Consecutive là gì?

Consecutive không phải là từ tiếng Anh quá lạ lẫm. Tuy nhiên, những cụm từ được phối hợp để tạo nên nghĩa của nó thì chưa chắc ai cũng hiểu hết được .

Trong bai viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Consecutive là gì?

Consecutive là gì?

Consecutive là tính từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt có nghĩa là liên tục, liên tục, tiếp liền nhau. Một số cụm từ hay được sử dụng với consecutive, đơn cử :

Three consecutive days: Ba ngày liên tiếp.

Bạn đang đọc: Consecutive là gì?

Many consecutive generations : Mấy đời thông suốt nhau .
Consecutive punishment : Hình phạt liên tục .

Trong thuật ngữ Pháp luật Consecutive punishment là cụm từ xuất hiện rất nhiều. Dó đó trong bài viết Consecutive là gì? của chúng tôi sẽ đi sâu vào phân tích Hình phạt liên tiếp.

Các loại hình phạt trong pháp luật Hình sự Việt Nam

Thứ nhất: Hình phạt chính

Hình phạt chính là hình phạt được tuyên độc lập, với mỗi tội phạm Tòa án chỉ hoàn toàn có thể vận dụng một hình phạt chính .
– Cảnh cáo :
+ Hình phạt ít nghiêm khắc nhất .
+ Để lại án tích .
+ Người phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều diễn biến giảm nhẹ nhưng chưa đến mức miễn Trách nhiệm Hình sự .
+ Thực tế Tòa án rất ít vận dụng hình phạt cảnh cáo .
+ Khó lựa chọn giữa hình phạt cảnh cáo và miễn hình phạt .
– Phạt tiền :
+ Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này lao lý .
+ Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản trị kinh tế tài chính, môi trường tự nhiên, trật tự công cộng, bảo đảm an toàn công cộng và một số ít tội phạm khác do Bộ luật Hình sự lao lý .
+ Đa số là những tội có đặc thù vụ lợi, dùng tiền làm phương tiện đi lại phạm tội và 1 số ít tội phạm khác như đưa phương tiện đi lại giao thông vận tải không bảo vệ bảo đảm an toàn vào sử dụng …
– Cải tạo không giam giữ :
+ Tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng .
+ Người phạm tội có nơi thường trú, nơi thao tác rõ ràng .
+ Xét thấy không thiết yếu phái cách ly người phạm tội khỏi hội đồng .
+ Áp dụng từ 06 tháng – 03 năm .
+ Người bị phán quyết bị khấu trừ từ 05 – 20 % thu nhập .
– Trục xuất :
+ Buộc người quốc tế bị phán quyết phải rời khỏi chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .
+ Có thể là hình phạt bổ trợ
– Tù có thời hạn :
+ Buộc người bị phán quyết phải chấp hành hình phạt tại trại giam trong một thời hạn nhất định .
+ Từ 03 tháng – 20 năm .
– Tù chung thân :

+ Là tù không thời hạn áp dụng với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng mà chưa đến mức tử hình.

+ Không vận dụng với người dưới 19 tuổi phạm tội .
+ Có thể giảm án xuống 30 năm tù nếu chấp hành được 12 năm và quyết tâm tái tạo .
– Tử hình :
+ Tử hình là hình phạt đặc biệt quan trọng chỉ vận dụng so với người phạm tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng thuộc một trong nhóm những tội xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, xâm phạm tính mạng con người con người, những tội phạm về ma túy, tham những và một số ít tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng khác do Bộ luật Hình sự lao lý .
+ Không vận dụng hình phạt tử hình so với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử .

Thứ hai: Hình phạt bổ sung

Là giải pháp cưỡng chế của Nhà nước nhằm mục đích tương hỗ cho hình phạt chính đạt được mục tiêu của hình phạt. Không được vận dụng độc lập. Có thể vận dụng nhiều hình phạt bổ trợ cho mỗi loại tội phạm .
– Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định :
+ Người bị phán quyết ở vị trí việc làm đó hoàn toàn có thể gây nguy khốn cho xã hội .
+ Thời hạn cấm là từ 01 năm – 05 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, tái tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị phán quyết được hưởng án treo .
– Cấm cư trú :
Không được cư trú tại một địa phương nhất định .
– Quản chế :
Buộc người bị phán quyết phải sinh sống làm ăn tại một địa phương nhất định .
– Tước 1 số ít quyền công dân :
+ Ứng cử, bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước .
+ Làm việc trong những cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang .
– Tịch thu gia tài :
+ Tước một phần hoặc hàng loạt gia tài thuộc chiếm hữu của người bị phán quyết để nộp vào ngân sách Nhà nước .
+ Khi tịch thu hàng loạt gia tài vẫn để cho người bị phán quyết và mái ấm gia đình họ có điều kiện kèm theo sinh sống .

Nguyên tắc tổng hợp hình phạt

Tổng hợp hình phạt là quyết định hành động hình phạt trong trường hợp đặc biệt quan trọng, gồm có quyết định hành động hình phạt so với trường hợp phạm nhiều tội theo lao lý tại Điều 50 – Bộ luật Hình sự năm năm ngoái và quyết định hành động hình phạt của nhiều bản án theo pháp luật tại Điều 51 Bộ luật Hình sự .
Cơ sở tổng hợp hình phạt là những hình phạt đã tuyên. Riêng trường hợp người bị phán quyết đang chấp hành hình phạt mới, thì cơ sở để tổng hợp hình phạt là phần còn lại của hình phạt cũ và hình phạt mới. Việc tổng hợp hình phạt hoàn toàn có thể theo những nguyên tắc sau :
– Nguyên tắc lôi cuốn :
Nguyên tắc được cho phép lấy hình phạt nặng nhất là hình phạt chung .
– Nguyên tắc cộng một phần :
Nguyên tắc cho phép cộng hình phạt cao nhất với một phần hình phạt còn lại thành hình phạt chung .
– Nguyên tắc cộng hàng loạt :
Nguyên tắc cho phép cộng hàng loạt những hình phạt để có hình phạt chung .

– Nguyên tắc tồn tại:

Khi không vận dụng được ba nguyên tắc trên thì có nghĩa là không có tổng hợp hình phạt thành hình phạt chung mà những hình phạt phải được cùng chấp hành .
Do đó, Consecutive punishment trong phát luật Nước Ta pháp luật rất rõ qua pháp luật Hình sự .

Như vậy, Consecutive là gì? Đã được chúng tôi phân tích phần đầu tiên của bài viết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đi sâu vào làm rõ cụm từ kết hợp Consecutive punishmen thuạt ngữ pháp lý thường xuyên được sử dụng.

Rate this post