Chương trình Tiên tiến Ngành Kiến trúc (KTT)

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin – Phần 1

Về vai trò : đây là học phần có ý nghĩa quan trọng trọng việc xác lập nền tảng tư duy lý luận cho sinh viên. Kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên : Học phần này sẽ phân phối cho người học một mạng lưới hệ thống những tri thức lý luận triết học Mác – Lênin. Quan hệ với những học phần khác : Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1 có vai trò nền tảng về thế giới quan, phương pháp luận để từ đó tiếp cận nghiên cứu và điều tra học phần Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2, môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như xu thế cho việc tiếp thu và tăng trưởng tri thức khoa học chuyên ngành .

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin – Phần 2

Kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên:bao gồm 6 chương thuộc phần Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội. Thông qua học phần này, người học nắm được bản chất, quy luật và xu hướng vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; thấy được tính tất yếu cho sự ra đời của một chế độ xã hội mới thay thế cho xã hội tư bản chủ nghĩa. Đó chính là xã hội cộng sản chủ nghĩa, mà giai đoạn đầu là xã hội xã hội chủ nghĩa.

3. Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Vai trò : Giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn về vai trò chỉ huy của Đảng so với sự nghiệp cách mạng Nước Ta. Kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên : những kiến thức và kỹ năng cơ bản về sự sinh ra của Đảng – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Nước Ta ; quy trình hình thành, bổ trợ và tăng trưởng đường lối cách mạng từ cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa ; hiệu quả triển khai đường lối cách mạng trong tiến trình cách mạng Nước Ta .

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Vai trò của học phần : Giúp sinh viên nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh so với cách mạng Nước Ta ; giáo dục về đạo đức, lối sống, tác phong cho người học, làm cho tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng giữ vai trò chủ yếu trong đời sống niềm tin của thế hệ trẻ nước ta. Kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên : Hệ thống, nội dung quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về những yếu tố cơ bản của cách mạng Nước Ta, giá trị của tư tưởng đó so với cách mạng Nước Ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa và trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội lúc bấy giờ .

5. Pháp luật đại cương

Kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên : học phần sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức lý luận chung có mạng lưới hệ thống về nhà nước và pháp lý, pháp chế XHCN, về mạng lưới hệ thống pháp lý Nước Ta. Giới thiệu tổng lược những ngành luật trong mạng lưới hệ thống pháp lý Nước Ta : Luật Hiến pháp ; Luật Hành chính ; Luật Hình sự ; Luật Tố tụng hình sự ; Luật Dân sự ; Luật Tố tụng dân sự ; Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình, Luật Phòng, chống tham nhũng …

6-8. Giáo dục thể chất P1-3

Vai trò, ý nghĩa công dụng của môn học là tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc làm giảng dạy, huấn luyện và đào tạo, học tập và nghiên cứu và điều tra, bài giảng có nội dung ngắn gọn, rất đầy đủ kiến thức và kỹ năng về những môn thể thao, có tính khoa học và thực tiễn, cũng như giúp Giáo viên có rất đầy đủ thông tin kỹ năng và kiến thức thiết yếu để Giao hàng giảng dạy cho những em sinh viên, nhằm mục đích giúp sinh viên có được một quy trình học tập và rèn luyện logic, khoa học đạt hiệu suất cao cao nhất, ngoài những sinh viên nắm được kỹ năng và kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc môn điền kinh nói chung và những môn thể theo đơn cử nói riêng .

9. Ngoại ngữ nâng cao P1

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về : Phát âm : Giới thiệu những mẫu ngôn từ tiếng Anh, nhịp điệu, cách nối âm, những nhóm phụ âm, giúp học viên sử dụng được những kỹ năng và kiến thức phát âm đó để tiếp xúc hiệu suất cao trong những hoạt động giải trí nói trên lớp. Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền tầm trung như thời hiện tại đơn, hiện tại tiếp nối, hiện tại hoàn thành xong, quá khứ đơn, quá khứ tiếp nối, quá khứ triển khai xong, những động từ khuyết thiếu … ; Những từ vựng được sử dụng trong những trường hợp hàng ngày và để nói về những chủ điểm quen thuộc như mái ấm gia đình, sở trường thích nghi, nghành chăm sóc, những nơi vui chơ vui chơi, kho lưu trữ bảo tàng, di tích lịch sử lịch sử dân tộc, … … Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học cách cấu trúc và sử dụng những loại từ vựng như tính từ, trạng từ, đại từ, động từ tình thái, cụm động từ, cách phối hợp từ, quy tắc cấu trúc từ ; Các kiến thức và kỹ năng ngôn từ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền tầm trung .

10. Ngoại ngữ nâng cao P2

Trang bị kỹ năng và kiến thức về bài thi IELTS, kiến thức và kỹ năng làm bài cho sinh viên để sau khi hoàn thành xong chương trình, sinh viên hoàn toàn có thể đạt được 4.5 IELTS ; tập trung chuyên sâu 04 kỹ năng và kiến thức : Nghe – Nói – Đọc – Viết .

11. Ngoại ngữ chuyên ngành

Học phần gồm có 09 bài phân phối vốn từ vựng về trình độ, những mẫu câu, ngữ pháp cơ bản và những công dụng ngôn từ thông dụng nhất dùng trong khi trao đổi và trình diễn những nội dung về trình độ .

12. Giáo dục quốc phòng

13-14. Thực hành/thực tế P1 & P2

Có tổng số 2 môn thực hành thực tế ( thực tập ) với tổng số lượng 4 tín chỉ. Hình thức để sinh viên đạt được những tín chỉ này gồm có :
+ Sinh viên thực tập phong cách thiết kế tại những công ty tư vấn phong cách thiết kế kiến trúc, quy hoạch, thiết kế xây dựng, quản trị, giám sát kiến thiết xây dựng. Sinh viên được công nhận 1-2 tín chỉ .
+ Sinh viên tham gia vào những workshop quốc tế, những dự án Bất Động Sản phong cách thiết kế dành cho hội đồng, những cuộc thi phong cách thiết kế trong nước và quốc tế có uy tín … Tất cả những hoạt động giải trí này đều có chứng từ tham gia. Sinh viên được công nhận 1-2 tín chỉ .
+ Sinh viên tham gia những hội thảo chiến lược chuyên ngành, những khóa huấn luyện và đào tạo tập huấn nâng cao về chuyên ngành, những hoạt động giải trí xã hội, du lịch thăm quan. Sinh viên được công nhận 1 tín chỉ .

