Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì? – Dịch Vụ Luật Vũ Long

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì ? Phân loại ra làm sao ? Kết cấu và nội dung ? Phương pháp hạch toán như thế nào ? Tất cả sẽ có ngay sau đây .

Nguyên vật liệu là phần không thể thiếu đối với sản xuất và chi phí nguyên vật liệu là một mối quan tâm hàng đầu của những người làm kế toán. Chính vì thế hãy cùng dichvuluat.vn tìm hiểu chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì cũng như cách hạch toán cụ thể với bài viết sau nhé.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì

Khái niệm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì thì đây là các chi phí nguyên vật liệu được sử dụng trực tiếp trong quá trình hoạt động xây lắp hoặc là sử dụng cho việc sản xuất các sản phẩm hoặc thực hiện các lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp. Chi phí nguyên vật liệu sẽ phải được tính theo giá thực tế xuất sử dụng. Các phương pháp để xác định giá thực tế của các nguyên vật liệu đó là:

 • Tính theo giá thực tế trong từng lần nhập hay còn gọi là giá đích danh.

 • Theo giá bình quân gia quyền trong thời gian triển khai xuất kho hay còn gọi là giá trung bình liên hoàn .
 • Theo giá thực tiễn nhập trước và xuất trước ( FIFO ) .
 • Theo giá thực tiễn nhập sau và xuất trước ( LIFO ) .
 • Tính theo như giá trung bình của kỳ trước .
 • Hệ số chênh lệch của giá thực tiễn và giá hạch toán nguyên vật liệu ( trong trường hợp mà kế toán nguyên vật liệu theo đúng như giá hạch toán ) .

Việc lựa chọn chiêu thức nào thì đơn vị chức năng sẽ phải bảo vệ được tính đồng điệu suốt niên độ kế toán đó .

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì ?

Phân loại chi phí nguyên vật liệu

Ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì thì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng trong sản xuất gồm có vật liệu chính và phụ được dùng trực tiếp trong sản xuất các sản phẩm.

 • Nguyên liệu, vật liệu chính được sử dụng cho sản xuất những mẫu sản phẩm, làm cơ sở vật chất để cấu thành nên thực thể của mẫu sản phẩm .
 • Vật liệu phụ cùng những vật liệu khác sẽ trực tiếp để sản xuất ra loại sản phẩm .

Trong trường hợp mà những chi phí này quan hệ trực tiếp tới những đối tượng người dùng hạch toán thì cần phải tổng hợp trực tiếp những chi phí sản xuất của chứng từ gốc cùng những đối tượng người dùng tương quan. Nếu chi phí này có tương quan tới nhiều những đối tượng người tiêu dùng hạch toán mà không tập hợp trực tiếp được, hoàn toàn có thể sử dụng những chiêu thức phân chia gián tiếp với những tiêu thức như thể :

 • Phân bổ định mức tiêu tốn của những nguyên vật liệu .
 • Phân bổ khối lượng loại sản phẩm đã hoàn thành xong
 • Phân bổ theo thông số .

Phân loại chi phí nguyên vật liệu

Kết cấu và nội dung 

Bên Nợ : giá trị trong thực tiễn của những vật liệu, nguyên vật liệu được xuất dùng trực tiếp trong những hoạt động giải trí sản xuất ra mẫu sản phẩm, hoặc là thực thi những dịch vụ ở trong một kỳ hạch toán .
Bên Có :

 • Thực hiện kết chuyển trị giá vật liệu, nguyên vật liệu trong thực tiễn đã sử dụng vào kinh doanh thương mại, sản xuất ở trong kỳ vào TK 154 là chi phí kinh doanh thương mại, sản xuất dang dở hoặc vào TK 631 là giá tiền sản xuất cụ thể cho những đối tượng người tiêu dùng nhằm mục đích tính giá tiền của dịch vụ, loại sản phẩm .
 • Thực hiện kết chuyển chi phí vật liệu, nguyên vật liệu trực tiếp trên mức thông thường vào thông tin tài khoản TK 632 là giá vốn hàng bán .
 • Trị giá những loại vật liệu, nguyên vật liệu trực tiếp mà sử dụng không hết sẽ được nhập lại kho .
 • Tài khoản TK 621 không có số dư ở cuối kỳ .

Kết cấu và nội dung

Nếu bạn đã nắm rõ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì thì phương pháp hạch toán cụ thể là:

( 1 ) – Xuất kho nguyên vật liệu trực tiếp trong kỳ :

 • Nợ TK 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .
 • Hoặc là Nợ TK 154 là chi phí kinh doanh thương mại sản xuất dở dang .
 • Có TK 152 : Nguyên vật liệu .

( 2 ) – Mua nguyên vật liệu về đưa vào sản xuất ngay .

 • Nợ TK 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .
 • Hoặc là Nợ TK 154 là chi phí kinh doanh thương mại sản xuất dở dang .
 • Nợ TK 133 .
 • Có TK 331, 111 …

( 3 ) – Nguyên vật liệu xuất ra mà không dùng hết để sản xuất
– Nếu nhập lại kho :

 • Nợ TK 152 là nguyên vật liệu .
 • Có TK 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .
 • Hoặc là Có TK 154 là chi phí kinh doanh thương mại sản xuất dở dang .

– Đầu kỳ sau ghi lại bút toán thông thường và tập hợp chi phí .

 • Nợ TK 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .
 • Hoặc là Nợ TK 154 là chi phí kinh doanh thương mại sản xuất dở dang .
 • Có TK 152 là NVL .

( 4 ) – Bút toán cuối kỳ
– Xác định những chi phí đã vượt định mức mà không tính vào giá tiền .

 • Nợ TK 632 là giá vốn của hàng bán .
 • Có TK 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .
 • Hoặc là Có TK 154 là Chi phí kinh doanh thương mại sản xuất dở dang

Phương pháp hạch toán

Như vậy bài viết đã thông tin tới các bạn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì, kết cấu nội dung cũng như phương pháp hạch toán cụ thể. Nếu có bất kỳ vấn đề gì còn vướng mắc hoặc bạn muốn tìm hiểu sâu thêm về lĩnh vực kế toán tài chính, hãy truy cập trang web dichvuluat.vn bạn sẽ có đầy đủ thông tin mình muốn. Chúc các bạn thành công.

Rate this post