Công nợ tiếng Anh là gì?

Công nợ được coi là nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, tuy nhiên công nợ tiếng Anh là gì vẫn còn là thắc mắc của nhiều người. Trong bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giúp Quý vị giải đáp thắc mắc này tốt nhất.

Công nợ là gì?

Công nợ là một hoặc nhiều khoản nợ phát sinh trong kỳ thanh toán giao dịch của cá thể, doanh nghiệp và được chuyển sang kỳ giao dịch thanh toán sau, công nợ được phân loại thành hai loại chính là : Công nợ phải thu và công nợ phải trả .
– Công nợ phải thu : gồm có tiền bán mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ cho người mua nhưng chưa thu được tiền hay khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính .

– Công nợ phải trả: bao gồm các khoản tiền phải trả cho nhà cung cấp vật tư, công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ,… mà doanh nghiệp chưa thanh toán.

Bạn đang đọc: Công nợ tiếng Anh là gì?

Kế toán doanh nghiệp khi triển khai chốt công nợ cần quan tâm 1 số ít điểm như :
– Hạch toán cụ thể những đối tượng người dùng, những lần phát sinh, theo dõi và đôn đốc người mua .
– Các chứng từ tương quan đến công nợ cần tàng trữ cẩn trọng .
– Đối với những khoản có khoản nợ cao, nợ quá hạn lâu, những trường hợp nằm ngoài năng lực xử lí cần thông tin với những cấp cao hơn

Công nợ tiếng Anh là gì?

Công nợ tiếng Anh là : Debt is one or more debts arising in the payment period of individuals, enterprises and transferred to the following payment period .

Ngoài ra một số thông tin nhằm giải đáp công nợ tiếng Anh là gì có nghĩa như sau: Liabilities are classified into two main categories: Receivable and payable.

– Receivables : including proceeds from selling products, goods or providing services to customers but not yet collected money or financial investments .
– Liabilities : including amounts payable to suppliers of materials, tools, tools, raw materials, goods, services, … that the enterprise has not yet paid .
Business accountants when performing debt closing should note a few points such as :
– Detailed accounting of objects, arising times, and follow up and urge customers .
– Documents related to debt need to be carefully archived .
– For high debt, long overdue debt, cases beyond the ability to be handled need to notify higher levels .

Những từ được sử dụng nhiều khi nhắc đến công nợ trong tiếng Anh

Một số từ có liên quan tới công nợ tiếng Anh là gì được nhiều tài liệu liệt kê, tùy từng lĩnh vực và trường hợp sẽ sử dụng các từ khác nhau. Cụ thể:

– Kiểm tra công nợ – auditing account ;
– Đối chiếu công nợ – có nghĩa tiếng Anh là : Debt comparison ;
– Kế toán công nợ – có nghĩa tiếng Anh là : Accounting liabilities ;
– Báo cáo công nợ – có nghĩa tiếng Anh là : Debt report ;
– Thu hồi công nợ – có nghĩa tiếng Anh là : Recover public debts ;
– Cấn trừ công nợ – có nghĩa tiếng Anh là : Clearning debt ;
– Công nợ phải trả – có nghĩa tiếng Anh là : To pay debt ;
– Tài sản tịch thu công nợ – có nghĩa tiếng Anh là : Assets recovered liabilities ;
– Nghĩa vụ kinh tế tài chính – có nghĩa tiếng Anh là : Financial obligations ;

Một số đoạn văn công nợ trong tiếng Anh

Việc phổ cập tiếng Anh trong quan hệ giao tiếp giữa các công ty ngày càng cao, chính vì thế các chủ thể cần tìm hiểu một số đoạn văn liên quan tới công nợ tiếng Anh là gì để sử dụng trong trường hợp của mình.

– Nghĩa vụ kinh tế tài chính cần được thanh toán giao dịch trong kỳ thanh toán giao dịch – có nghĩa tiếng Anh là : Financial obligations should be paid during the payment period

– Thông báo kỳ hạn thanh toán cho đối tác công ty– có nghĩa tiếng Anh là: Announce the payment term to the company partner;

– Gửi chứng từ ghi nhận công nợ cho công ty cần giao dịch thanh toán nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính – có nghĩa tiếng Anh là : Send proof of debt to the company that needs to pay its financial obligations ;
– Kế toán doanh nghiệp cần tham gia trực tiếp và thúc giục những đối tác chiến lược trong quy trình tịch thu công nợ – có nghĩa tiếng Anh là : Business accountants need to participate directly and urge partners in the debt collection process .

Hi vọng những chia sẻ trên Quý khách hàng có thể hiểu hơn về công nợ tiếng Anh là gì cũng như các thông tin liên quan. Luật Hoàng Phi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng thông qua Tổng đài hỗ trợ 19006557.

Rate this post