Chuyển giao công nghệ là gì? Đối tượng chuyển giao công nghệ là gì?

Chuyển giao công nghệ giúp đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào nước ta; khuyến khích chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài. Việc chuyển giao công nghệ được thực hiện dưới phương thức nào và đối tượng chuyển giao công nghệ.

Khái niệm

– Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ .– Chuyển giao công nghệ trong nước là việc chuyển giao công nghệ được triển khai trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

– Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam là việc chuyển giao công nghệ qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam.

– Chuyển giao công nghệ từ Nước Ta ra quốc tế là việc chuyển giao công nghệ từ chủ quyền lãnh thổ Nước Ta qua biên giới ra quốc tế .

Đối tượng công nghệ được chuyển giao

– Công nghệ được chuyển giao là một hoặc những đối tượng người tiêu dùng sau đây :+ Bí quyết kỹ thuật, tuyệt kỹ công nghệ ;+ Phương án, quy trình tiến độ công nghệ ; giải pháp, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật ; công thức, ứng dụng máy tính, thông tin dữ liệu ;+ Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, thay đổi công nghệ ;+ Máy móc, thiết bị đi kèm một trong những đối tượng người tiêu dùng được pháp lý lao lýTrường hợp đối tượng người tiêu dùng công nghệ được bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ thì việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ được triển khai theo lao lý của pháp lý về sở hữu trí tuệ .Như vậy, việc chuyển giao công nghệ cần xem xét đối tượng người tiêu dùng đó có được bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ hay không ? Nếu có thì cần triển khai cả việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ của đối tượng người dùng đó .>> Xem thêm : Khái niệm và đặc thù bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Hình thức chuyển giao công nghệ

– Chuyển giao công nghệ độc lập .– Phần chuyển giao công nghệ trong trường hợp sau đây :+ Dự án góp vốn đầu tư ;+ Góp vốn bằng công nghệ ;+ Nhượng quyền thương mại ;+ Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ ;+ Mua, bán máy móc, thiết bị lao lý

– Chuyển giao công nghệ bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật.

– Việc chuyển giao công nghệ lao lý tại này phải được lập thành hợp đồng ; việc chuyển giao công nghệ được biểu lộ dưới hình thức hợp đồng hoặc điều, khoản, phụ lục của hợp đồng hoặc của hồ sơ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có những nội dung pháp luật .

Phương thức chuyển giao công nghệ

– Chuyển giao tài liệu về công nghệ .– Đào tạo cho bên nhận công nghệ nắm vững và làm chủ công nghệ trong thời hạn thỏa thuận hợp tác .– Cử chuyên viên tư vấn kỹ thuật cho bên nhận công nghệ đưa công nghệ vào ứng dụng, quản lý và vận hành để đạt được những chỉ tiêu về chất lượng mẫu sản phẩm, quy trình tiến độ theo thỏa thuận hợp tác .– Chuyển giao máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ lao lý kèm theo những phương pháp lao lý .– Phương thức chuyển giao khác do những bên thỏa thuận hợp tác .

Quyền chuyển giao công nghệ

– Chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ .– Tổ chức, cá thể có quyền sử dụng công nghệ được chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đó cho tổ chức triển khai, cá thể khác khi chủ sở hữu công nghệ đồng ý chấp thuận .– Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng công nghệ do những bên thỏa thuận hợp tác gồm có :+ Độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng công nghệ ;+ Quyền chuyển giao tiếp quyền sử dụng công nghệ của bên nhận chuyển giao cho bên thứ ba .

Các mô hình dịch vụ chuyển giao công nghệ

– Môi giới chuyển giao công nghệ .– Tư vấn chuyển giao công nghệ .– Đánh giá công nghệ .– Thẩm định giá công nghệ .– Giám định công nghệ .

– Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

Như vậy, việc lao lý chuyển giao công nghệ nhằm mục đích bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, điều kiện kèm theo thuận tiện cho tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí chuyển giao công nghệ ; tăng trưởng thị trường khoa học và công nghệ, mạng lưới hệ thống thay đổi phát minh sáng tạo vương quốc với doanh nghiệp là TT ; nâng cao trình độ, tiềm lực công nghệ vương quốc nhằm mục đích bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, tăng trưởng nhanh và bền vững và kiên cố kinh tế tài chính – xã hội .Trên đây là lao lý của pháp lý về chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, pháp lý còn Quy định về tương hỗ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ. Để biết thêm thông tin cụ thể, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn .

Rate this post