15. Vẽ P1

– Hình thành năng lượng nền tảng về thẩm mỹ và nghệ thuật thị giác, trong bước đầu hình thành năng lượng phong cách thiết kế Kiến trúc .
– Truyền cảm hứng để cá thể phát minh sáng tạo, tích góp kinh nghiệm tay nghề, nâng cao năng lượng thẩm mỹ và nghệ thuật .
– Có năng lực nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận những yếu tố nghệ thuật và thẩm mỹ tạo hình dưới góc nhìn học thuật nghệ thuật và thẩm mỹ thị giác .
– Vận dụng linh động kỹ năng và kiến thức nghệ thuật và thẩm mỹ thị giác trong việc quan sát, cảm thụ, nhận thức và phát minh sáng tạo – thẩm mỹ và nghệ thuật tạo hình trên mặt phẳng hai chiều .

16. Vẽ P2

– Vận dụng khái niệm của thuật ngữ tạo hình để cảm thụ, phát hiện và phát minh sáng tạo nghệ thuật và thẩm mỹ trong khoảng trống ba chiều .
– Tư duy thẩm mỹ và nghệ thuật tạo hình trong khoảng trống – tiệm cận đến tư duy sáng tác kiến trúc .
– Rèn luyện và nâng cao năng lượng tạo hình trong khoảng trống ba chiều .
– Có năng lực nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận những yếu tố tạo hình dưới nhiều góc nhìn, mang tính học thuật .
– Vận dụng kỹ năng và kiến thức tạo hình khoảng trống ba chiều vào nghệ thuật và thẩm mỹ và kiến trúc .
– Có kiến thức và kỹ năng tìm ý tưởng sáng tạo, tăng trưởng ý tưởng sáng tạo và trình diễn ý tưởng sáng tạo – tạo hình trên mạng lưới hệ thống nghiên cứu và điều tra, kinh nghiệm tay nghề và phát minh sáng tạo của cá thể .

17. Ngôn ngữ mô tả hình học

Học phần này dành cho sinh viên ngành kiến trúc và cảnh sắc, được học ở học kì tiên phong, gồm hai phần :
Phần 1 : Hình chiếu thẳng góc – Bóng thẳng góc
Phần 2 : Hình chiếu phối cảnh – Bóng phối cảnh
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về giải pháp màn biểu diễn khoảng trống ba chiều bằng những phép chiếu .
Là học phần cơ sở để học những học phần chuyên ngành tiếp theo .

18. Kỹ thuật truyền đạt ý tưởng

Học phần Kỹ thuật truyền đạt ý tưởng sáng tạo nhằm mục đích cung ứng cho sinh viên những công cụ và khoảng trống thực hành thực tế để tăng trưởng kỹ năng và kiến thức tương tác với những cơ sở phong cách thiết kế khác trải qua những tài liệu kiến ​ ​ trúc chuyên nghiệp .
– Hiểu sâu hơn về những công cụ và thành phần truyền tải ngôn từ kiến trúc .
– Phân tích và sắp xếp những thông tin tương quan đến một đồ án kiến ​ ​ trúc trải qua trình diễn đồ họa và văn bản .
– Tăng cường những kỹ năng và kiến thức phát minh sáng tạo và thôi thúc những thói quen phát minh sáng tạo tốt .
– Tự lập tài liệu thuyết trình và thuyết trình những tài liệu kiến trúc .

19. Lịch sử kiến trúc và đô thị 1

Cung cấp kỹ năng và kiến thức lịch sử dân tộc kiến ​ ​ trúc từ thời cổ đại đến đương đại
Sinh viên sẽ quen thuộc với những mô hình kiến ​ ​ trúc chính với phong thái, tính năng, hình thức, cấu trúc, vật tư của họ qua việc kiểm tra những tòa nhà chính dưới nhiều đổi khác có tác động ảnh hưởng .
Hiểu sâu hơn về thực hành thực tế kiến ​ ​ trúc và những chiêu thức cơ bản của lịch sử dân tộc kiến ​ ​ trúc .

20. Lịch sử kiến trúc và đô thị 2

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về kiến trúc Nước Ta qua những thời kỳ lịch sử dân tộc tương đương với những quá trình tăng trưởng của quốc gia. Giới thiệu một những tổng quát nhất khung kỹ năng và kiến thức cơ bản về những đặc trưng, đặc thù của kiến trúc Nước Ta trên nền cảnh của thiên nhiên và môi trường văn hoá xã hội và tạo dựng quan điểm nhận định và đánh giá / nghiên cứu và phân tích cỏc di sản kiến trúc truyền thống cuội nguồn. Giúp sinh viên có năng lực tự học và điều tra và nghiên cứu những tài liệu tìm hiểu thêm để triển khai xong kỹ năng và kiến thức của mình .

21. Kết cấu và xây dựng 1

Môn học nhằm mục đích trình làng những kỹ năng và kiến thức cơ bản về hệ cấu trúc chịu lực trong khu công trình, khoanh vùng phạm vi vận dụng, vật tư sử dụng, cấu trúc và những chiêu thức tính để kiểm tra độ bền, độ cứng của những hệ cấu trúc trong thiết kế xây dựng. Môn học giúp cho sinh viên hiểu và nắm vững cách tính nội lực, chuyển vị, ứng suất trong cỏc thanh chịu lực đơn thuần. Từ đó vận dụng để xử lý những bài toán cơ bản về bền và cứng của thanh. Đây là môn kĩ thuật cơ sở phân phối những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tính cấu trúc chịu lực trong khu công trình và là nền tảng để học tiếp những môn học Kết cấu khu công trình .

22. Kết cấu và xây dựng 2

Học phần gồm có hai phần, phần 1 : cấu trúc bê tông và phần 2 : cấu trúc gạch đá. Nội dung phần 1 gồm : Bản chất của BTCT ; những đặc trưng của vật tư bê tông và cốt thép trong cấu kiện BTCT ; dầm tiết diện chữ nhật chịu uốn, chịu cắt ; cột chịu nén đúng tâm, và nén lệch tâm ; Một số loại sàn BTCT : sàn bản dầm, sàn bản kê, sàn ô cờ, sàn phẳng ; cấu trúc bê tông ứng suất trước ; những cấu trúc khu công trình gồm : cấu trúc khung, cấu trúc mái, cấu trúc bể chứa. Nội dung phần 2 gồm : Vật liệu và những đặc trưng cơ học của khối xây gạch đá ; phong cách thiết kế khối xây chịu nén dúng tâm và nén lẹch tâm .

