Đặc điểm của dân tộc Việt Nam hiện nay

Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á được hình thành từ rất sớm với 54 dân tộc mang sắc thái văn hoá riêng biệt cùng chung sống với nhau trên cùng một phạm vi lãnh thổ. Tuy đời sống văn hoá tinh thần có điểm khác nhau nhưng nhìn ở góc độ nào đó thì tất cả điều thống nhất với nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về Đặc điểm của dân tộc Việt Nam hiện nay tới Quý độc giả.

Dân tộc là gì?

Khái niệm dân tộc là khái niệm được đưa ra bởi nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên hoàn toàn có thể thấy hiện có hai nghĩa được dùng phổ cập và thông dụng nhất là :
+ Một là : Dân tộc chỉ một hội đồng người có mối liên hệ ngặt nghèo và bền vững và kiên cố, có hoạt động và sinh hoạt kinh tế tài chính chung, có ngôn từ riêng và những nét văn hóa truyền thống đặc trưng, Open sau bộ lạc, bộ tộc, thừa kế tăng trưởng cao hơn những tác nhân tộc người ở bộ lạc bộ tộc và biểu lộ thành ý thức tự giác tộc người của dân cư tộc người đó. Với nghĩa này, dân tộc là một bộ phận của vương quốc, vương quốc nhiều dân tộc .

+ Hai là: Dân tộc chỉ cộng đồng người ổn định hợp thành nhân dân một nước, có lãnh thổ, quốc gia, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung và có ý thức về sự thống nhất quốc của mình, gắn bó với nhau bởi lợi ích chính trị, kinh tế, truyền thống, văn hóa và truyền thống đấu tranh chung suốt quá trình lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước. Với nghĩa này, dân tộc là toàn bộ nhân dân của quốc gia, quốc gia dân tộc.

Như vậy hoàn toàn có thể thấy dân tộc là hội đồng người không thay đổi, hình thành trong lịch sử dân tộc, tạo lập một vương quốc, trên cơ sở hội đồng bền vững và kiên cố về : chủ quyền lãnh thổ vương quốc, kinh tế tài chính, ngôn từ, truyền thống lịch sử, văn hoá, đặc thù tâm lí, ý thức về dân tộc và tên gọi của dân tộc .

Giới thiệu về các dân tộc Việt Nam

Theo số liệu thống kê lúc bấy giờ trên toàn quốc tế có khoảng chừng hơn 3000 tộc người sinh sống trên mọi miền. Việt Nam là một vương quốc với dân tộc thống nhất ( 54 dân tộc ). Dân tộc Kinh là dân tộc chiếm số lượng nhiều, chiếm 87 % dân số cả nước, còn lại là dân tộc ít người khác như Tày, Nùng, Dao, thái, Mông, … phân bổ rải rác trên khắp những địa phận cả nước .
Nhiều quan điểm được đưa ra về nguồn gốc của những dân tộc Việt Nam. Theo đó có quan điểm cho rằng nguồn gốc dân tộc ta bắt nguồn từ Nước Trung Hoa, hoặc Tây Tạng, 1 số ít khác cho rằng nguồn gốc chính từ người Việt địa phương. Tuy nhiên theo những hiệu quả nghiên cứu và điều tra gần đây, xem xét sự hình thành những dân tộc Việt Nam trong sự hình thành những dân tộc khác trong khu vực thì hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ những dân tộc Việt Nam đều có cùng một nguồn gốc, đó là chủng Cổ Mã Lai .

