Chỉ số sản xuất công nghiệp là gì? Chỉ số sản xuất công nghiệp hiện nay?

Chỉ số sản xuất công nghiệp ( Index of Industrial Production ) là gì ? Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếng anh là gì ? Chỉ số sản xuất công nghiệp lúc bấy giờ ?

Mục tiêu chính của Chỉ số Sản xuất Công nghiệp là theo dõi sự tăng trưởng của giá trị ngày càng tăng trong khai thác, sản xuất, khai thác và khai thác dầu khí và cung ứng điện. Các chỉ số được sử dụng để giám sát giá trị ngày càng tăng là sản lượng vật chất và số giờ thao tác. Vậy pháp luật về chỉ số sản xuất công nghiệp được pháp luật như thế nào. Bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ đi vào khám phá những pháp luật tương quan để giúp người đọc hiểu rõ hơn về chỉ số sản xuất công nghiệp nêu trên.

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp là gì?

Chỉ số Sản xuất Công nghiệp ( IIP ) là một chỉ số cho Ấn Độ biểu lộ chi tiết cụ thể sự tăng trưởng của những nghành nghề dịch vụ khác nhau trong nền kinh tế tài chính như khai thác tài nguyên, điện và sản xuất. Toàn Ấn Độ IIP là một chỉ số tổng hợp giám sát những đổi khác thời gian ngắn về khối lượng sản xuất của một rổ mẫu sản phẩm công nghiệp trong một thời kỳ nhất định so với trong một thời kỳ gốc đã chọn. Nó được biên soạn và xuất bản hàng tháng bởi Văn phòng Thống kê Quốc gia ( NSO ), Bộ Thống kê và Thực hiện Chương trình sáu tuần sau khi tháng tham chiếu kết thúc. Mức độ của Chỉ số Sản xuất Công nghiệp ( IIP ) là một số lượng trừu tượng, mức độ của chỉ số này bộc lộ thực trạng sản xuất trong nghành công nghiệp trong một khoảng chừng thời hạn nhất định so với một khoảng chừng thời hạn tham chiếu. Năm cơ sở có thời gian được ấn định là 1993 – 94 nên năm đó được ấn định mức chỉ số là 100. Năm cơ sở hiện tại là 2011 – 2012. Tám ngành công nghiệp cốt lõi chiếm gần 40,27 % tỷ trọng của những mẫu sản phẩm được đưa vào Chỉ số sản xuất công nghiệp ( IIP ). Đó là Điện, thép, những mẫu sản phẩm lọc dầu, dầu thô, than, xi-măng, khí đốt tự nhiên và phân bón. – Sự mở màn : Nỗ lực chính thức tiên phong để đo lường và thống kê IIP đã được thực thi sớm hơn nhiều so với những khuyến nghị về chủ đề này ở cấp quốc tế. Văn phòng Cố vấn Kinh tế, Bộ Thương mại và Công nghiệp đã nỗ lực tiên phong trong việc biên soạn và phát hành IIP với năm cơ sở 1937, gồm có 15 ngành công nghiệp quan trọng, chiếm hơn 90 % tổng sản lượng của những ngành được chọn. IIP toàn Ấn Độ được phát hành dưới dạng hàng tháng kể từ năm 1950. Với sự xây dựng của Tổ chức Thống kê Trung ương vào năm 1951, nghĩa vụ và trách nhiệm biên soạn và xuất bản IIP được giao cho văn phòng này. – Các bản sửa đổi tiếp nối : Do cơ cấu tổ chức của khu vực công nghiệp đổi khác theo thời hạn, nên cần phải định kỳ sửa đổi năm cơ sở của IIP để chớp lấy sự đổi khác của cơ cấu tổ chức sản xuất công nghiệp và sự Open của những mẫu sản phẩm và dịch vụ mới để giám sát mức tăng trưởng thực sự của khu vực công nghiệp ( UNSO khuyến nghị sửa đổi thường kỳ năm cơ sở của IIP ). Sau năm 1937, những năm cơ sở được sửa đổi liên tục là 1946, 1951, 1956, 1960, 1970, 1980 – 81 và 1993 – 94. Ban đầu nó gồm có 15 ngành công nghiệp gồm có ba loại chính : khai thác mỏ, sản xuất và điện. Phạm vi của chỉ số được số lượng giới hạn trong những nghành khai thác và sản xuất gồm có 20 ngành với 35 mục, khi năm cơ sở được Cố vấn Kinh tế, Bộ Thương mại và Công nghiệp chuyển năm cơ sở sang năm 1946 và nó được gọi là Chỉ số trong thời điểm tạm thời về sản xuất công nghiệp. Chỉ số này đã ngừng hoạt động giải trí vào tháng 4 năm 1956 do một số ít thiếu sót nhất định và được thay thế sửa chữa bằng chỉ số sửa đổi với năm 1951 là năm cơ sở gồm có 88 khuôn khổ, được phân loại thoáng rộng là khai thác và khai thác đá ( 2 ), sản xuất ( 17 ) và điện ( 1 ) do CSO biên soạn. Các mục trong chỉ số này được phân loại theo Phân loại Công nghiệp Tiêu chuẩn Quốc tế ( ISIC ) năm 1948 của tổng thể những hoạt động giải trí kinh tế tài chính.

