Phân biệt đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký tài sản

Phân biệt đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký tài sản theo các tiêu chí: khái niệm, các trường hợp đăng ký, mục đích đăng ký, …

Căn cứ pháp lí:

Qui định pháp lý về nội dung pháp lý và trình tự, thủ tục đăng kí giao dịch bảo vệ hiện được lao lý tại Nghị định 163 / 2006 / NĐ-CP Về giao dịch bảo vệ, Nghị định 11/2012 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163 / 2006 / NĐ-CP, Nghị định 83/2010 / NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo vệ,

Qui định pháp luật về nội dung pháp luật và trình tự, thủ tục đăng kí tài sản tùy vào loại tài sản pháp luật yêu cầu phải đăng kí quyền sở hữu sẽ được ghi nhận tại văn bản pháp luật chuyên ngành:

– Đăng kí quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở : Luật Đất đai 2013, Luật nhà ở năm năm trước, Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP lao lý chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đất đai, Thông tư số 23/2014 / TT-BTNMT lao lý về Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất. Nghị định 71/2010 / NĐ-C P. hướng dẫn Luật nhà ở – Đăng kí tàu biển : Nghị định 161 / 2013 / NĐ-CP về đăng ký, mua, bán tàu biển – Đăng kí xe : Thông tư 15/2014 / TT-BCA lao lý về đăng ký xe …

1. Về bản chất:

Đăng ký giao dịch bảo vệ là hoạt động giải trí ghi vào sổ đăng ký những giao dịch, hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo một trình tự, thủ tục luật định nhằm mục đích đảm bảo hiệu lực hiện hành của những giao dịch bảo vệ hoặc có hiệu lực thực thi hiện hành so với người thứ ba. Đăng ký gia tài là việc cơ quan có thẩm quyền ghi vào sổ đăng ký thực trạng của gia tài, xác nhận chủ sở hữu của gia tài đó và công nhận bằng một loại sách vở nhất định ( như giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe, giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở … ) Ví dụ : so với đăng ký bất động sản, cơ quan có thẩm quyền ghi vào sổ đăng ký bất động sản thực trạng của bất động sản và việc đổi khác, chấm hết, hạn chế quyền so với bất động sản nhằm mục đích mục tiêu công nhận và bảo lãnh quyền, quyền lợi hợp pháp của cá thể, tổ chức triển khai đăng ký bất động sản .

Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm

2. Các trường hợp cơ bản:

Có các trường hợp đăng kí giao dịch bảo đảm như:

– Đăng ký giao dịch cầm đồ, thế chấp ngân hàng, bảo lãnh, ký cược, ký quỹ, …

– Đăng ký các hoạt động đang thực hiện như: mua trả chậm trả dần, thuê tài sản tự nhiên ( trừ thuê nhà ở, thuê quyền sử dụng đất,…)

– Đăng ký kê biên gia tài

Có các trường hợp đăng ký tài sản như:

– Đăng ký quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất và những bất động sản – Đăng ký phương tiện đi lại xe cơ giới, tàu bay, tàu biển

Xem thêm: Thẩm quyền và các nguyên tắc đăng ký giao dịch bảo đảm

3. Về mục đích:

Mục đích đăng ký tài sản:

– Xác nhận thực trạng ( ví dụ : size, chất lượng … ) – Xác nhận quyền sở hữu tài sản, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu và những chủ thể khác tương quan. Công khai hóa thông tin về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc của cá thể, tổ chức triển khai đăng kí gia tài

Mục đích:

– Công khai hóa giao dịch bảo vệ.

– Xác định thứ tự ưu tiên khi xử lý tài sản bảo đảm

Phan-biet-dang-ki-giao-dich-bao-dam-va-dang-ki-tai-san%281%29Phan-biet-dang-ki-giao-dich-bao-dam-va-dang-ki-tai-san%281%29

Xem thêm: Thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Rate this post