Đặc điểm của dân tộc Việt Nam hiện nay

Đặc điểm của dân tộc Việt Nam hiện nay được thể hiện qua một số điểm sau:

Thứ nhất : Có thể thấy Việt Nam là một vương quốc có nhiều dân tộc. Đại gia đình dân tộc Việt Nam thống nhất hiện có 54 dân tộc đồng đội, dân số giữa những dân tộc không đều nhau. Dân tộc Kinh chiếm 87 % dân số, còn lại là dân tộc ít người phân bổ rải rác trên địa phận cả nước. 10 dân tộc có số dân từ dưới 1 triệu đến 100 ngàn người là : Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơme, Mông, Dao, Giarai, Bana, Êđê ; 20 dân tộc có số dân dưới 100 ngàn người, 16 dân tộc có số dân từ dưới 10 ngàn người đến 1 ngàn người ; 6 dân tộc có số dân dưới 1 ngàn người ( Cống, Sila, Pupéo, Rơmăm, Ơ đu, Brâu ). Cộng đồng dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ là hiệu quả của một quy trình hình thành và tăng trưởng lâu dài hơn trong lịch sử dân tộc .
Thứ hai : Các dân tộc trên quốc gia ta có truyền thống cuội nguồn đoàn kết. Không cả già trẻ gái, trai, hay dân tộc nào miễn là dân cư Việt Nam thì những bạn bè dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết keo sơn gắn bó một lòng một dạ. Trước khi thời chiến những dân tộc đồng lòng chống dịch, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay thời bình những dân tộc cùng nhau thiết kế xây dựng và bảo vệ nền hòa bình dân tộc. Tính cố kết dân tộc, hòa hợp dân tộc trong một hội đồng thống nhất đã trở thành truyền thống cuội nguồn của dân tộc ta .
Thứ ba : Các dân tộc ở Việt Nam cư trú xen kẽ nhau. Hình thái cư trú xen kẽ giữa những dân tộc ở Việt Nam ngày càng ngày càng tăng. Các dân tộc không có chủ quyền lãnh thổ riêng, không có nền kinh tế tài chính riêng. Và sự thống nhất giữa những dân tộc và vương quốc trên mọi mặt của đời sống xã hội ngày càng được củng cố .

Thứ tư: Các dân tộc ở Việt Nam có trình độ phát triển kinh tế- xã hội không đều nhau. Do điều kiện tự nhiên, xã hội và hậu quả của các chế độ áp bức bóc lột trong lịch sử nên sự chênh lệch trình độ phát triển kinh tế, văn hoá giữa các dân tộc, giữa các vùng dân cư thể hiện rõ rệt.

Thứ năm : Dân tộc Việt Nam có nền văn hoá thống nhất trong phong phú. Văn hoá Việt Nam là sự thống nhất trong phong phú. Cùng với nền văn hóa truyền thống hội đồng, mỗi dân tộc trong đại gia đình những dân tộc Việt lại có đời sồng văn hóa truyền thống mang truyền thống riêng, góp thêm phần làm nhiều mẫu mã thêm nên văn hóa truyền thống của hội đồng. Rất nhiều truyền thống văn hóa truyền thống tạo thành nét đặc trưng riêng của mỗi dân tộc làm phong phú và đa dạng cho nền văn hóa truyền thống dân tộc nước nhà .
Thứ sáu : Tuy chiếm số ít nhưng những dân tộc thiểu số lại cư trú trên những địa phận có vị trí kế hoạch quan trọng về chính trị, kinh tế tài chính, quốc phòng, bảo mật an ninh và giao lưu quốc tế. Các dân tộc thiểu số đông dân nhất : Tày, Thái ( Chữ Thái Đen : ꪼꪕ ), Mường, Khmer, Hoa, Nùng, H’Mông, Dao, Người Jrai ( Gia Rai ), Ê Đê, Ba Na, Chăm, Sán Dìu, Ra Glai … Đa số những dân tộc này sống ở miền núi và vùng sâu vùng xa ở miền Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Cuối cùng là những dân tộc Brâu, Ơ đu và Rơ Măm chỉ có trên 300 người. Vị trí của những dân tộc thiểu số là cư trú trên những địa phận có vị trí kế hoạch quan trọng về chính trị, kinh tế tài chính, quốc phòng, bảo mật an ninh và giao lưu quốc tế .

Trên đây là những đặc điểm của dân tộc Việt Nam hiện nay. Với những đặc điểm riêng tạo nên một đất nước Việt Nam riêng biệt với 54 anh em dân tộc và nền văn hóa riêng không lẫn với các quốc gia khác trên thế giới.

Rate this post