Chỉ số này đã được sửa đổi vào tháng 7 năm 1962 thành năm cơ sở 1956 theo khuyến nghị của một nhóm công tác do CSO thành lập cho mục đích này và nó bao gồm 201 mục, được phân loại theo Phân loại Công nghiệp và Nghề nghiệp Tiêu chuẩn của Tất cả các Hoạt động Kinh tế được xuất bản bởi CSO năm 1962. Chỉ số với năm 1960 là năm cơ sở dựa trên chuỗi hàng tháng đều đặn cho 312 mục và chuỗi hàng năm cho 436 mục. Do đó, mặc dù chỉ số được công bố dựa trên chuỗi thông thường hàng tháng cho 312 mục, trọng số đã được chỉ định cho 436 mục với quan điểm sử dụng cùng một bộ trọng số cho chỉ mục hàng tháng thường xuyên cũng như chỉ số hàng năm bao gồm các mục bổ sung. Tuy nhiên, chỉ số khoáng sản do IBM chuẩn bị đã loại trừ vàng, muối, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Chuỗi chỉ số được sửa đổi tiếp theo lấy năm 1970 làm năm gốc, đã tính đến những biến hóa cơ cấu tổ chức diễn ra trong hoạt động giải trí công nghiệp của quốc gia kể từ năm 1960 và chỉ số này được công bố vào tháng 3 năm 1975 gồm có 352 khuôn khổ gồm có khai thác mỏ ( 61 ), sản xuất ( 290 ) và điện ( 1 ). Nhóm công tác làm việc ( được xây dựng năm 1978 ) dưới sự chủ trì của Tổng giám đốc CSO lúc bấy giờ, đã quyết định hành động chuyển cơ sở sang tiến trình 1980 – 81, để phản ánh những biến hóa đã diễn ra trong cơ cấu tổ chức công nghiệp và để kiểm soát và điều chỉnh những hạng mục từ nhỏ – nghành nghề dịch vụ quy mô. Một tính năng đáng quan tâm của chuỗi số chỉ mục sửa đổi năm 1980 là gồm có 18 mục từ nghành SSI, mà văn phòng của Ủy viên tăng trưởng những ngành công nghiệp quy mô nhỏ ( DCSSI ) hoàn toàn có thể bảo vệ cung ứng tài liệu tiếp tục. Số liệu sản xuất của khu vực quy mô nhỏ chỉ được đưa vào từ tháng 7 năm 1984 trở đi ; trước đó, tài liệu sản xuất từ ​ ​ tổng cục tăng trưởng kỹ thuật ( DGTD ) cho những ngành công nghiệp vừa và lớn đã được sử dụng. Trong khoảng chừng thời hạn từ tháng 4 năm 1981 đến tháng 6 năm 1984 so với 18 khuôn khổ này, năm gốc trung bình ( 1980 – 81 ) thu được từ DGTD đã được sử dụng. Từ tháng 7 năm 1984 trở đi, sản lượng trung bình năm cơ sở phối hợp cho những mẫu sản phẩm DGTD và DCSSI đã được sử dụng. Trọng số cho những khuôn khổ này dựa trên tác dụng ASI 1980 – 1981 và không có trọng số riêng cho những khuôn khổ DGTD và DCSSI được phân chia trong loạt bài 1980 – 81. Lần sửa đổi tiếp theo của IIP với 1993 – 94 là năm cơ sở có 543 mẫu sản phẩm ( với việc bổ trợ 3 mẫu sản phẩm cho nghành khai khoáng và 188 loại sản phẩm cho nghành sản xuất ) đã sinh ra vào ngày 27 tháng 5 năm 1998 và kể từ đó, những ước tính nhanh của IIP đang được phát hành theo những tiêu chuẩn đặt ra cho SDDS2 của IMF, với thời hạn trễ là sáu tuần kể từ tháng tham chiếu. Những ước tính nhanh này cho một tháng nhất định được sửa đổi hai lần trong những tháng tiếp theo. Để giữ được đặc tính độc lạ và được cho phép thu thập dữ liệu, những cơ quan nguồn đã đề xuất kiến nghị gộp 478 loại sản phẩm của nghành sản xuất thành 285 nhóm mẫu sản phẩm và do đó tạo thành tổng số 287 nhóm mẫu sản phẩm cùng với một nhóm ngành điện và khai thác mỏ. Loạt sửa đổi đã tuân theo Phân loại Công nghiệp Quốc gia NIC-1987. Một tính năng quan trọng khác của loạt loại sản phẩm mới nhất là lần tiên phong gồm có khu vực sản xuất không tổ chức triển khai ( Nghĩa là, 18 loại sản phẩm SSI giống nhau ) cùng với khu vực có tổ chức triển khai trong sơ đồ trọng số. Bản sửa đổi gần đây của IIP do CSO phát hành với năm 2004 – 05 là năm cơ sở gồm có 682 mục. Theo nhà thống kê trưởng T C A Anant, chỉ số này sẽ cho bức tranh tốt hơn về tăng trưởng trong những nghành nghề dịch vụ khác nhau của nền kinh tế tài chính, vì nó rộng hơn và gồm có những loại sản phẩm công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển như điện thoại di động và iPod. Năm cơ sở trước đó ( 1993 – 94 ) không hề sử dụng được vì list chứa một loạt những loại sản phẩm lỗi thời như máy đánh chữ và máy ghi âm.

