Giải Bài Tập Tin Học 8 – Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 8 – Bài 1 : Máy tính và chương trình máy tính giúp HS giải bài tập, giúp cho những em hình thành và tăng trưởng năng lượng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông online :

  Bài 1 (trang 9 sgk Tin học lớp 8):

  Trả lời:

  – Ở đây, tất cả chúng ta có 2 việc làm cần thực thi, đó là :
  1. Tìm kiếm một cụm từ trong văn bản :
  2. Thay thế bằng một cụm từ khác .
  – Để thực thi được 2 việc làm này, máy tính sẽ cần đưa ra một loạt những mệnh lệnh :
  1. Sao chép cụm từ cần tìm kiếm ( gọi là cụm từ 1 ) vào bộ nhớ của máy tính .
  2. Tìm kiếm cụm từ 1 đã sao chép .
  3. Xóa cụm từ 1 đã tìm kiếm được .
  4. Sao chép cụm từ cần thay thế sửa chữa ( gọi là cụm từ 2 ) vào bố nhớ của máy tính .
  5. Từ vị trí đã xóa cụm từ 1, sao chép cụm từ 2 vào .
  – Không thể biến hóa thứ tự những lệnh đó mà vẫn không đổi khác được hiệu quả. Ví dụ khi ta đổi lệnh 1 cho lệnh 4. Lúc đó máy sẽ triển khai việc sao chép cụm từ 2 vào bộ nhớ, do thực chất của cụm từ 1 và 2 đều là tài liệu nên lúc đó máy tính sẽ coi cụm từ 2 như cụm từ 1 và khởi đầu triển khai lệnh so với cụm từ 2. Thế nên, nếu ta đổi khác lệnh 1 cho lệnh 4 thì việc tìm kiếm và sửa chữa thay thế cụm từ 1 thành cụm từ 2 sẽ trở thành chương trình tìm kiếm và sửa chữa thay thế cụm từ 2 thành cụm từ 1. Lúc đó, hiệu quả sẽ bị đổi khác .

  Bài 2 (trang 9 sgk Tin học lớp 8): Trong ví dụ về rô-bốt, nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình, rô-bốt có thực hiện được công việc nhặt rác không? Hãy xác định vị trí mới của rô-bốt sau khi thực hiện xong chương trình với thay đổi trên. Em hãy bổ sung hai lệnh để đưa rô-bôt về vị trí ban đầu?

  Trả lời:

  – Nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình, rô-bốt sẽ không thực hiện được công việc nhặt rác. Lúc này, rô-bốt sẽ thực hiện xong lệnh và đến vị trí mới nhưng lại không có rác để nhặt.

  – Vị trí mới của rô-bôt nếu triển khai xong chương trình với đổi khác trên :

  Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8 Bai 2 Trang 9 Sgk Tin Hoc 8

  – Ở ví trí mới, muốn đưa rô-bốt về vị trí khởi đầu ta có rất nhiều cách thực thi những câu lệnh khác nhau, sau đây sẽ là một cách đơn thuần để minh họa :
  1. Lùi 3 bước .
  2. Quay phải .

  Bài 3 (trang 9 sgk Tin học lớp 8): Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính:

  Trả lời:

  – Trong trong thực tiễn, những việc làm của con người muốn máy tính thực thi rất phong phú và phức tạp. Một lệnh đơn thuần không đủ để hướng dẫn cho máy tính triển khai xong việc làm. Do đó, việc viết nhiều lệnh và tập hợp lại trong một chương trình giúp con người khai thác triệt để vận tốc máy tính và tinh chỉnh và điều khiển máy tính đơn thuần, thuận tiện .
  – Khi triển khai chương trình, máy tính sẽ thực thi tuần tự những lệnh có trong chương trình, nghĩa là triển khai xong một lệnh sẽ thực thi lệnh tiếp theo, từ lệnh tiên phong đến lệnh ở đầu cuối .

  Bài 4 (trang 9 sgk Tin học lớp 8): Tại sao người ta phải tạo ra các ngôn ngữ lập trình trong khi có thể điều khiển máy tính bằng ngôn ngữ máy.

  Trả lời:

  – Đầu tiên tất cả chúng ta phải hiểu rằng, ngôn ngữ máy là những dãy bit, mỗi dãy bit chỉ gồm có những số 0 và 1. Ví dụ : 00111010
  – Chúng ta hoàn toàn có thể thấy việc viết chương trình bằng ngôn ngữ máy, chỉ gồm những số 0 và 1 rất khó khăn vất vả và mất nhiều thời hạn, sức lực lao động, cực kỳ khó nhớ và khó sử dụng. Do đó, để thuận tiện hơn, đơn thuần, dễ hiểu hơn, những ngôn từ lập trình được sinh ra nhằm mục đích Giao hàng những mục tiêu đó .

  Bài 5 (trang 9 sgk Tin học lớp 8): Chương trình dịch là gì?

  Trả lời:

  – Do các ngôn ngữ lập trình được tạo ra nhằm mục đích dễ hiểu hơn cho con người, nhưng máy tính lại không thể hiểu được ngôn ngữ đó. Do đó, chương trình còn cần được chuyển đổi sang ngôn ngữ máy bằng một chương trình dịch tương ứng.

  Tìm hiểu mở rộng (trang 9 sgk Tin học lớp 8): ): Có nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, có thể kể tên một số ngôn ngữ phổ biến hiện nay như C, Java, Basic, Pascal… Em có thể kể tên một số ngôn ngữ lập trình khác không?

  Trả lời:

  – Hiện nay có rất nhiều ngôn từ lập trình, trong đó những ngôn từ phổ cập lúc bấy giờ là : Python, PHP, Go, Java Script, Visual Basic. NET, Ruby on Rails, Swift, C #, Scala … Việc học được nhiều ngôn từ lập trình sẽ là một lợi thế, tuy nhiên bạn cần chú trọng hơn cho việc học thuật toán cũng như xác lập được việc làm tương lai mà mình dự tính, từ đó tập trung chuyên sâu vào một số ít ngôn từ lập trình thiết yếu nhất .

  Rate this post