có còn hơn không in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Mặc dù phân tích này không hoàn toàn chắc chắn, nhưng có còn hơn không .

While this analysis is not unfailing, it works slightly more often than not .

EVBNews

Oh, tôi nghĩ có còn hơn không.

Oh, it’s better late than never, I guess.

OpenSubtitles2018. v3

Có còn hơn không à?

Better than nothing?

OpenSubtitles2018. v3

Vậy méo mó có còn hơn không nhỉ?

Then again, half a zebra is better than nothing, right?

OpenSubtitles2018. v3

Có còn hơn không, không phải thế sao?

Isn’t some funding better than none?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng có còn hơn không.

But for the last milk, It could be worst.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng có còn hơn không, còn tỉnh táo và còn kín đáo.

But here I am, sober and clothed.

OpenSubtitles2018. v3

làm còn hơn không làm gì.

Doing something is better than doing nothing.

jw2019

Tôi thể hoặc không như thế khi tôi còn trẻ hơnkhông có nguyên tắc.

I could turn it on and off when I was younger and I had no principles .

QED

Và bạn có thể nhận được giấy phép để mang thuốc ra thị trường với những thông tin cho thấy thà có còn hơn không, mà vô dụng đối với một bác sĩ như tôi khi phải đưa ra quyết định.

And you can get license to bring your drug to market with only data showing that it’s better than nothing, which is useless for a doctor like me trying to make a decision .

QED

Và bạn có thể nhận được giấy phép để mang thuốc ra thị trường với những thông tin cho thấy thà có còn hơn không, mà vô dụng đối với một bác sĩ như tôi khi phải đưa ra quyết định.

And you can get licensed to bring your drug to market with only data showing that it’s better than nothing, which is useless for a doctor like me trying to make a decision.

ted2019

Nó có thể không hay bằng cái đầu tiên, nhưng còn hơnkhông có gì.

Maybe not as good as the first, but it’s better than nothing.

OpenSubtitles2018. v3

Không có cái đám cưới nào còn có thể tệ hơn thế, phải không?

No wedding will ever, ever be as bad as that one, right?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng có năm khạp khoai còn hơnkhông có gì và đã có thể tính tới đám đậu.

“””But five bushels are better than none, and we can piece out with the beans.”””

Literature

Có khi thà không có tiền còn hơn là nợ một người nào khác.

Sometimes it is better to go without than to owe money to someone else.

jw2019

Tôi thà có một phần của Ilona còn hơnkhông có gì.

I’d still rather have a part of Ilona than on llona at all

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ thà không có còn tốt hơn là trông thấy một đứa con phải chết.

Maybe it’s better not to have had one than to see one die.

OpenSubtitles2018. v3

Một kì thử nghiệm lâm sàng được coi là có khả năng đem lại lợi ích cho cộng đồng sẽ dễ được cấp phép hơn, và trong tình hình thiếu thốn một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt, gần như bất kì đề nghị trợ giúp y tế nào cũng sẽ được chấp nhận, vì có còn hơn không.

A clinical trial that is considered to be potentially beneficial to the population is more likely to be authorized, and in the absence of good health care systems, almost any offer of medical assistance is accepted as better than nothing.

ted2019

Bonnie cần có mẹ, một người mẹ tồi tệ còn hơnkhông có.

Apparently any mother, even a bad one, is better than none.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng trên thực tế những bệnh viện thà không có trang thiết bị nào còn hơn những thứ rẻ rúng và không có giá trị.

It sounds crazy, it sounds dumb, but there are actually hospitals who would rather have no equipment than something that looks cheap and crummy.

ted2019

Sẽ không có con đường nào ngắn hơn, không còn hướng nào để thật sự hiểu được ông.

There is no other shortcut, no other way to really understand him.

ted2019

Cái tên “Ajax”, không còn có gì đầy mục đích hơn thế nữa đúng không?

Hey, the name Ajax — you can’t get much more intentional than that, right?

ted2019

Cái tên ” Ajax “, không còn có gì đầy mục đích hơn thế nữa đúng không?

Hey, the name Ajax — you can’t get much more intentional than that, right ?

QED

Nghe thật điên rồ, và ngu ngốc. Nhưng trên thực tế những bệnh viện thà không có trang thiết bị nào còn hơn những thứ rẻ rúng và không có giá trị.

It sounds crazy, it sounds dumb, but there are actually hospitals who would rather have no equipment than something that looks cheap and crummy.

QED

Rate this post