này. Chủ góp vốn đầu tư được quyền tự thực hiện những hoạt động giải trí xây dựng nếu đủ điều kiện kèm theo năng lượng theo lao lý của pháp lý .
+ Cơ quan trình độ về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác làm việc quản trị chất lượng của những tổ chức triển khai, cá thể tham gia xây dựng công trình ; thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế, kiểm tra công tác làm việc nghiệm thu sát hoạch công trình xây dựng, tổ chức triển khai triển khai giám định chất lượng công trình xây dựng ; yêu cầu và giải quyết và xử lý những vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo pháp luật của pháp lý .
+ Các chủ thể tham gia hoạt động giải trí góp vốn đầu tư xây dựng ( Nhà thầu, Chủ góp vốn đầu tư, Cơ quan trình độ về xây dựng nói trên ) chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng những việc làm do mình thực thi .
+ Đẩy mạnh ứng dụng can đảm và mạnh mẽ công nghệ thông tin như : Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD ( QLCL GXD ), mạng lưới hệ thống thông tin công trình BIM, những giải pháp tàng trữ tài liệu đám mây ( cloud ), thời hạn thực ( Realtime ) để triển khai quản trị chất lượng công trình .
+ Con người tham gia vào việc làm Quản lý chất lượng công trình xây dựng phải được huấn luyện và đào tạo, tham gia những khóa huấn luyện và đào tạo như : Khóa học quản trị chất lượng công trình, lập hồ sơ chất lượng hoàn thành công việc công trình, ứng dụng ứng dụng QLCL GXD .

Căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng

Để nghiệm thu sát hoạch việc làm xây dựng cần địa thế căn cứ vào :
– Phiếu nhu yếu nghiệm thu sát hoạch của nhà thầu kiến thiết xây dựng
– Hồ sơ phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế được chủ góp vốn đầu tư phê duyệt và những biến hóa phong cách thiết kế đã được đồng ý chấp thuận
– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được vận dụng
– Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
– Các hiệu quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị được triển khai trong quy trình xây dựng
– Nhật ký thiết kế, nhật ký giám sát của chủ góp vốn đầu tư và những văn bản khác có tương quan đến đối tượng người tiêu dùng nghiệm thu sát hoạch
– Biên bản nghiệm thu sát hoạch nội bộ việc làm xây dựng của nhà thầu kiến thiết xây dựng
– Căn cứ nghiệm thu sát hoạch bộ phận công trình xây dựng, quy trình tiến độ thiết kế xây dựng
– Phiếu nhu yếu nghiệm thu sát hoạch của nhà thầu xây đắp xây dựng
– Hồ sơ phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế được chủ góp vốn đầu tư phê duyệt và những đổi khác phong cách thiết kế đã được chấp thuận đồng ý
– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được vận dụng
– Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
– Các tác dụng kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị được triển khai trong quy trình thiết kế xây dựng
– Biên bản nghiệm thu sát hoạch những việc làm thuộc bộ phận công trình xây dựng, tiến trình thiết kế xây dựng được nghiệm thu sát hoạch
– Bản vẽ hoàn thành công việc bộ phận công trình xây dựng
– Biên bản nghiệm thu sát hoạch bộ phận công trình xây dựng và quá trình xây đắp xây dựng hoàn thành xong của nội bộ nhà thầu thiết kế xây dựng …

Công tác chuẩn bị các công việc để triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo

Quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng đảm bảo chất lượng kỹ thuật, đơn vị thi công thực hiện đầy đủ và triệt để đúng hồ sơ thiết kế và quy trình quy phạm, kiểm tra nghiệm thu trong quá thi công công trình.

