Đào tạo y khoa liên tục (continuing medical education, viết tắt là CME)

…Tất cả cán bộ y tế đang hoạt động trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam phải được đào tạo cập nhật về kiến thức, kỹ năng, thái độ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Thời gian được đào tạo mỗi năm tối thiểu là 24 giờ thực học. Trong 5 năm mỗi cán bộ y tế phải tham gia học tập và tích luỹ đủ thời gian đào tạo liên tục ít nhất là 120 giờ thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang hành nghề… (trích thông tư 07/2008 TT-BYT). 

 

Đào tạo y khoa liên tục là gì?

Với tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật và thông tin hiện nay, các nhà khoa học ước tính trong tương lai tri thức của nhân loại sẽ đổi mới khoảng 50% trong một chu kỳ thời gian là 2,5 năm. Tốc độ này còn có thể nhanh hơn đối với y khoa. Bên cạnh đó, sau khi tốt nghiệp trường y, kiến thức học được nếu không được ôn tập, sử dụng cũng sẽ mất đi theo thời gian. Do đó, nếu không có những hoạt động học tập củng cố kiến thức đã được dạy và cập nhật các thông tin kiến thức mới, nhân viên y tế sẽ không đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đào tạo y khoa liên tục không phải là khái niệm mới. Các hoạt động giải trí này đã được nhìn nhận và tăng trưởng trên quốc tế từ thập niên 50. Cho đến nay, CME đã được công nhận và bắt buộc tại hầu hết những nước, kể cả nhiều nước trong khu vực Khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, ở Việt nam, khái niệm này chỉ được chú ý quan tâm trong mạng lưới hệ thống y tế trong vài năm trở lại đây .
Đào tạo y khoa liên tục ( continuing medical education, viết tắt là CME ) là một hoạt động giải trí đặc trưng và chuyên biệt nhằm mục đích giúp tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp của nhân viên cấp dưới y tế với tiềm năng ở đầu cuối là cải tổ hiệu suất cao chăm nom sức khỏe thể chất cho người bệnh. CME gồm có tổng thể những hình thức học tập mà nhân viên cấp dưới y tế tham gia nhằm mục đích tiềm năng cải tổ kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức, thái độ để thực thi tốt hơn nghĩa vụ và trách nhiệm trình độ. Chính sự liên tục những hoạt động giải trí CME đã giúp định hình sự tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp nhằm mục đích phân phối những công dụng và nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân viên cấp dưới y tế so với xã hội .
Do vai trò đặc biệt quan trọng của CME trong chất lượng chăm nom sức khỏe thể chất, ở đa phần những nước trên quốc tế, CME ngày càng được công nhận và được tổ chức triển khai hoàn thành xong hơn. Theo quan điểm lúc bấy giờ, hoạt động giải trí CME tối ưu và đạt hiệu suất cao tốt nhất khi từng cá thể có chương trình, chiêu thức và tài liệu học tập tương thích với nhu yếu, trách nhiệm và khuynh hướng tăng trưởng của mình. Mục tiêu nhằm mục đích liên tục cải tổ kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức và thái độ thiết yếu để bảo vệ trách nhiệm trình độ mà mình đảm trách. Để cung ứng nhu yếu đó, những chương trình CME phải được tổ chức triển khai thật phong phú và đa dạng và hình thức, phương tiện đi lại và mức độ khác nhau để cung ứng nhu yếu phong phú của hội đồng y tế .
Để thực thi được điều này, mạng lưới hệ thống y tế cần hoạt động nhiều nguồn lực khác nhau để triển khai những hoạt động giải trí CME. Ở những nước trên quốc tế, những tổ chức triển khai đóng vai trò quan trọng trong những hoạt động giải trí CME gồm có : những hội nghề nghiệp, trường y và những bệnh viện có giảng dạy. Các tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo này phải bộc lộ vai trò năng động và đươc sự tương hỗ của mạng lưới hệ thống nhà nước để tổ chức triển khai tốt những hoạt động giải trí CME nhằm mục đích cung ứng sự tăng trưởng của mạng lưới hệ thống chăm nom sức khỏe thể chất ở từng vương quốc .
Các hoạt động giải trí của CME phải giúp sức bác sĩ một cách hiệu suất cao trong việc khái quát hóa, diễn giải, nhìn nhận và ứng dụng những kiến thức và kỹ năng mới vào chăm nom sức khỏe thể chất nhằm mục đích cung ứng cho bệnh nhân một dịch vụ chăm nom chất lượng, hiệu suất cao và ngân sách tương thích. Để phân phối tiềm năng này, tất cả chúng ta cần có chủ trương đúng đắn về giảng dạy nguồn nhân lực y tế và sự hợp tác của nhiều thành phần trong xã hội .

