crystals tiếng Anh là gì?

crystals tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng crystals trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ crystals tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm crystals tiếng Anh
crystals
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ crystals

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: crystals tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

crystals tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ crystals trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ crystals tiếng Anh nghĩa là gì.

crystal /’kristl/

* danh từ
– tinh thể
=single crystal+ tinh thể đơn
=organic crystal+ tinh thể hữu cơ
– pha lê; đồ pha lê
– (thơ ca) vật trong suốt như pha lê (tuyết, nước, con mắt…)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mặt kính đồng hồ
– (định ngữ) bằng pha lê; như pha lê

crystal
– (Tech) tinh thể ; thủy tinh, pha lê; thuộc kết tinh; thuộc thủy tinh

crystal
– tinh thể; bán dẫn

Thuật ngữ liên quan tới crystals

Tóm lại nội dung ý nghĩa của crystals trong tiếng Anh

crystals có nghĩa là: crystal /’kristl/* danh từ- tinh thể=single crystal+ tinh thể đơn=organic crystal+ tinh thể hữu cơ- pha lê; đồ pha lê- (thơ ca) vật trong suốt như pha lê (tuyết, nước, con mắt…)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mặt kính đồng hồ- (định ngữ) bằng pha lê; như pha lêcrystal- (Tech) tinh thể ; thủy tinh, pha lê; thuộc kết tinh; thuộc thủy tinhcrystal- tinh thể; bán dẫn

Đây là cách dùng crystals tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ crystals tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

crystal /’kristl/* danh từ- tinh thể=single crystal+ tinh thể đơn=organic crystal+ tinh thể hữu cơ- pha lê tiếng Anh là gì?
đồ pha lê- (thơ ca) vật trong suốt như pha lê (tuyết tiếng Anh là gì?
nước tiếng Anh là gì?
con mắt…)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) mặt kính đồng hồ- (định ngữ) bằng pha lê tiếng Anh là gì?
như pha lêcrystal- (Tech) tinh thể tiếng Anh là gì?
thủy tinh tiếng Anh là gì?
pha lê tiếng Anh là gì?
thuộc kết tinh tiếng Anh là gì?
thuộc thủy tinhcrystal- tinh thể tiếng Anh là gì?
bán dẫn

Rate this post