[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM

[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 1
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 2
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 3
Sự phức tạp, phong phú về hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội của đô thị ngày càng ngày càng tăng ở nước ta đang đặt ra những nhu yếu mới về nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao quản trị nhà nước của chính quyền đô thị những cấp cũng như thay đổi quy mô tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của chính quyền đô thị .
Tuy nhiên, vẫn chưa có văn bản pháp lý nào định nghĩa đơn cử khái niệm ” chính quyền đô thị ” ở Nước Ta lúc bấy giờ .
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 4
Ảnh: Hoàng Triều
Ảnh: Hoàng Triều

Chính quyền đô thị là một dạng đơn cử của chính quyền địa phương, được tổ chức triển khai tương thích với những đặc thù của đời sống chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội và những điều kiện kèm theo tự nhiên của đô thị, nhằm mục đích quản trị đô thị hiệu suất cao cao và mang rất đầy đủ đặc thù cơ bản của chính quyền địa phương .

Chính quyền đô thị vừa thể hiện các vấn đề chung của chính quyền địa phương về bản chất, vị trí, vai trò, chức năng đại diện của nhân dân và các mối quan hệ giữa chính quyền các cấp theo quy định của pháp luật, vừa thể hiện các yêu cầu đặc thù riêng của phương thức tổ chức, quản lý và phát triển đô thị.

[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 5
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 6
Chính quyền đô thị là chính quyền tinh gọn, minh bạch, hoạt động giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao ; được tăng tính tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền trên nhiều nghành nhằm mục đích phát huy mọi năng lượng, tiềm năng của đô thị để Giao hàng người dân, doanh nghiệp tốt hơn .
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 7
Hiện nay, có 2 thành phố được thực thi tổ chức triển khai chính quyền đô thị kể từ ngày 1-7-2020, đơn cử :
– Quốc hội phát hành Nghị quyết số 97/2019 / QH14 ngày 27-11-2019 về thử nghiệm quy mô chính quyền đô thị tại TP TP. Hà Nội. Theo đó, không tổ chức triển khai HĐND phường tại TP TP.HN .
– Quốc hội phát hành Nghị quyết số 119 / 2020 / QH14 ngày 19-6-2020 về thử nghiệm tổ chức triển khai quy mô chính quyền đô thị và 1 số ít chính sách, chủ trương đặc trưng tăng trưởng TP TP. Đà Nẵng. Theo đó, không tổ chức triển khai HĐND Q., phường tại TP TP. Đà Nẵng .
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 8
 Ảnh: HOÀNG TRIỀU
 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Việc không tổ chức triển khai HĐND Q., phường giúp tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí được phần ngân sách, tuy nhiên quyền dân chủ của nhân dân trên địa phận vẫn được bảo vệ
.
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 9
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 10

– Thứ nhất về cơ sở pháp lý

Đề án tổ chức triển khai chính quyền đô thị tại TP TP.HN được kiến thiết xây dựng khi chưa có Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Do đó, việc không tổ chức triển khai HĐND ở những phường là trái pháp lý. Vì vậy, Quốc hội phải có Nghị quyết 97 được cho phép thử nghiệm không tổ chức triển khai HĐND ở phường .
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 11
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu về Đề án xây dựng chính quyền đô thị tại TP HCM ở hội nghị thẩm định đề án do Bộ Nội vụ tổ chức
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu về Đề án xây dựng chính quyền đô thị tại TP HCM ở hội nghị thẩm định đề án do Bộ Nội vụ tổ chức

Đề án tổ chức triển khai chính quyền đô thị tại TP TP. Đà Nẵng được kiến thiết xây dựng khi Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 chưa có hiệu lực hiện hành thi hành, đồng thời Nghị quyết 119 còn có một số ít nội dung về chủ trương khác pháp luật ở những pháp luật tương quan. Do đó, Nghị quyết 119 phải được cho phép thử nghiệm việc không tổ chức triển khai HĐND Q., phường và những chủ trương đặc trưng .
Đề án tổ chức triển khai chính quyền đô thị tại TP TP HCM được kiến thiết xây dựng sau khi Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 đã có hiệu lực hiện hành. Trong đó, đã lao lý chính quyền địa phương ở Q., phường là cấp chính quyền địa phương ( có HĐND và Ủy Ban Nhân Dân ), trừ trường hợp đơn cử Quốc hội lao lý không phải là cấp chính quyền địa phương ( không có HĐND ). Như vậy việc không tổ chức triển khai HĐND ở phường, Q. đã được pháp luật ở luật, khi Quốc hội được cho phép .
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 12
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 13