23. Kết cấu và xây dựng 3

Học phần gồm có 2 phần : Kết cấu thép gỗ và thiết kế .
Phần cấu trúc thép và gỗ gồm 4 chương, trong đó :
Chương 1 trình diễn những khái niệm cơ bản về vật tư thép dùng trong thiết kế xây dựng, giải pháp giám sát cấu trúc thép .
Chương 2 trình diễn đặc thù cấu trúc và nguyên tắc giám sát những cấu kiện cơ bản trong cấu trúc thép là dầm, cột, giàn .
Chương 3 trình diễn đặc thù cấu trúc cấu trúc chịu lực của 1 số ít dạng khu công trình thép thông dụng như nhà công nghiệp, nhà nhịp lớn, nhà cao tầng liền kề .
Chương 4 trình diễn những khái niệm cơ bản về vật tư gỗ trong kiến thiết xây dựng, đặc thù cấu trúc của những cấu kiện cơ bản trong cấu trúc gỗ như dầm, cột, giàn .
Phần thiết kế khu công trình gồm có những nội dung cơ bản như sau :
– Giới thiệu những công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị cho việc thiết kế khu công trình .
– Giới thiệu những công tác làm việc thiết kế đất và nền móng, xây đắp bê tông và bê tông cốt thép toàn khối khu công trình .
– Giới thiệu những công tác làm việc thi lắp ghép khu công trình gia dụng và công nghiệp .
– Giới thiệu công tác làm việc kiến thiết hoàn thành xong khu công trình .
– Giới thiệu giải pháp lập quy trình tiến độ xây đắp theo chiêu thức sơ đồ ngang và cách lập mặt phẳng kiến thiết khu công trình .

24. Luật xây dựng và quy hoạch

Học phần này có vai trò cung ứng những kiến thức và kỹ năng cơ sở về pháp lý kiến thiết xây dựng cho sinh viên. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về mạng lưới hệ thống Pháp luật Nước Ta. Giúp sinh viên hiểu một cách có mạng lưới hệ thống về quá trình pháp lý thiết yếu khi thực thi những hoạt động giải trí thiết kế xây dựng .
Kiến thức của học phần giúp sinh viên hoàn thành xong những nội dung khác của chương trình huấn luyện và đào tạo, từ việc tra cứu, so sánh, so sánh đến việc vận dụng, triển khai những văn bản quy phạm pháp luật để làm bài tập, đồ án phong cách thiết kế, điều tra và nghiên cứu khoa học trong quy trình học cũng như hoạt động giải trí thiết kế xây dựng trong thực tiễn .

25. Cấu tạo kiến trúc

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về những cấu trúc thông dụng của khu công trình kiến trúc, trên cơ sở đó hoàn toàn có thể vận dụng để phong cách thiết kế những cụ thể cấu trúc trong những khu công trình / đồ án kiến trúc, Giao hàng quy trình điều tra và nghiên cứu sáng tác và biểu lộ những bản vẽ kỹ thuật kiến thiết .
Nghiên cứu cách cấu kết nên một khu công trình từ những bộ phận lớn nhất cho đến những chi tiết cụ thể nhỏ nhất dựa trên những nguyên tắc và nhu yếu nhất định, bảo vệ tính bền vững và kiên cố, chắc như đinh và không thay đổi cho khu công trình
Cung cấp cho sinh viên những nguyên tắc phong cách thiết kế và nhu yếu kỹ thuật cơ bản của từng bộ phận cấu trúc trong khu công trình ; nguyên tắc cấu trúc bộ khung chịu lực, lớp vỏ bao che và những cụ thể kiến trúc với những link, mối nối hài hòa và hợp lý nhất ; nhu yếu, quy cách biểu lộ một số ít cụ thể cấu trúc kiến trúc nổi bật .

26. Tin học trong thiết kế P1

– SketchUp là một công cụ mạnh để truyền đạt khái niệm phong cách thiết kế 3D trong quy trình thao tác chuyên nghiệp .
– Môn học này sẽ ra mắt cho Sinh viên về Google SketchUp, một chương trình không tính tiền đủ mạnh cho những ứng dụng thương mại như Kiến trúc và Kỹ thuật. Môn học này sẽ giúp sinh viên nắm vững kiến ​ ​ thức cơ bản về SketchUp .

27. Tin học trong thiết kế P2

– Revit Architecture là ứng dụng quy mô hóa thông tin kiến thiết xây dựng máy tính và được tăng trưởng bởi Autodesk
– Phần mềm Revit cung ứng những công cụ tương hỗ cho việc phong cách thiết kế kiến ​ ​ trúc, kỹ thuật MEP, kỹ thuật cấu trúc và thiết kế xây dựng. Revit được kiến thiết xây dựng riêng cho BIM để giúp bạn phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng và bảo dưỡng những tòa nhà chất lượng cao hơn, tiết kiệm ngân sách và chi phí nguồn năng lượng hơn. Các tính năng tổng lực làm cho Revit trở thành một giải pháp lý tưởng cho hàng loạt nhóm dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng .
– Với ứng dụng Revit, bạn là một chuyên viên phong cách thiết kế và kiến thiết xây dựng, sẽ hoàn toàn có thể đưa ý tưởng sáng tạo vào kiến thiết xây dựng với cách tiếp cận dựa trên quy mô được phối hợp và thống nhất .

