Cách sử dụng thẻ ghi nợ trả trước trong chương trình Viện trợ do Tác động Kinh tế mà không phải trả phí | Consumer Financial Protection Bureau

Thẻ Viện trợ do Tác động Kinh tế là thẻ ghi nợ trả trước VISA. Chính phủ đã gửi Khoản tiền Viện trợ do Tác động Kinh tế vào thẻ của quý vị. Quý vị không cần phải hoàn trả lại số tiền này và không phải nộp thuế cho số tiền này. Sau khi kích hoạt, số tiền của quý vị sẽ luôn được giữ an toàn trên thẻ này và đủ điều kiện nhận bảo hiểm FDIC. Hãy báo cáo ngay lập tức nếu thẻ của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp.

Nếu trước đây quý vị đã có thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng thanh toán cho thông tin tài khoản viết ngân phiếu được ( checking account ), thẻ này hoàn toàn có thể sẽ hơi khác đôi chút. Đầu tiên, thẻ này không được link với bất kỳ tài khoản nào tại ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và sẽ không có bất kể ảnh hưởng tác động nào đến điểm tín dụng thanh toán của quý vị hoặc giúp quý vị thiết kế xây dựng hồ sơ tín dụng thanh toán. Quý vị không hề thấu chi ( overdraft ) hoặc tiêu tốn nhiều hơn số tiền đã được gửi vào thẻ. Nếu quý vị không có đủ tiền để chi trả cho thanh toán giao dịch mua hàng, thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể bị khước từ hoặc chỉ được được cho phép một phần. Nếu điều này xảy ra, quý vị hoàn toàn có thể được nhu yếu sử dụng hình thức khác để trả hàng loạt số tiền hoặc số tiền còn lại nếu quý vị muốn triển khai xong thanh toán giao dịch .

Quý vị có thể nhận tiền mặt, yêu cầu phát hành ngân phiếu hoặc mua hàng tại bất cứ nơi nào chấp nhận thẻ ghi nợ VISA. Sau mỗi lần sử dụng thẻ, số tiền sẽ được khấu trừ từ số dư tài khoản cho đến khi quý vị sử dụng hết toàn bộ số tiền của mình. Bạn sẽ không thể nạp tiền riêng của mình vào thẻ này và số tiền của quý vị sẽ không bị hết hạn. Nếu quý vị không sử dụng hết toàn bộ số tiền của mình trước ngày hết hạn được in trên thẻ, quý vị có thể gọi điện tới bộ phận dịch vụ khách hàng để yêu cầu phát hành ngân phiếu hoàn tiền cho số dư còn lại.

Mẹo nhỏ: Nếu quý vị sử dụng thẻ này để trả tiền xăng, hãy đưa thẻ của quý vị cho nhân viên để trả trước tiền xăng thay vì trả tại cây xăng để tránh yêu cầu phải có sự cho phép trước. Sự cho phép trước sẽ tạm khoanh giữ số tiền của quý vị với giá trị có thể lớn hơn số tiền giao dịch trong thời gian lên tới 10 ngày làm việc rồi mới có thể hoàn trả lại cho quý vị. Việc trả trước tiền xăng cho nhân viên có thể giúp quý vị tránh bị khoanh giữ tiền để quý vị có thể tiếp cận số tiền của mình khi cần đến.

Rate this post