Thảo luận:chủ nghĩa – Wiktionary tiếng Việt

Chủ nghĩa là gì? 113.22.96.75 (thảo luận) 15:43, ngày 6 tháng 9 năm 2010 (UTC)
Chủ nghĩa là độc lập, tự do, là bình đẳng, công bằng, bác ái và, đoàn kết

Theo kim chỉ nan được nêu ra : ” Hệ thống những quan điểm, ý thức, tư tưởng làm thành cơ sở lí thuyết chi phối, hướng dẫn hoạt động giải trí của con người theo xu thế nào đó. “

Như vậy, cái định hướng nào đó này là gì? như thế nào? Tgcvietnam (thảo luận) 15:45, ngày 6 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Như cái khái niệm chủ nghĩa đó, tôi không biết rõ thực ra là kẻ nào đã đưa ra, nếu biết rõ thì tất cả chúng ta nên mắng vào mặt nó vì, nó đã làm cho nhận thức của con người tất cả chúng ta bị rối tung hết cả lên. mạng lưới hệ thống những quan điểm là gì ? ý thức, tư tưởng là gì ? mà nó hoàn toàn có thể làm thành cơ sở kim chỉ nan chi phối hướng dẫn được hoạt động giải trí của con người ?. Con người trong xã hội ai cũng như nhau, đúng hơn là ai cũng có một phần giống như nhau, cũng như bạn, bạn sinh ra và rất nhiều người khác cũng sinh ra, ai cũng có cái quyền của mình .

Chính vì vậy, chỉ có được độc lập tự do, bình đẳng và công bằng, đoàn kết bác ái như Bác Hồ của chúng ta từng nói, hỗ trợ thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. từ đó nó mới chi phối, hướng dẫn được hoạt động của con người trong xã hội.

Chế độ xã hội là sự biểu lộ rõ nét nhất cái nền tảng văn hóa truyền thống, lối sống của con người … xã hội là chỉ về xã hội loài người, hay những loài động vật hoang dã. như vậy, chính sách xã hội chủ nghĩa hay chủ nghĩa xã hội là chỉ về cái gì ? nó không phải là chỉ về việc con người bên trong đó được sống như thế nào hay sao ? độc lập, tự do, bình đẳng, công minh thì mới tăng trưởng. vì nguyên do, con người không phải giống như con vật mà chỉ tăng trưởng kinh tế tài chính, lo miếng ăn, chỗ ở mà còn phải tăng trưởng chính con người của mình, có được giá trị bản thân …Cũng như chủ nghiã tư bản, tức là nó chỉ có cái bình đẳng cho giai cấp tư sản mà thôi, còn ví như lao lý không được làm để bảo vệ hàng loạt người dân trong xã hội .Hãy lý giải xem khái niem chung nhất của những loại chủ nghĩa … dưới đây theo kiểu dịnh nghĩa đó là thế nào ? tôi chắc rằng nó là một sự ngớ ngẩn, làm mất hay rối khuynh hướng xã hội … Chủ nghĩa duy vật biện chứng. chủ nghĩa nhân đạo. Yếu tố ghép trước cấu trúc 1 số ít danh từ. Chủ nghĩa tư bản. Yếu tố ghép sau cấu trúc một số ít tính từ. Tư bản chủ nghĩa .

Rate this post