Một số quan điểm về đào tạo y khoa liên tục

Hội đồng chứng nhận đào tạo y khoa liên tục Hoa kỳ (ACCME)

Đào tạo y khoa liên tục là một dạng đặc biệt quan trọng của huấn luyện và đào tạo liên tục nhằm mục đích giúp nhân viên cấp dưới y tế duy trì năng lượng trình độ và học tập những kỹ năng và kiến thức mới cũng như thông tin về những lãnh vực mới thuộc chuyên ngành. Những hoạt động giải trí này hoàn toàn có thể gồm có những sự kiện ( hội nghị, hội thảo chiến lược, họp trình độ định kỳ, hội nghị thường niên ), tài liệu, những chương trình huấn luyện và đào tạo qua mạng internet, những hình thức nghe nhìn hoặc thông tin điện tử khác …. Nội dung của những hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo này được thiết kế xây dựng, xem xét và thực thi bởi những chuyên viên đầu ngành trong những lãnh vực trình độ .

Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa kỳ (AAP)

Đào tạo y khoa liên tục gồm có những hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo nhằm mục đích tiềm năng duy trì, tăng trưởng năng lượng trình độ hoặc củng cố kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức y khoa thiết yếu cho bác sĩ để triển khai công dụng nghề nghiệp, gồm có phân phối dịch vụ điều trị cho bệnh nhân, Giao hàng hội đồng cho hội đồng và cho ngành y. Định nghĩa này của CME nhấn mạnh vấn đề rằng toàn bộ những hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo liên tục nhằm mục đích tương hỗ người bác sĩ thực thi công dụng nghề nghiệp của mình hiệu suất cao hơn đều được xem là huấn luyện và đào tạo y khoa liên tục .

Hội đồng Y khoa quốc gia Singapore

Đào tạo y khoa liên tục gồm có những hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo nhằm mục đích duy trì, tăng trưởng và nâng cao kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức và năng lượng trình độ của bác sĩ .

 

Bảng phân loại các hoạt động CME của Hội đồng Y khoa Singapore

Phân loại
Mô tả
Điểm tối đa(Chứng chỉ hành nghề 2 năm)
 Điểm tối đa(Chứng chỉ hành nghề 1 năm)

 1A
Chương trình đào tạo được công nhận
  50
   25

 1B
Tham dự các sự kiện trong nước (vd. hội nghị khoa học, hội thảo, v.v.)

  1C
Tham dự các sự kiện ở nước ngoài (vd. hội nghị khoa học, hội thảo, v.v.)

 2
Bài đăng sách, báo / Biên tập sách, báo / Báo cáo tại các hội nghị torng ngoài nước
 40
 20

 3A
Tự học (vd. đọc các tạp chí khoa học và các khuyến cáo lâm sàng của Bộ Y tế ban hành)
 10
 5

3B
Tham gia các chương trình đào tạo từ xa có đánh giá sau đào tạo (Vd. chương trình CME của Medscape)
 36
 18

 

 

Khái niệm về đào tạo liên tục theo Thông tư 07/2008 TT-BYT

Đào tạo liên tục là những khóa đào tạo và giảng dạy thời gian ngắn gồm có đào tạo và giảng dạy tu dưỡng để update, bổ trợ kỹ năng và kiến thức, kỹ thuật thuộc nghành trình độ đang tiếp đón ; huấn luyện và đào tạo lại, đào tạo và giảng dạy theo trách nhiệm chỉ huy tuyến, huấn luyện và đào tạo chuyển giao kỹ thuật và những khoá giảng dạy trình độ nhiệm vụ khác của ngành y tế mà không thuộc mạng lưới hệ thống bằng cấp vương quốc. Khái niệm này tương tự với phân loại 1A của Hội đồng Y khoa vương quốc Nước Singapore .