28. Vật liệu và kiến trúc

Giới thiệu cho sinh viên những loại vật tư thiết kế xây dựng như vật tư cấu trúc, vật tư hoàn thành xong, vật tư thân thiện với môi trường tự nhiên về đặc trưng, tính năng, cấu trúc, sắc tố … Môn học này nhấn mạnh vấn đề vào sự hiểu biết thiết yếu của những kiến trúc sư tương lai về những loại vật tư triển khai xong và mối đối sánh tương quan của vật tư và phong cách thiết kế kiến trúc. Thông qua môn học này, sinh viên làm quen và biết cách sử dụng những loại vật tư khác nhau cho những dạng khu công trình khác nhau với những nhu yếu về vật liệu, kinh phí đầu tư, chất cảm khu công trình, cấu trúc …

29. Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị

Vai trò, vị trí học phần : Học phần đóng vai trò quan trọng trong khối kỹ năng và kiến thức chuyên ngành cho những kiến trúc sư, giúp sinh viên biết được mối quan hệ giữa kỹ thuật hạ tầng với khu công trình kiến trúc .
Kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên : Các kiến thức và kỹ năng toàn diện và tổng thể về địa hình và những công tác làm việc quy hoạch, sinh viên hiểu nguyên tắc hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống những khu công trình kỹ thuật hạ tầng và nguyên tắc phong cách thiết kế những khu công trình này trong phong cách thiết kế đô thị .
Quan hệ với những học phần khác trong chương trình huấn luyện và đào tạo : Liên quan đến học phần Lý thuyết quy hoạch đô thị .

30. Xã hội học đô thị

Học phần này trình diễn những yếu tố cơ bản về sự hình thành và tăng trưởng của Xã hội học đô thị như : Quá trình đô thị hóa, mối liên hệ giữa đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự tăng trưởng xã hội, những yếu tố xã hội học của những đô thị Nước Ta lúc bấy giờ …

31. Thực hành và Quản lý

Quy hoạch đô thị vững chắc là nghành ưu tiên cho những trường ĐH để xử lý hiệu suất cao những thử thách thiên nhiên và môi trường và xã hội mà những thành phố phải đương đầu. Vì vậy, môn học này sẽ đàm đạo về những chiêu thức quản trị môi trường tự nhiên khác nhau và quản trị môi trường tự nhiên đô thị. Môn học này sẽ kiểm tra những khái niệm về tính vững chắc và tăng trưởng bền vững và kiên cố. Phát triển vững chắc gồm có những góc nhìn môi trường tự nhiên, kinh tế tài chính và xã hội, và sẽ cần đạt được sự cân đối để đạt được những mối quan hệ hài hòa giữa những góc nhìn khác nhau của sự tăng trưởng. Phiên họp sẽ xem xét những tài liệu chính của Liên Hiệp Quốc và Nước Ta về tăng trưởng vững chắc và kiểm tra sự tăng trưởng đô thị bền vững và kiên cố của Nước Ta trong toàn cảnh tăng trưởng vững chắc .

32. Công nghệ tòa nhà

Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng và kiến thức về những nguyên tắc phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng và quản lý và vận hành của những tòa nhà và những thành phần kỹ thuật tương quan ; cho sinh viên kỹ năng và kiến thức cơ bản về vật lý tương quan đến những tòa nhà và đề xuất kiến nghị cái nhìn tổng quan về những yếu tố khác nhau phải được tích hợp không thiếu để phân phối cho người sinh sống sức khỏe thể chất sức khỏe thể chất, tính năng và tâm ý tốt nhất .
Sinh viên sẽ được hướng dẫn trải qua những thành phần, ràng buộc và mạng lưới hệ thống khác nhau của một khu công trình kiến ​ ​ trúc. Chúng sẽ được kiểm tra độc lập và theo cách mà chúng tương tác và tác động ảnh hưởng lẫn nhau .

33. Lý thuyết thiết kế kiến trúc

Lý thuyết phong cách thiết kế là môn học ra mắt chung về những nguyên tắc dẫn dắt những thông số kỹ thuật kiến ​ ​ trúc trải qua những khái niệm và màn biểu diễn. Sinh viên được học kiến ​ ​ thức chung về những yếu tố phong cách thiết kế, cho đến những xem xét quan trọng của phong cách thiết kế, gồm có nghiên cứu và phân tích những mảng kiến ​ ​ trúc và ý niệm của nó .

34. Nhập môn kiến trúc bền vững

Môn học này đặc biệt quan trọng quan trọng trong toàn cảnh những yếu tố toàn thế giới đang nổi lên yên cầu những phong cách thiết kế bền vững và kiên cố về kiến ​ ​ trúc. Môn học này ra mắt cho sinh viên những yếu tố cơ bản trong xã hội, kinh tế tài chính, con người so với nguồn năng lượng, tài nguyên, hệ sinh thái … một cách có mạng lưới hệ thống để sinh viên có kiến ​ ​ thức phong cách thiết kế, nhận thức về những yếu tố toàn thế giới mà phong cách thiết kế kiến ​ ​ trúc là một phần quan trọng và có những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để hoàn toàn có thể vận dụng vào đồ án phong cách thiết kế tiên phong của họ .

35. Nghiên cứu thực địa

Môn này giảng dạy cho sinh viên giải pháp nghiên cứu và phân tích khu vực trong khu đô thị. Nó nhấn mạnh vấn đề vào việc lập hồ sơ và nghiên cứu và phân tích những đặc tính vật lý của một khu vực thực trạng, sử dụng phác thảo phối cảnh, sơ đồ mặt phẳng / sơ đồ, quy mô miêu tả và quy mô sơ đồ toàn diện và tổng thể .

36. Cấu trúc không gian

Học phần này sau đó học phần Nghiên cứu thực địa. Những câu truyện kiến trúc trong học phần này tập trung chuyên sâu vào việc nghiên cứu và phân tích những điều kiện kèm theo về kiến ​ ​ trúc tại một khu đô thị hiện hữu như văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang và dân tộc bản địa học. Sinh viên phải triển khai những việc làm như phỏng vấn tại hiện trường, phác thảo, diễn đạt, báo cáo giải trình … xem xét trình tự kiến thiết xây dựng tòa nhà ; giao thông vận tải với những khoảng trống tính năng khác nhau dưới tác động ảnh hưởng của những điều kiện kèm theo tự nhiên, tầm nhìn …

37. Thiết kế mở rộng

Môn học này sử dụng nghiên cứu và phân tích khu đô thị từ hai học phần Nghiên cứu thực địa và điều tra và nghiên cứu văn hoá / lịch sử dân tộc / dân tộc bản địa học từ Cấu trúc khoảng trống, để tạo thành một cơ sở điều tra và nghiên cứu cho việc xử lý nhu yếu, hoặc nhu yếu bằng kiến trúc. Địa điểm cũng tương tự như như những học phần trước. Các nhu yếu được sinh viên xác lập vào cuối học phần Cấu trúc khoảng trống. Học phần Thiết kế lan rộng ra phân phối thời cơ cho sinh viên vận dụng những phát hiện trong điều tra và nghiên cứu để xử lý nhu yếu kiến trúc của dân cư, xem xét những góc nhìn vật chất, văn hoá, dân tộc bản địa học và lịch sử vẻ vang của họ .