– Thứ hai về cơ sở thực tiễn

TP TP.HN chưa thực thi thử nghiệm không tổ chức triển khai HĐND Q., huyện, phường theo Nghị quyết số 26/2008 / QH12 của Quốc hội .
TP Hồ Chí Minh và TP Thành Phố Đà Nẵng là hai TP thực thi thử nghiệm không tổ chức triển khai HĐND Q., huyện, phường theo Nghị quyết số 26/2008 / QH12 của Quốc hội .
TP. Hồ Chí Minh đã có kinh nghiệm tay nghề thực tiễn hơn 6 năm từ tác dụng thành công xuất sắc của quy trình triển khai thử nghiệm không tổ chức triển khai HĐND Q., huyện, phường trên diện rộng, số lượng đơn vị chức năng hành chính thử nghiệm nhiều nhất cả nước ( gồm tổng thể 24 Q., huyện và 259 phường ) từ năm 2009 đến năm năm nay theo Nghị quyết số 26/2008 / QH12 của Quốc hội. Việc thử nghiệm đã có tác dụng tốt .
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 14
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 15

– Thứ ba về tổ chức chính quyền đô thị

+ TP Hà Nội: Chính quyền địa phương ở thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND; chính quyền địa phương ở phường thuộc quận tại TP là UBND phường (Nghị quyết số 97/2019/QH14).

+ TP Đà Nẵng: Chính quyền địa phương ở thành phố, huyện, xã là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND; chính quyền địa phương ở các quận và phường thuộc quận tại TP là UBND quận, UBND phường (Nghị quyết số 119/2020/QH14).

+ TP HCM: Chính quyền địa phương ở TP HCM, thành phố thuộc TP HCM, huyện, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND; chính quyền địa phương ở quận và phường tại TP là UBND quận, UBND phường.

Việc tổ chức triển khai chính quyền đô thị không chỉ gồm có lao lý cỗ máy chính quyền địa phương có tính đặc trưng ở đô thị lớn, mà có những pháp luật đặc trưng về phân cấp quản trị, chủ trương kinh tế tài chính để làm cho cỗ máy hành chính hoạt động giải trí hiệu suất cao cao hơn, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cao hơn .

Các nội dung này đối với TP HCM đã được Quốc hội quy định qua một Nghị quyết riêng, là Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Như vậy, thực thi chính quyền đô thị ở TP TP HCM theo Đề án nhà nước trình Quốc hội mang tính đồng nhất, tổng lực, khác với khi Thành Phố Hà Nội và TP. Đà Nẵng thực thi thử nghiệm chính quyền đô thị .
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 16
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 17
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 18
Kỳ họp HĐND TP HCM đầu tiên áp dụng mô hình phòng họp không giấy.   Ảnh: Hoàng Triều
Kỳ họp HĐND TP HCM đầu tiên áp dụng mô hình phòng họp không giấy.   Ảnh: Hoàng Triều

[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 19
TP Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt quan trọng, là TT lớn về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục, huấn luyện và đào tạo, khoa học, công nghệ tiên tiến, là đầu tàu kinh tế tài chính của cả nước, có sức lôi cuốn, lan tỏa so với vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung .
Vì vậy, việc điều tra và nghiên cứu để hình thành quy mô chính quyền đô thị tương thích với đặc thù, đặc thù của một đô thị đặc biệt quan trọng về kinh tế tài chính – xã hội, hạ tầng, dân cư, địa giới đơn vị chức năng hành chính của TP TP HCM là thực sự thiết yếu nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho sự tăng trưởng của TP .
Tiến độ thi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên qua các năm
Tiến độ thi công tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên qua các năm

Việc phát hành Nghị quyết của Quốc hội có cơ sở pháp lý là những lao lý của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương được sửa đổi theo Luật số 47/2019 / QH14 đã có lao lý mở theo hướng chính quyền địa phương ở Q., phường là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp đơn cử Quốc hội lao lý không phải là cấp chính quyền địa phương ( Điều 44, Điều 58 ). Đồng thời, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật lao lý Quốc hội phát hành nghị quyết để lao lý những yếu tố khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội ( điểm e khoản 2 Điều 15 ) .
Ngày 8-10, Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM (MAUR) đã tiếp nhận những toa tàu đầu tiên thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên tại cảng Khánh Hội (quận 4).
Ngày 8-10, Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM (MAUR) đã tiếp nhận những toa tàu đầu tiên thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên tại cảng Khánh Hội (quận 4).

