Dấu giáp lai là gì

Con dấu được sử dụng trong những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, đơn vị chức năng vũ trang, cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động giải trí tại Nước Ta ( dưới đây gọi tắt [ … ]

Nội dung cụ thể

Con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) và một số chức danh nhà nước. Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước.

Bạn đang đọc: Dấu giáp lai là gì

Hiện nay, có nhiều vị trí cũng như cách đóng dấu khác nhau như đóng dấu treo, dấu giáp lai, dấu nổi, dấu thu nhỏ … cũng như vai trò, giá trị pháp lý khách nhau. Trong đó, lao lý về dấu treo và dấu giáp lai được hiểu như sau

Dấu giáp lai là gì ?

Đóng dấu giáp lai là dùng con dấu đóng lên lề bên trái hoặc lề bên phải văn bản gồm 2 tờ trở lên để trên tổng thể những tờ đều có thông tin về con dấu nhằm mục đích bảo vệ tính chân thực của từng tờ trong văn bản và ngăn ngừa việc đổi khác nội dung, trá hình văn bản. Dấu giáp lai được đóng vào khoảng chừng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản. Việc đóng dấu giáp lai phải được thực thi riêng theo pháp luật của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan quản trị ngành .

Cách đánh dấu giáp lai

Việc đóng dấu giáp lại được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 01/2011 / TT-BNV thì có lao lý :

“Điều 13. Dấu của cơ quan, tổ chức

1. Việc đóng dấu trên văn bản được triển khai theo pháp luật tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 110 / 2004 / NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của nhà nước về công tác làm việc văn thư và pháp luật của pháp lý có tương quan ; việc đóng dấu giáp lai so với văn bản, tài liệu chuyên ngành và phụ lục kèm theo được triển khai theo pháp luật tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 110 / 2004 / NĐ-CP .
2. Dấu của cơ quan, tổ chức triển khai được trình diễn tại ô số 8 ; dấu giáp lai được đóng vào khoảng chừng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần những tờ giấy ; mỗi dấu đóng tối đa 05 trang văn bản ”
Ví dụ đơn cử như sau :
– Theo Nghị định 23/2015 / NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, xác nhận bản sao từ bản chính, xác nhận chữ ký và xác nhận hợp đồng, thanh toán giao dịch theo Điều 20 khoản 3 điểm b thì :
“ b ) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức triển khai thực thi xác nhận và ghi vào sổ xác nhận. Đối với bản sao có từ 02 ( hai ) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 ( hai ) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. ”
– Điều 49 Luật Công chứng năm trước pháp luật :
Điều 49. Việc ghi trang, tờ trong văn bản công chứng có từ hai trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự. Văn bản công chứng có từ hai tờ trở lên phải được đóng dấu giáp lai giữa những tờ .

– Khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN  hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh quy định:

“ Quyết định vận dụng giải pháp buộc trích tiền truy nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội được lập theo mẫu phát hành kèm theo Thông tư này. Nếu quyết định hành động có hơn 1 trang thì phải đóng dấu giáp lai giữa những trang. ”

Dấu treo là gì?

Đóng dấu treo là dùng con dấu cơ quan, tổ chức triển khai đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc tên của phụ lục kèm theo văn bản chính. Thông thường, tên cơ quan tổ chức triển khai thường được viết bên phía trái, trên đầu của văn bản, phụ lục nên khi đóng dấu treo, người có thẩm quyền sẽ đóng dấu lên phía trái, dấu sẽ được đóng trùm lên tên cơ quan, tổ chức triển khai, tên phụ lục đó .

Cách đánh dấu treo

Khoản 3 Điều 26 của Nghị định 110 / 2004 / NĐ-CP lao lý về việc đóng dấu treo như sau :
“ Việc đóng dấu lên những phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định hành động và dấu được đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc tên của phụ lục kèm theo ” .
Đóng dấu treo để chứng minh và khẳng định văn bản được đóng dấu treo là một bộ phận của văn bản chính cũng như xác nhận nội dung để tránh việc trá hình sách vở cũng như biến hóa sách vở .

Xem thêm:

>>> Đất phi nông nghiệp là gì? Phân loại các đất phi nông nghiệp

>>> Đất thổ cư là gì ? Thủ tục mua bán pháp lý đất thổ cư

CÔNG TY LUẬT THIÊN MINH

Address: Tòa AQUA 2 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Hotline: 0839 400 004 – 0836 400 004

Email: [email protected]

Trân trọng !

Rate this post