38. Lý thuyết thiết kế nội thất

Môn học Lý thuyết nội thất bên trong là một môn học kim chỉ nan tiếp nối chương trình hoặc sau môn Hình họa 5, Trang trí chuyên ngành 1-2, Kiến trúc khu công trình nằm trong học kì 8 năm thứ 4. Đối với sinh viên chuyên ngành Thiết kế Nội thất, học phần hỗ trợ kỹ năng và kiến thức để liên kết công tác làm việc phong cách thiết kế cũng như tư duy phối hợp giữa khoảng trống nội và thiết kế bên ngoài khu công trình kiến trúc .
Học phần cung ứng cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức về :
– Quá trình hình thành và tăng trưởng của Nội ngoại thất ; mối liên hệ giữa Kiến trúc và Nội ngoại thất ; Các phong thái Nội ngoại thất và phong cách thiết kế Nội ngoại thất ; Các yếu tố ảnh hưởng tác động tới công tác làm việc phong cách thiết kế, kiến thiết Nội ngoại thất …
– Các tác nhân cơ sở trong phong cách thiết kế Nội ngoại thất : Không gian ; Nhân trắc ; Màu sắc và ánh sáng ; Bố cục …
– Các thành phần cơ bản trong phong cách thiết kế nội thất bên trong : Thành phần bao che ; Thành phần sử dụng ; Thành phần trang trí ; Thành phần kỹ thuật .
– Ngoại thất : Phong cách ; Các thành phần thiết kế bên ngoài …
– Phương pháp nghiên cứu và điều tra ; Hồ sơ Nội ngoại thất

39. Kiến trúc và môi trường 1

– Vật lý kiến trúc là môn học cơ sở của những ngành Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng, Vật liệu kiến thiết xây dựng, Quản lí đô thị, với nội dung gồm 3 phần chính : Môi trường Nhiệt Ẩm, Môi trường Âm thanh, Môi trường Ánh sáng .
– Phần Môi trường Nhiệt Ẩm trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cơ bản về những yếu tố khí hậu ngoài nhà và vi khí hậu trong khu công trình ; những dạng truyền nhiệt và thống kê giám sát cách nhiệt cho cấu trúc bao che theo nhu yếu chống nóng và chống lạnh ; đo lường và thống kê truyền ẩm qua cấu trúc ngăn che, những giải pháp cách nhiệt, cách ẩm, che nắng, thông gió tự nhiên tốt để đạt hiệu suất cao chống nóng, chống lạnh, chống ẩm, tạo môi trường tự nhiên vi khí hậu tiện lợi trong khu công trình .
– Phần Môi trường Âm thanh cung ứng cho sinh viên có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về âm thanh và những giải pháp cách âm, chống ồn và giám sát âm học phòng trong khu công trình .
– Phần Môi trường Ánh sáng trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cơ bản về ánh sáng, giải pháp đo lường và thống kê chiếu sáng tự tạo và sử dụng ánh sáng tự nhiên trong khu công trình .
– Học phần có mối quan hệ ngặt nghèo với những học phần khác trong chương trình huấn luyện và đào tạo, bổ trợ kỹ năng và kiến thức cho những môn học và đồ án chuyên ngành

40. Kiến trúc và môi trường 2

Năng lượng là TT của hầu hết những yếu tố kinh tế tài chính, thiên nhiên và môi trường và tăng trưởng quan trọng mà quốc tế lúc bấy giờ phải đương đầu. Các dịch vụ nguồn năng lượng sạch, hiệu suất cao, Ngân sách chi tiêu phải chăng và đáng an toàn và đáng tin cậy là rất thiết yếu cho sự thịnh vượng toàn thế giới. Vì vậy, một trong những thử thách chính là tìm ra kế hoạch để sưởi ấm và làm mát những thành phố mà không cần nguyên vật liệu hóa thạch. Các thành phố sử dụng hơn 70 % nguồn năng lượng toàn thế giới và, 40 – 50 % lượng khí thải nhà kính trên toàn quốc tế. Ở một số ít thành phố, sưởi ấm và làm mát hoàn toàn có thể chiếm tới 50% mức tiêu thụ nguồn năng lượng địa phương. Bất kỳ giải pháp nào cho quy trình quy đổi khí hậu và nguồn năng lượng đều phải xử lý rõ ràng yếu tố sưởi ấm và làm mát đô thị bền vững và kiên cố. Môn học sẽ xem xét những thử thách môi trường tự nhiên toàn thế giới quan trọng mà thành phố đang phải đương đầu, nghiên cứu và phân tích những phản ứng tương thích trong việc xử lý thử thách toàn thế giới này .

41. Nguyên lý thiết kế nhà ở

Lý thuyết kiến trúc nhà tại là học phần triết lý tiên phong của khối kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, phân phối cho sinh viên năm thứ 1 ngành Kiến trúc những hiểu biết cơ bản về những loại nhà tại, làm nền tảng để kiến thiết xây dựng sáng tạo độc đáo và nghiên cứu và điều tra phong cách thiết kế những đồ án tương quan. Sinh viên được tiếp cận kiến trúc nhà ở một cách mạng lưới hệ thống trên cả phương diện triết lý và thực tiễn, từ khái niệm chung và những yếu tố cơ bản ( những yếu tố khách quan và chủ quan, những bộ phận cấu thành khoảng trống ở, đặc thù và nguyên tắc phong cách thiết kế những loại nhà ở ), cho đến những nhu yếu về kỹ thuật – công nghệ tiên tiến và những khuynh hướng tăng trưởng của kiến trúc nhà ở đương đại .