Cần cử cán bộ – kỹ sư, công nhân đúng chuyên ngành, có trình độ trình độ cao để thiết kế công trình, cử cán bộ chuyên trách tiếp tục giám sát chất lượng công trình :
+ Hàng ngày đơn vị chức năng xây đắp có nhật ký thiết kế để ghi chép những việc làm đã thực thi và những quan điểm của kỹ sư giám sát .
+ Phối hợp liên tục với kỹ sư giám sát và chủ nhiệm đồ án phong cách thiết kế để xử lý những yếu tố phát sinh trong quy trình xây đắp, phải triển khai kiểm tra chất lượng trước khi chuyển quy trình tiến độ xây đắp. Thực hiện công tác làm việc giao ban thường kỳ tại công trường thi công .
+ Trong quy trình thiết kế, kỹ sư chỉ huy kiến thiết và cán bộ, công nhân của Đơn vị thiết kế tuyệt đối tuân thủ những hồ sơ phong cách thiết kế được, những nhu yếu kỹ thuật và chất lượng công trình theo tiêu chuẩn Nước Ta về xây dựng .
+ Tổ chức tại hiện trường bộ phận thí nghiệm để kiểm tra nhìn nhận chất lượng xây đắp kịp thời đúng mực. Tất cả những vật tư đưa vào thiết kế phải có chứng từ của nơi sản xuất và được cơ quan có thẩm quyền công nhận là loại sản phẩm thương mại đạt nhu yếu chất lượng và kỹ thuật xây dựng .
Các vật tư như : xi-măng, sắt thép, cát, đá … trước khi đưa vào sử dụng phải được thí nghiệm kiểm tra và chỉ tiêu cơ lý, hóa tại phòng thí nghiệm chuyên ngành và phải được cấp chứng từ hợp lệ .
Bê tông phải thí nghiệm cấp phôi, lấy mẫu kiểm tra và thử độ sụt trong quy trình thiết kế. Đơn vị thiết kế luôn sẵn sàng chuẩn bị phân phối vừa đủ những số liệu thí nghiệm, những chứng từ thí nghiệm vật tư và cấu thành khuôn khổ công trình để làm cơ sở cho việc nghiệm thu sát hoạch công trình, chuẩn bị sẵn sàng triển khai việc kiểm tra thí nghiệm của chủ góp vốn đầu tư khi xét thấy thiết yếu. Trong công tác làm việc bê tông phải bảo vệ kiến thiết đúng mác phong cách thiết kế. Công tác bảo trì bê tông cũng phải được chăm sóc đúng tiến trình .

Ván khuôn được gia công phẳng, nhẵn và chống dính, chống rò rỉ nước xi măng và đảm bảo mỹ thuật công trình. Việc tháo dỡ ván khuôn theo đúng quy trình quy phạm trong thi công.

Trong quy trình xây đắp đặc biệt quan trọng chăm sóc đến công tác làm việc định vị trí những khuôn khổ thiết kế. Việc kiểm tra tọa độ, cao độ công trình bằng máy toàn đạc, máy kinh vĩ, máy thủy bình. Đo đạc size, khoảng cách những cấu kiện dùng thước thép .
Tất cả những khuôn khổ kiến thiết phải được chủ góp vốn đầu tư nghiệm thu sát hoạch bằng văn bản theo từng quá trình xây đắp mới được xây đắp phần tiếp theo. Sau khi xây đắp xong công trình phải có biên bản tổng nghiệm thu sát hoạch kỹ thuật và biên bản chuyển giao công trình, hồ ớ hoàn thành công việc công trình với chủ góp vốn đầu tư .
Các khuôn khổ, phần việc đạt nhu yếu kỹ thuật, đơn vị chức năng xây đắp sẽ sửa chữa thay thế kịp thời theo đúng nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư. Thực hiện tráng lệ chính sách Bảo hành công trình theo luật định. Trong quy trình thiết kế đơn vị chức năng xây đắp phải tuân thủ theo đúng tiến trình quy phạm thiết kế hiện hành của Nhà nước, của Bộ xây dựng và Bộ giao thông vận tải vận tải đường bộ .

Rate this post