chế độ dinh dưỡng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chế độ dinh dưỡng giàu Omega-3 cũng có thể làm tăng công hiệu của thuốc kháng viêm .

A diet high in omega-3s may also boost the effectiveness of anti-inflammatory drugs .

EVBNews

Thiếu hụt selen là tương đối hiếm ở các cá nhân có chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

Selenium deficiency is relatively rare in healthy well-nourished individuals.

WikiMatrix

Chế độ dinh dưỡng là một cách giúp bạn hấp thụ đủ vitamin D .

One way to get vitamin D is through your diet .

EVBNews

Nuôi dưỡng tâm trí bằng một chế độ dinh dưỡng như thế là độc hại cho lòng.

Feeding one’s mind on such a diet is deadly to the figurative heart.

jw2019

– Ăn chế độ dinh dưỡng giàu sợi với nhiều quả sống và rau củ mỗi ngày

– Eating a diet rich in fiber with plenty of raw fruits and vegetables every day

EVBNews

Do đó, để che chở lòng, điều quan trọng là canh chừng chế độ dinh dưỡng thiêng liêng.

To protect the heart, therefore, it is essential to watch one’s spiritual diet.

jw2019

Ăn chế độ dinh dưỡng cân bằng có nhiều chất sắt và vi-ta-min C .

Eat a balanced diet that is high in iron and vitamin C.

EVBNews

Ngoài ra, một chế độ dinh dưỡng nhiều muối thường làm tăng cân .

In addition, a diet high in salt content is often associated with weight gain .

EVBNews

À, khi con bé ngừng bú sữa mẹ thì chúng tôi có đặt 1 chế độ dinh dưỡng.

Well, there’s this diet we put her on when she stopped breast-feeding.

OpenSubtitles2018. v3

* chế độ dinh dưỡng nghèo can – xi

* diet low in calcium

EVBNews

Thay đổi chế độ dinh dưỡng có thể giúp làm giảm nồng độ a-xít u-ríc trong máu .

Dietary changes can help reduce uric acid levels in the blood .

EVBNews

* Nếu chế độ dinh dưỡng của bạn nhiều chất béo thì hãy nên ăn uống khỏe mạnh hơn nhé .

* If your diet is high in fat, work to eat more healthfully .

EVBNews

Trong điều kiện bình thường, nó cung cấp phản hồi về đói và chế độ dinh dưỡng cho não.

Under normal conditions, it provides feedback for hunger and diet to the brain.

WikiMatrix

Tăng sức đề kháng của bạn bằng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và tập thể dục đầy đủ.

Keep your resistance up by getting proper nutrition, rest, and exercise.

jw2019

Dăm ba mớ tóc sẽ rụng nếu chế độ dinh dưỡng của bạn quá nghèo protein hoặc quá giàu vitamin A .

Be prepared to shed some locks if your diet is very low in protein or too high in vitamin A.

EVBNews

Các quốc gia có chế độ dinh dưỡng điển hình giàu Omega-3 hơn có tỉ lệ người mắc bệnh trầm cảm ít hơn .

Countries with higher levels of omega-3 in the typical diet have lower levels of depression .

EVBNews

Bên cạnh đó hàm lượng can – xi trong chế độ dinh dưỡng cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ gây ra sỏi thận .

Levels of calcium in the diet may also affect your risk of kidney stones .

EVBNews

Các sản phẩm thải của những người giàu được bán giá cao hơn vì chế độ dinh dưỡng của họ tốt hơn. ^ Hall, Justin.

The waste products of rich people were sold at higher prices because their diet was better.

WikiMatrix

Một chế độ dinh dưỡng thích hợp và bỏ thuốc lá cũng sẽ góp phần làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch của bạn .

Proper nutrition and smoking cessation will also reduce your risk of cardiovascular disease .

EVBNews

(Ma-thi-ơ 5:28) Đúng vậy, một chế độ dinh dưỡng thiêng liêng không đầy đủ có thể dẫn đến cơn đau tim thiêng liêng.

(Matthew 5:28) Yes, a poor spiritual diet can lead to a spiritual heart attack.

jw2019

Tập thể dục và có chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ giúp bù đắp năng lượng bị tiêu hao do suy sụp tinh thần.

Physical exercise and proper nutrition will help replenish the energy lost as a result of the emotional toll of a breakup.

jw2019

Mình mua một cuốn sách nói về chế độ dinh dưỡng cơ bản và cách tập thể dục, rồi theo sát những chỉ dẫn trong đó.

I bought a book that discussed basic nutrition and exercise principles, and I incorporated what I read into my life.

jw2019

Ong kiếm được tất cả protein chúng cần cho chế độ dinh dưỡng của chúng từ phấn hoa và tất cả carbohydrate chúng cần từ mật hoa.

Bees get all of the protein they need in their diet from pollen and all of the carbohydrates they need from nectar.

ted2019

Cơ thể chúng ta không thể sản sinh các Omega-3, vì vậy chúng ta phải hấp thu # các axit béo này qua chế độ dinh dưỡng của mình .

Our bodies can’t make omega-3s, so we must get them from our diet .

EVBNews

Năm 1955, Mishima tham gia lớp tập thể thao và chế độ dinh dưỡng cho tập luyện ba buổi một tuần được ông tuân thủ trong suốt 15 năm cuối đời.

In 1955, Mishima took up weight training and his workout regimen of three sessions per week was not disrupted for the final 15 years of his life.

WikiMatrix

Rate this post