chơi với trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hay ra ngoài chơi với vợ, với bạn gái?

Or hang out with your wife, or girlfriend?

OpenSubtitles2018. v3

Xin lỗi, sát thủ, nhưng cậu có muốn đi chơi với tốc độ nhanh hơn một chút không?

Sorry, killer, but you might want to hang out with someone a little more your speed.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ nghĩ cậu nên đi chơi với anh ta.

I think you should go out with this guy.

OpenSubtitles2018. v3

Con đang chơi với lửa đó.

You’re playing with fire.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ nhận ra rằng năm ngoái tớ chỉ đi chơi với hai người là Richard và Julio.

I realized in the last year I’ve only gone out with Richard and Julio.

OpenSubtitles2018. v3

Okay, bây giờ tôi sẽ không đi chơi với anh, vì anh hơi đáng sợ.

Okay, now I wouldn’t date you because you seem a little creepy.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng nếu không chơi với họ, người ấy cảm thấy mình đang phản bội bạn bè.

15:33) Even so, he may feel that if he does not associate with them, he is being disloyal.

jw2019

Tôi sẽ đi chơi với thần chết.

That death would find me.

OpenSubtitles2018. v3

Muốn chơi với chúng trong một tuần.

Spend a week with them.

OpenSubtitles2018. v3

Và điên cuồng chơi với các khớp xương của cha ông của tôi?

And madly play with my forefathers’joints ?

QED

Để tôi chơi với bên An ninh quốc gia vậy.

I’ll take my chances with homeland.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn sẽ không bao giờ muốn chơi với nó.

You’d never want to play .

QED

Riley thích chơi với bạn.

Riley loved playings with you.

OpenSubtitles2018. v3

Điều thứ nhất – chơi với lửa

Thing number one : Play with fire .

QED

Con vẫn chơi với Cheer, Gie và Nim.

Good, I’m still with Cheer Gie Nim

QED

Tôi sẽ chơi với chị.

I’ll play.

OpenSubtitles2018. v3

Những cậu bé chơi với súng thì phải sẵn sàng để chết như một người đàn ông.

Boys who play with guns have to be ready to die like men.

OpenSubtitles2018. v3

Thế là họ cho chơi với thỏ, Boonlua trở thành chú khỉ khác hẳn.

And so they gave him a rabbit, and Boonlua was immediately a different monkey.

ted2019

Và cậu này chơi với chúng tôi, những đứa nhỏ tuổi hơn.

And he was hanging out with all us younger guys .

QED

Tối nay ông đi chơi với ai vậy, Paul?

Who are you out with tonight, Paul?

OpenSubtitles2018. v3

Hai đứa không được chơi với thằng bé kia.

They’re not to associate with him.

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó Sungjin sẽ đi chơi với Jiwon

Then is Sungjin going to partner with Jiwon?

OpenSubtitles2018. v3

Trò chơi ngu ngốc và em không chơi với mọi người……. nên trên lý thuyết em không thua.

It’s stupid and I wasn’t playing with people, so technically, I didn’t lose.

OpenSubtitles2018. v3

Các anh chị em, già trẻ lẫn lộn, đều thích đi chơi với nhau”.

The brothers, young and old, enjoyed the companionship.”

jw2019

Anh đã kêu tôi chơi trò chơi với anh.

You told me to toy with you.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post