conceded tiếng Anh là gì?

conceded tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng conceded trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ conceded tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm conceded tiếng Anh
conceded
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ conceded

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: conceded tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

conceded tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ conceded trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ conceded tiếng Anh nghĩa là gì.

concede /kən’si:d/

* ngoại động từ
– nhận, thừa nhận
=to concede a point in an argument+ thừa nhận một điểm trong cuộc tranh luận
– cho, nhường cho
=to concede a privilege+ cho một đặc quyền
– (thể dục,thể thao), (từ lóng) thua

Thuật ngữ liên quan tới conceded

Tóm lại nội dung ý nghĩa của conceded trong tiếng Anh

conceded có nghĩa là: concede /kən’si:d/* ngoại động từ- nhận, thừa nhận=to concede a point in an argument+ thừa nhận một điểm trong cuộc tranh luận- cho, nhường cho=to concede a privilege+ cho một đặc quyền- (thể dục,thể thao), (từ lóng) thua

Đây là cách dùng conceded tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ conceded tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

concede /kən’si:d/* ngoại động từ- nhận tiếng Anh là gì?
thừa nhận=to concede a point in an argument+ thừa nhận một điểm trong cuộc tranh luận- cho tiếng Anh là gì?
nhường cho=to concede a privilege+ cho một đặc quyền- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) thua

Rate this post