‘đài hoá thân hoàn vũ’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” đài hoá thân hoàn vũ “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ đài hoá thân hoàn vũ, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ đài hoá thân hoàn vũ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt1. Hoá thân
2. Đây là chương trình Hoa hậu Hoàn vũ ở đầu cuối được phát sóng trên đài CBS .

3. Thi thể cô được hoả táng tại đài hoá thân Công viên Victoria ở Cảng Elizabeth ngày 19 tháng 2 năm 2013.

4. Thoái hoá tinh bột body toàn thân .
5. Thân đài trổ 5 lối đi .
6. Cho đến tháng 4 năm 2007, những kho dự trữ Vũ khí hoá học mọi trạng thái đã bị phá huỷ trọn vẹn .
7. Hoá thân của ông là con bướm .
8. Trung Tâm Tài Chính Đài Bắc, Đài Bắc, Đài Loan 508 mét ( Hoàn tất khoảng chừng năm 2003 )
9. Sự hoàn mỹ của riêng anh, thân thể mới của anh, đó chính là ngoài hành tinh, khu công trình của Chúa .
10. Việc hoá thân hoá ra lại là phương tiện đi lại giải thoát anh khỏi việc làm .
11. Ở thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, nó được pháo đài hoá .
12. Chúng ta có Hoa Hậu Khỏa Thân Hoàn Vũ theo sau đó là Thành Cát Tư Hãn và Attila Rợ Hung .

13. Trái Đất chỉ là sân khấu vô cùng nhỏ trong vũ đài vũ trụ vô biên.

14. Phải nhớ rằng ta đang ở trên vũ đài quốc tế .
15. Bảng Tuần hoàn những Nguyên tố Hoá học KDEName
16. Không giống Hoa hậu Hoàn vũ .
17. Do đích thân thượng đế giảng dạy và giáo hoá .
18. Các đường liên thôn được bê tông hoá trọn vẹn .
19. Anh biết mà, vũ khí tuyệt đối .
20. Năm 1993, Hiệp định Công ước Vũ khí Hoá học được ký kết bởi 162 nước thành viên, về cấm sản xuất và dự trữ Vũ khí hoá học, gồm có sarin .
21. Lâu đài Hikone đã được hoàn thành xong vào năm 1622 .

22. Đối với phần lớn thời gian tồn tại của nó, Đài Loan vẫn nằm trên biên giới văn hoá, xa trung tâm đời sống dân sự và văn hoá của mỗi chế độ, và với mọi thay đổi chế độ, trung tâm văn hoá Đài Loan đã thay đổi.

23. Chúng ta cần trấn áp kho vũ khí bên trong pháo đài trang nghiêm đó .
24. Những tù nhân trong lâu đài trang bị những vũ khí còn lại rồi nổi dậy nắm quyền trấn áp thành tháp .
25. Nó trọn vẹn không có dự tính để được nhân hoá .

Rate this post