42. Nguyên lý thiết kế các công trình công cộng

Lý thuyết KTCTCC là học phần quan trọng của khối kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, cung ứng cho sinh viên năm thứ 2 ngành Kiến trúc những hiểu biết cơ bản về những mô hình CTCC, làm nền tảng để kiến thiết xây dựng sáng tạo độc đáo và điều tra và nghiên cứu phong cách thiết kế những đồ án CTCC. Sinh viên được tiếp cận kiến trúc CTCC một cách mạng lưới hệ thống trên cả phương diện kim chỉ nan và thực tiễn, từ khái niệm chung ( định nghĩa, đặc thù, phân loại ), những yếu tố cơ bản và nguyên tắc đặc trưng trong phong cách thiết kế, cho đến nhận định và đánh giá về những xu thế tăng trưởng của KTCTCC đương đại .

43. Lý thuyết quy hoạch

– Là môn học thuộc khối kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, trang bị những cơ sở lý luận cơ bản nhất về quy hoạch đô thị .
– Trang bị kiến thức và kỹ năng tổng quan về Đô thị, Đô thị hoá ; Nguyên tắc, lý luận và quan điểm lập quy hoạch đô thị ; Xu hướng quy hoạch đô thị tân tiến .
– Giúp sinh viên nắm được kỹ năng và kiến thức cơ bản về đô thị và quy hoạch đô thị ;
– Giúp sinh viên nắm được những nguyên tắc cơ bản, những lý luận và những quan điểm lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cụ thể những khu tính năng trong cơ cấu tổ chức quy hoạch một đô thị ;
– Giúp sinh viên nắm được những xu thế và quan điểm quy hoạch đô thị văn minh ;
– Cung cấp cho sinh viên kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích, dự báo quy mô dân số, đất kiến thiết xây dựng đô thị ; thống kê giám sát, lựa chọn những chỉ tiêu kinh tế tài chính – kỹ thuật trong đồ án quy hoạch đô thị .
– Giúp sinh viên nắm được những nhu yếu cơ bản trong nghệ thuật và thẩm mỹ tổ chức triển khai khoảng trống kiến trúc một quần thể khu công trình, một khu tính năng và toàn đô thị .

44. Lý thuyết thiết kế đô thị

Môn học này khám phá sự phát triển của các ý tưởng và nguyên tắc của Thiết kế đô thị bằng cách tập trung vào mối quan hệ giữa thay đổi xã hội và tổ chức chính thức của môi trường đô thị. Các dòng lập luận lịch sử, lý thuyết và phê phán sẽ được theo đuổi bằng cách kiểm tra các địa điểm và không gian đô thị trong quá trình tạo, sử dụng và thay đổi của chúng, từ các nền văn minh sơ khai cho đến hiện tại.

45. Lý thuyết thiết kế kiến trúc cảnh quan

– Là học phần triết lý cơ bản có vai trò quan trọng. Đây là học phần tiên quyết để triển khai những học phần phong cách thiết kế. Học phần trình làng kỹ năng và kiến thức tổng quan về sự hình thành và tăng trưởng kiến trúc cảnh sắc. Tìm hiểu về nhiều chuyên ngành ( nhân chủng học, văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang nghệ thuật và thẩm mỹ về những sáng tạo độc đáo niềm tin, văn học và xã hội ) bằng giải pháp so sánh những mạng lưới hệ thống của phương Tây và phương Đông .

46. Nguyên lý TK công trình khẩu độ lớn

Mái dài ngày này được vận dụng thoáng rộng cho những hoạt động giải trí thể thao, xã hội, công nghiệp, sinh thái xanh và những hoạt động giải trí khác. Kinh nghiệm tích lũy được trong những thập kỷ trước đã xác lập những mô hình cấu trúc là cấu trúc khoảng trống, cấu trúc cáp, cấu trúc màng và vật tư mới – dưới sức căng phối hợp với những mạng lưới hệ thống cấu trúc nhẹ, là trạng thái nghệ thuật và thẩm mỹ trên phong cách thiết kế cấu trúc nhịp dài. Để tăng nhìn nhận độ đáng tin cậy của những mạng lưới hệ thống cấu trúc nhịp rộng, nên vận dụng giải pháp phong cách thiết kế khái niệm tổng hợp dựa trên kiến ​ ​ thức. Môn học sẽ xem xét những loại cấu trúc này để xác lập những nguyên tắc chính ; nghiên cứu và điều tra phong cách thiết kế và nghiên cứu và phân tích những mạng lưới hệ thống cấu trúc trải qua theo dõi tải trọng, hành vi cấu trúc tổng thể và toàn diện, những đặc thù và tiềm năng phong cách thiết kế của những vật tư khác nhau và mối quan hệ giữa cấu trúc nhịp lớn và đường bao bên ngoài .

47. Nguyên lý thiết kế nhà cao tầng

Thiết kế tòa nhà cao tầng liền kề là một quy trình phức tạp với những yếu tố ảnh hưởng tác động khác nhau như văn hoá, xã hội và kinh tế tài chính. Các nguyên tắc và xem xét được rút ra từ những điều tra và nghiên cứu cơ bản và thực tiễn trong nghành phong cách thiết kế kiến ​ ​ trúc, phong cách thiết kế cấu trúc và tăng trưởng đô thị hoàn toàn có thể phân phối những tiêu chuẩn, nhu yếu và khó khăn vất vả cho việc sử dụng thích hợp và mong ước những tòa nhà cao tầng liền kề. Nói chung, việc sử dụng có điều kiện kèm theo những tòa nhà cao tầng liền kề hoàn toàn có thể được xem như một giải pháp thực tiễn để cung ứng mọi người và phân phối những nhu yếu tương quan khác cho những công dụng thích hợp ở những thành phố lớn .

48. Nhóm môn lý thuyết kiến trúc:

§ Lý luận và phê bình kiến trúc

Cung cấp cho sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc những hiểu biết cơ bản về nghành nghề dịch vụ lý luận và phê bình kiến trúc. Sinh viên được tiếp cận LL&PB một cách mạng lưới hệ thống trên cả phương diện kim chỉ nan và thực tiễn, từ những khái niệm chung và nhận thức về bản thể và đặc trưng của kiến trúc như một nghệ thuật và thẩm mỹ, đến đánh giá và nhận định những yếu tố và trào lưu tăng trưởng của kiến trúc đương đại .

§ Bảo tồn di sản kiến trúc

Trang bị cho sinh viên ngành kiến trúc những kiến thức và kỹ năng triết lý và thực hành thực tế về bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị .

§ Văn hóa và kiến trúc

Môn học đề cập đến mối quan hệ giữa văn hóa truyền thống và kiến trúc Nước Ta, trong đó nhấn mạnh vấn đề vào những biểu lộ của văn hóa truyền thống nhận thức, văn hóa truyền thống tâm linh, văn hóa truyền thống tổ chức triển khai và văn hóa truyền thống hoạt động và sinh hoạt trong kiến trúc truyền thống lịch sử Nước Ta .

49. Nhóm môn xu hướng kiến trúc:

§ Kiến trúc Toàn cầu

Toàn cầu hóa đã tăng trưởng trong hơn nửa thế kỷ qua và mang lại nhiều quyền lợi trong sự tăng trưởng chung của kiến trúc quốc tế với sự phong phú về phong thái, khuynh hướng, trào lưu. Cùng với sự trao đổi kinh tế tài chính, trao đổi văn hóa truyền thống ( đặc biệt quan trọng là văn hóa truyền thống đại chúng ) cũng như thẩm mỹ và nghệ thuật hay kiến trúc đang diễn ra can đảm và mạnh mẽ với sự di dời về con người, thông tin … Tuy nhiên những yếu tố về kiến trúc toàn thế giới cũng đặt ra những thử thách mới rình rập đe dọa những đặc thù địa phương ( văn hóa truyền thống, lối sống, thẩm mỹ và nghệ thuật, kiến trúc … ) và tìm kiếm những con đường mới trong kiến trúc để hòa hợp được tính toàn thế giới và tính địa phương là thử thách của mỗi kiến trúc sư .

§ Kiến trúc Á đông

Văn hóa và kiến trúc á đông có lịch sử dân tộc và truyền thống cuội nguồn, đây cũng là khu vực năng động của quốc tế. Văn hóa và kiến trúc á đông điển hình nổi bật nhấ là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn độ và những nước Khu vực Đông Nam Á. Trong khuynh hướng hội nhập của khu vực và quốc tế, bên cạnh những kỹ năng và kiến thức từ học phần lịch sử vẻ vang kiến trúc Nước Ta và Lịch sử kiến trúc quốc tế, sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng sâu xa về mảng kỹ năng và kiến thức quan trọng này .

§ Những xu hướng kiến trúc đương đại:

Môn học Kiến trúc đương đại là một môn học tự chọn tiếp nối chương trình Lịch sử Kiến trúc phần 1 và lịch sử vẻ vang kiến trúc phần 2 .
Cung cấp cho sinh viên khoa Kiến trúc nhũng kỹ năng và kiến thức cơ bản về kiến trúc đương đại theo mạng lưới hệ thống được tổng kết theo những trào lưu, khuynh hướng tăng trưởng của kiến trúc ngày này, đồng thới giúp cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cơ bản về những thử thách thiên nhiên và môi trường tự nhiên và xã hội trong toàn cảnh tăng trưởng lúc bấy giờ trên quốc tế .

50. Nhóm môn kỹ thuật đương đại

§ Kiến trúc gỗ

Công trình xanh yên cầu tất cả chúng ta phải liên tục mày mò gỗ như thể một trong những loại vật tư sinh thái xanh nhất lúc bấy giờ. Môn học sẽ tò mò những khu công trình gỗ với hiệu suất cao và tiềm năng của chúng. Khuyến khích tăng trưởng những cấu trúc gỗ linh động trải qua những phương tiện đi lại sản xuất kỹ thuật số, những khái niệm về tuỳ biến hàng loạt và tư duy mạng lưới hệ thống mô đun. Bên cạnh tiềm năng về sự linh động, tiện lợi, gỗ hoàn toàn có thể dẫn đến giảm ngân sách kiến thiết xây dựng, cải tổ độ đúng chuẩn và chất lượng được kiến thiết xây dựng cũng như giảm nhẹ những sai sót về thiết kế xây dựng. Các đặc thù cấu trúc và vật lý, những mạng lưới hệ thống thiết kế xây dựng truyền thống lịch sử và tân tiến cũng như những chi tiết cụ thể sẽ được điều tra và nghiên cứu kỹ lưỡng trải qua những bài giảng, thực hành thực tế thí nghiệm và một dự án Bất Động Sản phong cách thiết kế nhỏ .

§ Kiến trúc tre

Tre là vật tư truyền thống lịch sử trong nhiều vùng văn hóa truyền thống thiết kế xây dựng trên quốc tế. Trong quốc tế tân tiến và đặc biệt quan trọng là trong những khu công trình sinh thái xanh, tre cũng như gỗ được xem là những vật tư sinh thái xanh hiệu suất cao nhất, đặc biệt quan trọng là trong những dạng khu công trình nghỉ ngơi, siêu thị nhà hàng … Môn học này sẽ giúp sinh viên tiếp cận với những yếu tố tương quan tới phong cách thiết kế, kỹ thuật, vật tư cấu trúc và hoàn thành xong, chi tiết cụ thể cũng như trang trí của tre trong kiến thiết xây dựng .

§ Thiết kế trong môi trường di sản

Thông qua những hiểu biết có mạng lưới hệ thống sinh viên hình thành những quan điểm nhận định và đánh giá mang tính tổng kết trải qua việc so sánh những đặc thù theo mạng lưới hệ thống nhận dạng, Giao hàng cho công tác làm việc điều tra và nghiên cứu khoa học và việc đề xuất kiến nghị ý tưởng sáng tạo trong mạng lưới hệ thống đồ án kiến trúc và quy hoạch mang tính thời đại .

51. Đồ án cơ sở (số tín chỉ: 3, thời lượng: 15 tuần)

Sinh viên tìm hiểu và khám phá và đọc những pháp luật trong hồ sơ đồ án kiến trúc hoàn hảo để từ đó hoàn toàn có thể bộc lộ đủ đúng, diễn giải ý tưởng sáng tạo rõ ràng. Sau đồ án cơ sở hoàn toàn có thể khởi đầu chuỗi hoạt động giải trí tập sáng tác qua những đồ án với những chuyên đề phong phú .

