Chức năng nhà nước là gì?

Nhà nước là một cỗ máy đặc biệt quan trọng để bảo vệ sự thống trị về kinh tê, để triển khai quyền lực tối cao về chính trị và triển khai sự ảnh hưởng tác động về tư tưởng so với quần chúng. Nhà nước là một hiện tượng kỳ lạ phức tạp và phong phú nó vừa mang thực chất giai cấp lại vừa mang thực chất xã hội .

Để hiểu hơn bản chất của nhà nước chúng ta cần tìm hiểu khái niệm chức năng nhà nước là gì. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề Chức năng nhà nước là gì? thông qua bài viết dưới đây

>> >> > Tham khảo : Nhà nước là gì ?

Chức năng nhà nước là gì?

Chức năng nhà nước là những phương diện, loại hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước, đó là những mặt hoạt động, hướng hoạt động chủ yếu của nhà nước, phát sinh từ bản chất, mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò và điều kiện tồn tại của nhà nước trong mỗi giai đoạn phát triển của nó.

Để hiểu được khái niệm chức năng nhà nước là gì? chúng ta cần tìm hiểu khái niệm chức năng là: Chức năng là thuật ngữ dùng để chỉ những phần việc chỉ thuộc về một đối tượng nhất định và đói tượng này có khả năng thực tế để làm được phần việc đó.

Nhà nước là tổ chức triển khai đặc biệt quan trọng của quyền lực tối cao chính trị, nó sinh ra để tổ chức triển khai và quản lí những mặt của đời sống xã hội. Đó là việc làm của nhà nước, gắn sát nhà nước mà không một thực thể nào trong xã hội hoàn toàn có thể làm thay nhà nước triển khai trách nhiệm này .
Mặt khác, nhà nước với những lợi thế của mình nên có năng lực trong thực tiễn để làm được những việc làm đó. Với ý nghĩa này, chức năng nhà nước là khái niệm dùng để chỉ những hoạt động giải trí, phần việc quan trọng của riêng nhà nước mà chỉ nhà nước mới có đủ năng lực, điều kiện kèm theo để thực thi những hoạt động giải trí đó .
Mặc dù được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên nhìn chung, hoàn toàn có thể hiểu một khái niệm chung : Chức năng nhà nước là những mặt hoạt động giải trí cơ bản của nhà nước, tương thích với thực chất, mục tiêu, trách nhiệm của nhà nước và được xác lập bởi điều kiện kèm theo kinh tế tài chính xã hội của quốc gia trong những quá trình tăng trưởng của nó .

Phân loại chức năng nhà nước

Trong khoa học pháp lí lúc bấy giờ có nhiều cách phân loại chức năng của nhà nước :
Căn cứ vào khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của nhà nước, chức năng của nhà nước được phân thành những chức năng đối nội và những chức năng đối ngoại :

– Các chức năng đối nội của nhà nước :

Chức năng đối nội của nhà nước là những mặt hoạt động giải trí hầu hết của nhà nước trong quan hệ với những cá thể, tổ chức triển khai trong nước, ví dụ điển hình chức năng kinh tế tài chính, chức năng xã hội, chức năng trấn áp, chức năng bảo vệ trật tự pháp lý, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân .

– Các chức năng đối ngoại của nhà nước :

Chức năng đối ngoại của nhà nước là những mặt hoạt động giải trí hầu hết của nhà nước trong quan hệ với những vương quốc, dân tộc bản địa khác, ví dụ điển hình chức năng thực thi cuộc chiến tranh xâm lược, chức năng phòng thủ, bảo vệ quốc gia, chức năng thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế .

Căn cứ vào hoạt động của nhà nước trong các lĩnh vực xã hội, chức năng của nhà nước được phân theo từng lĩnh vực cụ thể. Theo đó, tương ứng mỗi lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội là một chức năng của nhà nước. Chẳng hạn:

– Chức năng kinh tế tài chính :

Đây là chức năng của mọi nhà nước. Nhà nước thực thi chức năng này nhằm mục đích củng cố và bảo vệ cơ sở sống sót của nhà nước, không thay đổi và tăng trưởng kinh tế tài chính .

– Chức năng xã hội :

Đó là hàng loạt hoạt động giải trí của nhà nước trong việc tổ chức triển khai và quản lí những yếu tố xã hội của đời sống như yếu tố về thiên nhiên và môi trường, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, thu nhập của người dân, phòng chống thiên tai … Đây là những hoạt động giải trí góp thêm phần củng cố và bảo vệ quyền lợi chung của toàn xã hội, bảo vệ sự không thay đổi, tăng trưởng bảo đảm an toàn và hài hoà của toàn xã hội .