Đào tạo y khoa liên tục ở Việt nam

Trong vài năm gần đây, các qui định về đào tạo y khoa liên tục bắt đầu được ban hành và xuất hiện trong nhiều bằng các văn bản quan trọng của Bộ y tế.

Thông tư Thông tư 07/2008 TT-BYT

Tất cả cán bộ y tế đang hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ y tế ở Nước Ta phải được giảng dạy update về kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức, thái độ trong nghành nghề dịch vụ trình độ, nhiệm vụ của mình. Thời gian được giảng dạy mỗi năm tối thiểu là 24 giờ thực học. Trong 5 năm mỗi cán bộ y tế phải tham gia học tập và tích luỹ đủ thời hạn giảng dạy liên tục tối thiểu là 120 giờ thuộc nghành trình độ, nhiệm vụ đang hành nghề. Mọi cá thể đang thao tác trong nghành nghề dịch vụ y tế ở Nước Ta đều có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia học tập theo lao lý của Thông tư này .
Thủ trưởng đơn vị chức năng y tế có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét được cho phép liên tục việc làm thuộc nghành trình độ với những người không tích luỹ đủ thời hạn học trong 5 năm công tác làm việc .
Kinh phí cho huấn luyện và đào tạo liên tục trải qua những nguồn sau đây :
– Kinh phí góp phần của người tham gia khoá giảng dạy để nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ của bản thân theo pháp luật của Nhà nước .
– Kinh phí huấn luyện và đào tạo liên tục được cấu trúc từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch hàng năm của những cơ sở giảng dạy do cơ quan có thẩm quyền phân chia .
– Các cơ sở y tế có nghĩa vụ và trách nhiệm sắp xếp kinh phí đầu tư để giảng dạy cán bộ của đơn vị chức năng từ kinh phí đầu tư chi tiếp tục với tỷ suất hài hòa và hợp lý, tương thích với kế hoạch đào tạo và giảng dạy liên tục .
– Kinh phí có từ nguồn thu hợp pháp khác .

Luật Khám bệnh – Chữa bệnh (đã được Quốc hội khóa 12 đã thông qua ngày 23/11/2009)

