Chó đốm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sẵn dịp anh gặp một gia đình có 101 con chó đốm!

You come from a family of 1 01, too.

OpenSubtitles2018. v3

♪ Chúng ta sẽ có cả một trang trại chó đốm

” We’ll have a Dalmatian plantation “

OpenSubtitles2018. v3

Một số người thấy một con chó đốm.

Some people see a Dalmatian dog.

QED

♪ Trang trại chó đốm quê nhà – ♪ Trang trại chó đốm quê nhà

” Our Dalmatian plantation home

OpenSubtitles2018. v3

Một trong những bộ phim ưa thích của anh là “101 chú chó đốm“.

One of his favorite films was “101 Dalmatians.”

ted2019

Ta chỉ là con chó tầm thường trong 101 con chó đốm.

I am just one of 1 01.

OpenSubtitles2018. v3

Các bạn nhớ đấy, tôi là một con chó đốm.

You remember, I’m the one with the spots.

OpenSubtitles2018. v3

Em e rằng em là con chó tầm thường trong 101 con chó đốm đó.

I’m afraid all I’ll ever be is one of 1 01.

OpenSubtitles2018. v3

Nhà văn Dodie Smith viết tiểu thuyết “Một trăm linh một chú chó đốm” vào năm 1956.

Dodie Smith wrote the book The Hundred and One Dalmatians in 1956.

WikiMatrix

Nguồn gốc của chó Đốm đang tranh cãi.

The origin of the deer is disputed .

WikiMatrix

♪ Chúng ta sẽ có cả một trang trại chó đốm – ♪ Những đốm, ôi những đốm

– ” We’ll have a Dalmatian plantation ”

OpenSubtitles2018. v3

Chàng nhạc sĩ Roger Radcliffe sống trong một căn hộ nhỏ dành cho người độc thân ở London cùng với chú chó đốm tên Pongo.

Songwriter Roger Radcliffe lives in a bachelor flat in London, along with his pet Dalmatian, Pongo.

WikiMatrix

Giống như chó đốm trắng, chó Boxer trắng và chó Bull Terrier trắng, dogo có thể bị điếc điếc vì liên quan đến sắc tố.

As in the Dalmatian, white Boxer, and the white Bull Terrier, the dogo may experience pigment-related deafness.

WikiMatrix

Vậy nên khi tôi hỏi lại mà không có gợi ý trong não của bạn đã có hình mẫu nên bạn có thể thấy lại con chó đốm.

So when I go back without the prime, your brain already has the Model so you can see it again .

QED

Worthington làm náo loạn các cuộc chiến thương mại bằng cách chống lại quảng cáo đầu tiên của “chú chó đốm” của mình, một con khỉ đột gầm lên.

Worthington livened up the commercial wars by countering with the first of his “dog Spot” ads, a gorilla that roared.

WikiMatrix

Khi phim Một trăm linh một chú chó đốm hoàn tất vào năm 1960, hai dự án được phát triển song song là Chanticleer và The Sword in the Stone.

When work on One Hundred and One Dalmatians was completed in 1960, two projects were in development, which were Chanticleer and The Sword in the Stone.

WikiMatrix

Chó đốm thường đẻ từ 9-13 chó con, Nhưng chúng được biết có lứa đẻ lớn hơn, chẳng hạn như một lứa chó con mười tám con vào tháng 1 năm 2009 (tất cả đều khỏe mạnh).

Dalmatians usually have litters of six to nine pups, but they have been known to have larger litters on occasion, such as a massive eighteen puppy brood born in January 2009 (all were healthy).

WikiMatrix

Trăm linh một chú chó đốm (tiếng Anh: The Hundred and One Dalmatians, hay The Great Dog Robbery – Vụ cướp chó lớn) là một tiểu thuyết dành cho thiếu nhi năm 1956 của tác giả Dodie Smith.

The Hundred and One Dalmatians, or the Great Dog Robbery is a 1956 children’s novel by Dodie Smith about the robbery of the titular family of 101 Dalmatian dogs.

WikiMatrix

Rickie Sorensen trong vai Spotty, một trong 84 chú chó con đốm mà Cruella bắt cóc.

Rickie Sorensen as Spotty, one of the 84 Dalmatian puppies that Cruella kidnapped.

WikiMatrix

Barbara Luddy trong Rover, một trong 84 chú chó con đốm mà Cruella bắt cóc.

Barbara Luddy as Rover, one of the 84 Dalmatian puppies that Cruella kidnapped.

WikiMatrix

Ông ấy không nói gì thêm nhưng nhìn mắt ông, tôi biết ông ấy đã bỏ qua mọi chuyện và tôi nghĩ rằng trong suy nghĩ của Walt, những gì tôi làm trong phim 101 chú chó đốm cũng không đến nỗi tệ.

He didn’t say anything else, but he just gave me this look and I knew that all was forgiven and in his opinion maybe what I did on Dalmatians wasn’t so bad.

WikiMatrix

Bộ phim là phim điện ảnh thứ 17 của hãng Disney với nội dung về những chú chó đốm con bị bắt cóc bởi người phụ nữ phản diện Cruella de Vil vì bà ta muốn dùng lông của chúng để làm áo khoác.

The 17th Disney animated feature film, the film tells the story of a litter of Dalmatian puppies who are kidnapped by the villainous Cruella de Vil, who wants to use their fur to make into coats.

WikiMatrix

Chó cha Pongo và chó mẹ Perdita quyết định lên đường giải cứu đám cún con khỏi bàn tay của Cruella, đồng thời cũng cứu được 84 chú chó đốm khác được mua từ những cửa hàng bán thú cưng, đưa tổng số chó đốm con lên 101.

Their parents, Pongo and Perdita, set out to save their children from Cruella, all the while rescuing 84 additional puppies that were bought in pet shops, bringing the total of Dalmatians to 101.

WikiMatrix

Rate this post