52. Đồ án thiết kế công trình 1 (số tín chỉ: 3, thời lượng: 15 tuần)

Thiết kế kiến trúc 1 là học phần thực hành thực tế chuyên ngành tiên phong ở học kỳ 2 năm thứ 1. Sinh viên được tiếp xúc với một dạng khu công trình nhỏ tiên phong, trong đó nghiên cứu và điều tra và phong cách thiết kế những khoảng trống kiến trúc nhỏ, hoàn toàn có thể chưa phải là một thể loại khu công trình đơn cử. Tập trung vào thưởng thức khoảng trống, trình tự, hình thức, ánh sáng .

53. Đồ án thiết kế công trình 2 (số tín chỉ: 4, thời lượng: 15 tuần)

Nghiên cứu thực trạng, những câu truyện khoảng trống, phong cách thiết kế bổ trợ, tái tạo, tái sử dụng thích ứng và phong cách thiết kế bổ trợ, với nghiên cứu và phân tích văn hoá, lịch sử dân tộc và thiên nhiên và môi trường .

54. Đồ án thiết kế công trình 3 (số tín chỉ: 5, thời lượng: 15 tuần)

Giới thiệu những yếu tố trong phong cách thiết kế nhà ở và hình thành hội đồng, trải qua phong cách thiết kế của 1 ngôi nhà ở, cụm 5 ngôi nhà ở, và tăng trưởng thành hội đồng 50 ngôi nhà ở .

55. Đồ án thiết kế công trình 4 (số tín chỉ: 5, thời lượng: 15 tuần)

Thiết kế khu công trình công cộng quy mô nhỏ đa tính năng và tích hợp kỹ thuật thiên nhiên và môi trường ( khu công trình giáo dục, y tế, giao thông vận tải … )

56. Đồ án quy hoạch (số tín chỉ: 5, thời lượng: 15 tuần)

Môn học gồm có 3 phần Quy hoạch, Thiết kế cảnh sắc và Thiết kế đô thị. Đồ án quy hoạch cụ thể tỷ suất 1/500 một nhóm nhà ở có quy mô từ 4-6 ha ( dân số khoảng chừng 2000 – 2500 người ) giúp sinh viên nắm được kỹ năng và kiến thức cơ bản về tổ chức triển khai khoảng trống 01 nhóm nhà tại, những bước kiến thiết xây dựng những chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất từng ô đất cho đế làm quen với chiêu thức biểu lộ 01 đồ án quy hoạch chi tiết cụ thể .

57. Đồ án thiết kế công trình 5 (số tín chỉ: 4, thời lượng: 15 tuần)

Thiết kế khu công trình khẩu độ lớn ( khu công trình thể thao, thương mại, giao thông vận tải, công nghiệp … )

58. Đồ án thiết kế công trình 6 (số tín chỉ: 5, thời lượng: 15 tuần)

Để tăng trưởng những đồ án cao tầng liền kề ( hoàn toàn có thể đa công dụng ) trong đô thị nhạy cảm về thiên nhiên và môi trường và văn hoá, trong toàn cảnh quốc tế, trải qua nghiên cứu và phân tích môi trường tự nhiên và nghiên cứu và điều tra phong cách thiết kế lan rộng ra .

59. Đồ án cơ sở tốt nghiệp (số tín chỉ: 5, thời lượng: 16 tuần)

Đồ án này được xem như phần một của đồ án tốt nghiệp có mạng lưới hệ thống và xuyên thấu và có mối quan hệ ngặt nghèo với nhau trong quy trình kiến thiết xây dựng năng lực tư duy sáng tác của sinh viên. Sinh viên sẽ được thực thi theo từng bước được trấn áp khối lượng theo từng tuần và 3 quy trình bảo vệ đồ án giữa kỳ trước khi nộp bài ở đầu cuối. Các chủ đề điều tra và nghiên cứu được lựa chọn theo năm học .

60. Đánh giá hệ thống đồ án 1

Hệ thống đồ án biểu lộ chứng tỏ rằng sinh viên có rất đầy đủ kỹ năng và kiến thức thiết yếu để hoàn toàn có thể liên tục học tập trong những năm tiếp theo. Việc nhìn nhận lần 1 được triển khai sau năm thứ 2 của chương trình huấn luyện và đào tạo. Mỗi sinh viên tự biên soạn Hệ thống đồ án của mình dựa trên việc làm được triển khai trong quy trình học tập với tài liệu dẫn chứng gồm có những phác thảo, bản vẽ kỹ thuật, phối cảnh, quy mô và thuyết minh .

61. Đánh giá hệ thống đồ án 2

Tương tự như môn học đánh giá hệ thống đồ án 1, ở học phần này sinh viên phải hoàn thiện ở mức cao hơn hồ sơ năng lực cá nhân bao gồm các bản vẽ phác thảo, các bản vẽ ý tưởng, các bản vẽ kỹ thuật thể hiện năng lực thể hiện vẽ phối cảnh, thực hiện các bản vẽ kỹ thuật cũng như các chi tiết và các vấn đề liên quan tới kiến trúc xanh. Hồ sơ cá nhân này chính là bản thể hiện tư duy cũng như kỹ năng tổng thể của sinh viên đạt được trong đào tạo trước khi bước vào môi trường thực tế.

62. Đồ án tốt nghiệp (số tín chỉ: 12, thời lượng: 16 tuần)

Tiếp nối Đồ án cơ sở tốt nghiệp như là phần nghiên cứu và điều tra, đồ án tốt nghiệp là học phần thực hành thực tế ở đầu cuối trong chương trình đào tạo và giảng dạy ngành Kiến trúc. Sinh viên phải vận dụng tổng hợp những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức trình độ đã học để xác lập đề tài đồ án, thiết kế xây dựng NVTK, nghiên cứu và phân tích nhìn nhận khu vực ( được chọn từ trong thực tiễn ) ; trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị sáng tạo độc đáo phát minh sáng tạo và cụ thể hóa thành những giải pháp quy hoạch, kiến trúc, nội / thiết kế bên ngoài và kỹ thuật kiến thiết xây dựng / kỹ thuật khu công trình .
Đồ án tốt nghiệp và đồ án cơ sở tốt nghiệp được triển khai như một chuỗi xuyên suốt quy trình kiến thiết xây dựng tư duy tổng hợp cho đồ án sau cuối này. Trong đó sinh viên phải trải qua 4 lần bảo vệ trước hội đồng nhằm mục đích rèn luyện cho sinh viên tư duy phản biệt, năng lực trình diễn và thuyết trình những sáng tạo độc đáo và giải pháp của mình .

Rate this post