2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếng anh là gì?

Chỉ số sản xuất công nghiệp Index of Industrial Production.

3. Chỉ số sản xuất công nghiệp hiện nay:

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ( IIP ) tháng 5 năm 2021 ước tính tăng 1,6 % so với tháng trước và tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 6,4 % và tăng 9,8 %. ; sản xuất tăng 2,6 % và tăng 14,6 % ; sản xuất và phân phối điện tăng 2,2 % và cao nhất là 12 % [ 2 ] ; phân phối nước và quản trị và giải quyết và xử lý rác thải, nước thải giảm 3,1 % và tăng 6,8 %. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số IIP ước tính tăng 9,9 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp chế biến, sản xuất tăng 12,6 % ( cùng kỳ năm trước tăng 3,2 % ), góp phần 10,2 điểm Tỷ Lệ vào mức tăng chung ; sản xuất và phân phối điện tăng 8,3 % ( cùng kỳ năm trước tăng 2,1 % ), góp phần 0,7 điểm Tỷ Lệ ; ngành phân phối nước, quản trị và giải quyết và xử lý rác thải, nước thải đạt cao nhất 7,5 % ( cùng kỳ năm trước tăng 2,9 % ), góp phần 0,1 điểm Xác Suất ; riêng ngành khai khoáng giảm 7 % ( cùng kỳ năm trước giảm 7,7 % ), giảm 1,1 điểm Phần Trăm so với mức tăng chung.

Trong hoạt động công nghiệp ở mức 2 con số, chỉ số sản xuất 5 tháng năm 2021 của một số hoạt động chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại cơ bản (38%); Sản xuất xe có động cơ; rơ moóc và sơ mi rơ moóc (35%); Sản xuất đồ nội thất (18,3%); Sản xuất máy móc và thiết bị (15,6%); Sản xuất máy vi tính, điện tử và quang học (15,5%); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác (14,6%); Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; thu hồi nguyên vật liệu (14,4%); Sản xuất thiết bị giao thông khác (13,6%); Sản xuất đồ uống (12,8%). Ở chiều ngược lại, một số ngành giảm: Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (11,5%); In và tái tạo phương tiện đã ghi (5,1%); Khai thác than và than non (3,8%); Hoạt động xử lý nước thải và cống rãnh (1,6%); Sản xuất than cốc và các sản phẩm dầu mỏ tinh luyện (0,4%).

Một số loại sản phẩm công nghiệp hầu hết 5 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước : Thép nhiều lớp ( 60 % ) ; Ô tô ( 56 % ) ; Linh kiện điện thoại thông minh ( 36,4 % ) ; điện thoại di động ( 22,2 % ) ; Thép thô, sắt ( 18,4 % ) ; xe máy ( 15,3 % ) ; sơn hóa chất ( 14,6 % ) ; Phân hỗn hợp N.P.K ( 13,5 % ) ; tivi ( 13,2 % ) ; Sữa bột và Giày da ( cả 12,6 % ) ; bia những loại ( 11,7 % ). Một số mẫu sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước : Khí thiên nhiên ( ở dạng không khí ) ( 13,1 % ) ; phân urê ( 10,8 % ) ; Dầu thô chiết xuất ( 9,5 % ) ; Dầu mỏ ( 9,3 % ) ; Bột ngọt ( 8,6 % ) ; Đường tinh luyện ( 4,9 % ) ; than đá ( nguyên chất ) ( 3,7 % ). Số lao động thao tác trong những doanh nghiệp công nghiệp tính đến ngày 1/5/2021 tăng 1,2 % so với cùng kỳ tháng trước và tăng 2,2 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động thao tác trong khu vực doanh nghiệp nhà nước. khu vực kinh tế tài chính tăng 0,2 % và giảm 2 % ; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 1 % và tăng trưởng 1,5 % ; doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế tăng 1,5 % và tăng 3,2 %. Theo ngành, số lao động thao tác trong nghành khai thác và khai thác đá đạt đỉnh tăng 0,3 % so với cùng kỳ tháng trước và giảm 0,9 % so với cùng kỳ năm trước ; ngành sản xuất tăng 1,3 % và tăng 2,4 % ; ngành sản xuất và phân phối điện không đổi, tăng 0,4 % ; ngành phân phối nước, thoát nước, quản trị rác thải và giải quyết và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1 % và tăng 0,2 %. Trên đây là hàng loạt nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về những yếu tố tương quan đến chỉ số sản xuất công nghiệp cũng như những yếu tố tương quan khác.

Rate this post