comedy tiếng Anh là gì?

comedy tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng comedy trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ comedy tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm comedy tiếng Anh
comedy
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ comedy

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: comedy tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

comedy tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ comedy trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ comedy tiếng Anh nghĩa là gì.

comedy /’kɔmidi/

* danh từ
– kịch vui, hài kịch
– thể kịch nói thông thường
!Old Comedy
– thể kịch nói cổ Hy-lạp (có nhiều trò hề và có tính chất chính trị)
!Middle Comedy
– thể kịch nói cổ Hy-lạp trung kỳ (có tính chất quá độ giữa thể kịch nói cổ và thể kịch nói hiện đại)
!New Comedy
– thể kịch nói hiện đại Hy-lạp
– (nghĩa bóng) trò hài kịch, tấn hài kịch (trong cuộc sống)

Xem thêm: Yêu xa là gì

Thuật ngữ liên quan tới comedy

Tóm lại nội dung ý nghĩa của comedy trong tiếng Anh

comedy có nghĩa là: comedy /’kɔmidi/* danh từ- kịch vui, hài kịch- thể kịch nói thông thường!Old Comedy- thể kịch nói cổ Hy-lạp (có nhiều trò hề và có tính chất chính trị)!Middle Comedy- thể kịch nói cổ Hy-lạp trung kỳ (có tính chất quá độ giữa thể kịch nói cổ và thể kịch nói hiện đại)!New Comedy- thể kịch nói hiện đại Hy-lạp- (nghĩa bóng) trò hài kịch, tấn hài kịch (trong cuộc sống)

Đây là cách dùng comedy tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ comedy tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

comedy /’kɔmidi/* danh từ- kịch vui tiếng Anh là gì?
hài kịch- thể kịch nói thông thường!Old Comedy- thể kịch nói cổ Hy-lạp (có nhiều trò hề và có tính chất chính trị)!Middle Comedy- thể kịch nói cổ Hy-lạp trung kỳ (có tính chất quá độ giữa thể kịch nói cổ và thể kịch nói hiện đại)!New Comedy- thể kịch nói hiện đại Hy-lạp- (nghĩa bóng) trò hài kịch tiếng Anh là gì?
tấn hài kịch (trong cuộc sống)

Rate this post