Sự khác biệt giữa Giáo dục và Đào tạo

ự độc lạ chính – Giáo dục đào tạo và Đào tạoMặc dù Giáo dục đào tạo và đào tạo có vẻ như là những từ hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa cho nhau so với hầu hết mọi người, nhưn

Sự khác biệt chính – Giáo dục và Đào tạo

Mặc dù Giáo dục và đào tạo dường như là những từ có thể thay thế cho nhau đối với hầu hết mọi người, nhưng có sự khác biệt rõ ràng giữa hai từ này. Ấn tượng rằng giáo dục và đào tạo có thể thay thế cho nhau được tạo ra bởi hầu hết các học viện thay thế đào tạo cho giáo dục. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa giáo dục và đào tạo mà bạn sẽ nhận ra sau khi đọc bài viết này.

Giáo dục là gì?

Giáo dục nhằm mục đích tạo ra sự thay đổi hành vi vĩnh viễn ở cá nhân thông qua việc truyền đạt kiến ​​thức. Giáo dục chính quy là những gì được truyền đạt trong các trường học từ tiểu học đến giai đoạn 10 + 2, sau đó học sinh học các khóa học cấp đại học và sau đại học. Mục đích cơ bản của loại hình giáo dục này là truyền đạt kiến ​​thức về các sự kiện, khái niệm, sự kiện và nguyên tắc. Tất cả những điều này tạo thành nền tảng để các kỹ năng học được sau này hoạt động trơn tru. Thông qua các khái niệm đã học ở các lớp trước mà học sinh có được khả năng giải quyết các vấn đề ở các lớp cao hơn.

Rõ ràng là giáo dục tương quan đến việc ghi nhớ những sự kiện và hiểu những khái niệm. Mặt khác, đào tạo tương quan đến những góc nhìn trong thực tiễn của một trách nhiệm hoặc việc làm và được truyền đạt trong những viện đào tạo và những khóa đào tạo đặc biệt quan trọng. Hãy để chúng tôi hiểu rõ hơn về đào tạo trong phần tiếp theo .

Đào tạo là gì?

Đào tạo, không giống như giáo dục, tập trung vào việc đạt được một kỹ năng cụ thể. Việc đào tạo được thực hiện để thành thạo một nhiệm vụ hoặc công việc cụ thể và chủ yếu được truyền đạt cho người lớn để họ trở nên thành thạo một kỹ năng cụ thể. Bạn có thể tự đào tạo với sự trợ giúp của sách hướng dẫn cách làm một công việc cụ thể tại nhà. Ví dụ tốt nhất về đào tạo là khi bạn học lái xe ô tô. Tại đây, bạn sẽ biết về các khía cạnh thực tế của việc lái xe và sử dụng các bộ phận xe hơi khác nhau như chân ga, ly hợp và phanh. Mặt khác, nếu bạn đang học về luật lái xe và các khía cạnh lý thuyết của việc lái xe, bạn đang học chứ không phải đào tạo.

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc đào tạo, và nếu không có đào tạo, giáo dục sẽ không triển khai xong như được chứng tỏ thuận tiện bằng thực tiễn mà chúng tôi triển khai trong phòng thí nghiệm hóa học sau khi học những khái niệm trong những lớp học. Cả hai đều không hề thiếu so với bất kể mạng lưới hệ thống giáo dục nào mặc dầu có 1 số ít khóa học yên cầu đào tạo thực tiễn nhiều hơn so với giáo dục chính quy .Một độc lạ nữa là đào tạo phải đi sau giáo dục. Nếu bạn không biết về thực chất cơ bản của hóa chất trải qua giáo dục, bạn không khi nào hoàn toàn có thể triển khai thực hành thực tế trong phòng thí nghiệm hóa học. Bạn hoàn toàn có thể ?Có một số ít ngành nghề mà đào tạo quan trọng hơn giáo dục như mạng lưới hệ thống ống nước, mộc, dệt, kế toán, tiếp thị và thậm chí còn lập trình máy tính, nơi những kiến thức và kỹ năng hoàn toàn có thể thuận tiện học được trải qua đào tạo thực hành thực tế hơn là trải qua giáo dục chính thức .

Sự khác biệt giữa Giáo dục và Đào tạo là gì?

Định nghĩa về Giáo dục và Đào tạo:

Giáo dục: Giáo dục nhằm mục đích tạo ra sự thay đổi hành vi vĩnh viễn ở cá nhân thông qua việc truyền đạt kiến ​​thức.

Đào tạo: Đào tạo tập trung vào việc đạt được một kỹ năng cụ thể.

Đặc điểm của Giáo dục và Đào tạo:

Thiên nhiên:

Giáo dục: Giáo dục là một hệ thống học tập chính thức kéo dài.

Đào tạo: Đào tạo là một phương pháp làm cho một người chỉ có kỹ năng trong một công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể.

Sự hiểu biết khái niệm:

Giáo dục: Để hiểu được khái niệm, cá nhân cần được giáo dục.

Đào tạo: Đôi khi các khái niệm có thể được hiểu thông qua đào tạo.

Nghề nghiệp:

Giáo dục: Trong một số ngành nghề giáo dục không thôi là không đủ.

Đào tạo: Một số ngành nghề phụ thuộc nhiều vào đào tạo mà chỉ giáo dục không thể tạo ra sự khác biệt

Hình ảnh lịch sự và trang nhã :1. “ School-education-learning-1750587-h ” của woodleywonderworks [ CC BY 2.0 ] qua Wikimedia Commons2. “ Huấn luyện tại trường chữa cháy Bộ Chỉ huy Huấn luyện Tuyển dụng ” của Hải quân Hoa Kỳ ảnh của Ông Scott A. Thornbloom ( RELEASED ) – [ 1 ] từ [ 2 ]. [ Miền công cộng ] qua Wikimedia Commons

Rate this post