Mặt khác, TP TP HCM là một trong 10 địa phương triển khai thử nghiệm không tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân huyện, Q., phường theo Nghị quyết số 26/2008 / QH12 của Quốc hội trong quy trình tiến độ 2009 – năm nay, qua thử nghiệm đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề, làm cơ sở thực tiễn quan trọng để Quốc hội hoàn toàn có thể được cho phép TP được chính thức triển khai tổ chức triển khai chính quyền đô thị để bảo vệ tính không thay đổi, lâu bền hơn .
– Tổ chức chính quyền địa phương ở TP Hồ Chí Minh, thành phố thuộc TP Hồ Chí Minh, huyện, xã, thị xã là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và Ủy Ban Nhân Dân .
– Tổ chức chính quyền địa phương ở Q. và phường thuộc TP TP HCM là Ủy Ban Nhân Dân Q., Ủy Ban Nhân Dân phường. UBND Q., phường là cơ quan hành chính nhà nước ở Q., phường, thao tác theo chính sách thủ trưởng .
– Thời gian thực thi từ ngày 1-7-2021 .
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 20
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 21
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 22
Diện mạo metro số 1 dần hình thành
Diện mạo metro số 1 dần hình thành

– Về thực thi quyền đại diện thay mặt của Nhân dân :
Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm trải nghiệm cách xem tài liệu trên phần mềm của mô hình phòng họp HĐND TP HCM không giấy đầu tiên.
Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm trải nghiệm cách xem tài liệu trên phần mềm của mô hình phòng họp HĐND TP HCM không giấy đầu tiên.

Khi không tổ chức triển khai HĐND Q., phường, quyền đại diện thay mặt của người dân liên tục được duy trì và phát huy trải qua nhiều kênh như : Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội ; Thường trực HĐND TP, những ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP, cấp ủy, MTTQ Nước Ta, tổ chức triển khai chính trị – xã hội những cấp và đặc biệt quan trọng là sự phản ánh của Khu phố và quan điểm trực tiếp của dân cư trải qua hoạt động giải trí của Ban Thanh tra nhân dân phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Ủy Ban Nhân Dân những phường tăng cường công tác làm việc giao ban với Trưởng thành phố ; Ủy Ban Nhân Dân Q. giao ban với Ủy Ban Nhân Dân phường để kịp thời nắm tình hình và xử lý nguyện vọng của dân cư .
– Về quyền làm chủ của Nhân dân :
+ Tăng cường những kênh, phương tiện đi lại công khai minh bạch, minh bạch những chính sách, chủ trương đến Nhân dân ; phân phối, công bố những thông tin, những pháp luật, chủ trương mới của Đảng và Nhà nước đến Nhân dân. Vai trò của mạng lưới hệ thống chính quyền điện tử của TP. Hồ Chí Minh đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét trong việc làm tốt yếu tố này .
+ Duy trì và tăng cường sự tham gia của Nhân dân trong hoạt động giải trí quản lý và điều hành, quản trị của chính quyền trải qua dân chủ trực tiếp : tham gia trực tiếp trải qua đối thoại với chỉ huy Ủy Ban Nhân Dân như định kỳ tổ chức triển khai những Hội nghị nhân dân hoặc tiếp xúc cử tri .
Qua công tác làm việc tiếp dân, tiếp xúc cử tri, chỉ huy Ủy Ban Nhân Dân những cấp trực tiếp lắng nghe và tiếp thu những quan điểm, yêu cầu của người dân góp phần thiết kế xây dựng chính quyền ; đảm nhiệm thông tin và xử lý những khiếu nại, tố cáo của cử tri .
+ Tạo mọi điều kiện kèm theo thuận tiện để người dân tham gia kiến thiết xây dựng chính quyền, đơn cử như : phân công thành viên Ủy Ban Nhân Dân tham gia những cuộc họp của thành phố ; qua hộp thư góp ý hoặc sổ góp ý ; nghe Nhân dân trao đổi, phản ánh quan điểm trực tiếp trong những cuộc họp hoặc gửi phiếu xin quan điểm về những khu công trình thực thi theo mục tiêu ” Nhà nước và Nhân dân cùng làm ” ; góp ý những quy ước, việc làm nội bộ khu dân cư .
Khi không tổ chức triển khai HĐND, một số ít việc quan trọng, Ủy Ban Nhân Dân phường trải qua Khu phố và MTTQ Nước Ta để Nhân dân tham gia quan điểm trước khi quyết định hành động ; lập sổ theo dõi phản ánh, yêu cầu của những Trưởng thành phố để kịp thời xử lý .
[eMagazine] Những điều cần biết về chính quyền đô thị tại TP HCM - Ảnh 23

 

Thực hiện :
Thực hiện : Q.Hy – Đồ họa : Anh Thanh / NLĐO

Rate this post