Điều 29. Thu hồi chứng từ hành nghề, đình chỉ hành nghề
1. Chứng chỉ hành nghề bị tịch thu trong trường hợp sau đây :
… đ ) Người hành nghề không update kiến thức và kỹ năng y khoa liên tục trong thời
gian 2 năm liên tục
Điều 37. Nghĩa vụ so với nghề nghiệp
… 3. Thường xuyên học tập, update kiến thức và kỹ năng y khoa liên tục để nâng cao
trình độ trình độ theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế .
Như vậy, theo những qui định hiện hành tại Việt nam, nhu yếu giảng dạy liên tục của cán bộ y tế trong cả nước là rất lớn. Cả nước lúc bấy giờ có khoảng chừng 250.000 nhân viên cấp dưới y tế ( và sẽ tăgn nhanh trong tương lai ). Nếu trung bình mỗi năm, mỗi nhân viên cấp dưới y tế phải triển khai tối thiểu 24 giờ đào tạo và giảng dạy liên tục theo thông tư 07/2008 TT-BYT, mạng lưới hệ thống đào tạo và giảng dạy y khoa liên tục ở Việt nam phải bảo vệ cung ứng tối thiểu 6.000.000 giờ-học viên trong một năm. Thông tư 07/2008 TT-BYT có hiệu lực thực thi hiện hành từ năm 2008. Luật khám bệnh – chữa bệnh sẽ có hiệu lực thực thi hiện hành từ năm 2011. Tuy vậy, cho đến nay, số chương trình và số đơn vị chức năng huấn luyện và đào tạo y khoa liên tục được ngành y tế phê duyệt vẫn còn rất ít và đa phần tập trung chuyên sâu ở một vài thành phố lớn. Điều này khiến thông tư 07/2008 TT-BYT trọn vẹn không khả thi. Đây thật sự là một bài toán khó cho ngành y tế .
Theo nhiều chuyên viên trong lãnh vực này ở Việt nam, để bảo vệ hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo y khoa liên tục theo những qui định lúc bấy giờ, tất cả chúng ta cần tối thiểu 5-10 năm để xây mạng lưới hệ thống giảng dạy y khoa liên tục tương thích. Bên cạnh đó, yếu tố đào tạo và giảng dạy y khoa liên tục thật sự chỉ được chăm sóc trong thời hạn gần đây, do đó, mạng lưới hệ thống này hiện còn rất thiếu và yếu. Vấn đề càng trở nên khó khăn vất vả trong toàn cảnh mà ngay cả mạng lưới hệ thống đào tạo và giảng dạy cơ bản về y khoa gồm có những trường ĐH, trung học chuyên nghiệp cũng còn thiếu thốn về nguồn lực và lỗi thời về chương trình đào tạo và giảng dạy so với quốc tế và khu vực .
Khái niệm về huấn luyện và đào tạo y khoa liên tục theo thông tư 07/2008 TT-BYT chưa thật sự diễn đạt đúng khoanh vùng phạm vi và những hình thức của giảng dạy y khoa liên tục theo những quan điểm phổ cập trên quốc tế lúc bấy giờ. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mạng lưới hệ thống phân loại huấn luyện và đào tạo y khoa liên tục của Nước Singapore để hiểu rõ hơn. Các khái niệm và phân loại những hoạt động giải trí giảng dạy liên tục tựa như như Nước Singapore hiện đang được đa phần những nước trên quốc tế vận dụng, ngay cả ở Thái lan. Điều này, giúp những hoạt động giải trí giảng dạy y khoa liên tục nhiều mẫu mã hơn về hình thức, nội dung và mức độ. Hệ thống này rất có ích trong điều kiện kèm theo Việt nam, khi mà trình độ tăng trưởng y tế không đồng đều giữa những vùng miền và những tỉnh thành. Mở rộng hình thức những hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy liên tục giúp những hoạt động giải trí này đến được và tương thích với nhiều đối tượng người dùng nhân viên cấp dưới y tế hơn và hiệu suất cao xã hội lớn hơn, đặc biệt quan trọng là cung ứng nhu yếu học tập cho cán bộ y tế ở những khu vực đào tạo và giảng dạy y khoa chưa tăng trưởng và thiếu thông tin. Do đó, thiết yếu có một mạng lưới hệ thống khái niệm và phân loại lan rộng ra và khoa học, làm tiền đề cho sự tăng trưởng của hoạt huấn luyện và đào tạo y khoa liên tục ở Việt nam, phân phối nhu yếu phát tirển của ngành y tế và xã hội .

Như vậy, bên cạnh việc củng cố và liên tục tăng trưởng mạng lưới hệ thống giảng dạy y khoa cơ bản ở những trường ĐH, ngành y tế cần phải có những kế hoạch hiệu suất cao và lâu bền hơn dể tăng trưởng mạng lưới hệ thống huấn luyện và đào tạo y khoa liên tục. Với ngân sách y tế hiện tại, việc bảo vệ hoạt động giải trí dự trữ và chăm nom sức khỏe thể chất người dân, cũng như việc huấn luyện và đào tạo cơ bản cho nhân viên cấp dưới y tế tại những trường ĐH và trung học, ngành y đã, đang và sẽ gặp những khó khăn vất vả lớn về kinh phí đầu tư. Do đó, việc xã hội hóa những hoạt động giải trí giảng dạy y khoa liên tục là một tất yếu. Ở những nước tăng trưởng và những nước trong vực, những hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy y khoa liên tục được triển khai hầu hết bởi những hội nghề nghiệp y học. Đây hoàn toàn có thể sẽ là xu thế tăng trưởng của huấn luyện và đào tạo y khoa liên tục ở Việt nam trong thời hạn tới .
– HMT –
Nguồn : https://drtuong.wordpress.com/tag/cme/

Rate this post