EPS và P/E có ý nghĩa thế nào trong đầu tư?

Tôi muốn biết P / E và EPS là chữ viết tắt của thuật ngữ gì, và những thuật ngữ này có ý nghĩa như thế nào trong góp vốn đầu tư sàn chứng khoán. ( Đỗ Mạnh Hùng )

Trả lời:

EPS (Earning Per Share) là lợi nhuận (thu nhập) trên mỗi cổ phiếu.

Đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần thông thường đang được lưu hành trên thị trường. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp, được tính bởi công thức:

EPS = ( Thu nhập ròng – cổ tức CP tặng thêm ) / lượng CP trung bình đang lưu thông .
Trong việc đo lường và thống kê EPS, sẽ đúng chuẩn hơn nếu sử dụng lượng CP lưu hành trung bình trong kỳ để thống kê giám sát vì lượng CP liên tục biến hóa theo thời hạn. Tuy nhiên trên thực tiễn người ta thường hay đơn giản hoá việc đo lường và thống kê bằng cách sử dụng số CP đang lưu hành vào thời gian cuối kỳ. Có thể làm giảm EPS dựa trên công thức cũ bằng cách tính thêm cả những cổ phiếu chuyển đổi, những bảo chứng ( warrant ) vào lượng CP đang lưu thông .
EPS thường được coi là biến số quan trọng duy nhất trong việc thống kê giám sát giá CP. Đây cũng chính là bộ phận đa phần cấu thành nên tỉ lệ P / E. Một góc nhìn rất quan trọng của EPS thường hay bị bỏ lỡ là lượng vốn thiết yếu để tạo ra thu nhập ròng ( net income ) trong công thức tính trên .

Hai doanh nghiệp có thể có cùng tỷ lệ EPS nhưng một trong hai có thể có ít cổ phần hơn tức là doanh nghiệp này sử dụng vốn hiệu quả hơn. Nếu như các yếu tố khác là cân bằng thì rõ ràng doanh nghiệp này tốt hơn doanh nghiệp còn lại. Vì doanh nghiệp có thể lợi dụng các kỹ thuật tính toán để đưa ra con số EPS hấp dẫn nên các nhà đầu tư cũng cần hiểu rõ cách tính của từng doanh nghiệp để đảm bảo “chất lượng” của tỉ lệ này. Tốt hơn hết là không nên dựa vào một thước đo tài chính duy nhất mà nên kết hợp với các bản phân tích tài chính và các chỉ số khác.

Hệ số giá trên thu nhập (P/E) là một trong những chỉ số phân tích quan trọng trong quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư. Thu nhập từ cổ phiếu sẽ có ảnh hưởng quyết định đến giá thị trường của cổ phiếu đó. Hệ số P/E đo lường mối quan hệ giữa giá thị trường (Market Price – P) và thu nhập của mỗi cổ phiếu (Earning Per Share – EPS) và được tính như sau: P/E = P/EPS

Trong đó giá thị trường P của CP là giá mà tại đó CP đang được mua và bán ở thời gian hiện tại ; thu nhập của mỗi CP EPS là phần doanh thu ròng sau thuế mà công ty chia cho những cổ đông thường trong năm kinh tế tài chính gần nhất .
P / E cho thấy giá CP hiện tại cao hơn thu nhập từ CP đó bao nhiêu lần, hay nhà đầu tư phải trả giá cho một đồng thu nhập bao nhiêu. P / E được tính cho từng CP một và tính trung bình cho toàn bộ những CP và thông số này thường được công bố trên báo chí truyền thông .

Nếu hệ số P/E cao thì điều đó có nghĩa là người đầu tư dự kiến tốc độ tăng cổ tức cao trong tương lai; cổ phiếu có rủi ro thấp nên người đầu tư thoả mãn với tỷ suất vốn hoá thị trường thấp; dự đoán công ty có tốc độ tăng trưởng trung bình và sẽ trả cổ tức cao.

Hệ số P / E rất có ích cho việc định giá CP. Giả sử người góp vốn đầu tư có CP AAA không được thanh toán giao dịch sôi động trên thị trường, vậy CP đó có giá bao nhiêu là hài hòa và hợp lý ? Lúc đó cần nhìn vào thông số P / E được công bố so với nhóm những loại CP tương tự như với CP AAA, sau đó nhân thu nhập của công ty với thông số P / E sẽ cho tất cả chúng ta giá của loại CP AAA .
( Câu vấn đáp do Công ty sàn chứng khoán VPBank – VPBS phân phối )
Bạn muốn san sẻ thông tin, hoặc có vướng mắc tương quan đến sàn chứng khoán ? Hãy san sẻ tại đây .

Rate this post