– Chức năng trấn áp:

Trong điều kiện kèm theo có đấu tranh giai cấp, chức năng trấn áp sự phản kháng của giai cấp bị trị là rất thiết yếu nhằm mục đích bảo vệ sự sống sót vững chãi của nhà nước, bảo vệ quyền lợi về mọi mặt của giai cấp thống trị .

– Chức năng tiến hành chiến tranh xâm lược:

Đây là chức năng đặc trưng của những nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản quá trình chủ nghĩa đế quốc trở về trước. Các nhà nước đó thực thi chức năng này nhằm mục đích lấn chiếm và lan rộng ra chủ quyền lãnh thổ, bóc lột nhân dân cũng như áp đặt sự nô dịch so với những dân tộc bản địa khác .

– Chức năng bảo vệ trật tự pháp lý, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của cá thể, tổ chức triển khai trong xã hội :

Đây là chức năng của những nhà nước nói chung. Thực hiện chức năng này, nhà nước phải sử dụng nhiều giải pháp, nhất là những giải pháp pháp lí nhằm mục đích phòng, chống tội phạm và những vi phạm pháp lý khác, bảo vệ không thay đổi, trật tự xã hội, bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp của những chủ thể trong xã hội .

– Chức năng bảo vệ quốc gia :

Đây là chức năng của mọi nhà nước. Trước đây, nhiều nhà nước thường phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước khác, thời nay, nhiều nhà nước vẫn tìm cách áp đặt ý chí của mình so với nước khác. Trong điều kiện kèm theo đó, những nhà nước phải triển khai những hoạt động giải trí nhằm mục đích bảo vệ quốc gia, chống lại những đại chiến nanh xâm lược cũng như những tác động ảnh hưởng xấu đi khác từ bên ngoài .

– Chức năng quan hệ với những nước khác :

Các nhà nước triển khai chức năng này nhằm mục đích thiết lập những quan hệ kinh tế tài chính, chính trị, văn hoá … với những vương quốc khác để trước hết tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hoá, giáo dục … trong nước, qua đó hoàn toàn có thể cùng nhau xử lý những yếu tố có đặc thù quốc tế .
Ngoài những cách phân loại nêu trên, chức năng nhà nước còn hoàn toàn có thể được phân loại theo những địa thế căn cứ khác. Chẳng hạn, dựa vào thực chất của nhà nưóc, chức năng của nhà nước được phân loại thành những chức năng biểu lộ tính giai cấp và những chức năng biểu lộ tính xã hội ; dựa vào mục tiêu thực thi, chức năng của nhà nước được chia thành chức năng quản lý và chức năng Giao hàng ; dựa vào hình thức triển khai, chức năng của nhà nước được chia thành chức năng lập pháp, chức năng hành pháp, chức năng tư pháp …

Cách thức thực hiện chức năng nhà nước

Để thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại, nhà nước sử dụng nhiều hình thức và phương pháp hoạt động khác nhau, trong đó có ba hình thức hoạt động chính là: Xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật. Trong mỗi nhà nước, việc sử dụng ba hình thức hoạt động này cũng có những đặc điểm khác nhau.

Tùy thuộc vào tình hình đơn cử của mỗi nước, những giải pháp hoạt động giải trí để thực thi những chức năng của nhà nước cũng rất phong phú nhưng nh ́ n chung có hai giải pháp chính là thuyết phục và cưỡng chế. Giáo dục đào tạo, thuyết phục là việc nhà nước sử dụng những giải pháp tác động ảnh hưởng lên ý thức con người, làm cho họ biết, hiểu, tự giác, dữ thế chủ động, tích cực triển khai những nhu yếu, yên cầu của nhà nước .
Cưỡng chế là việc nhà nước bắt buộc những cá thể, tổ chức triển khai trong xã hội phải thực thi nghiêm chỉnh những nhu yếu, yên cầu của nhà nước. Các giải pháp cưỡng chế nhà nước rất phong phú, trong đó người bị cưỡng chế luôn phải gánh chịu sự bất lợi nào đó, hoàn toàn có thể là bất lợi về thân thể, về gia tài, thậm chí còn cả tính mạng con người của họ .

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề chức năng nhà nước là gì? Nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến những vấn đề pháp lý. Mong quý độc giả đặt câu hỏi cho chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ quý độc giả giải quyết những thắc mắc.

Rate this post