Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là gì

Số những giá trị khác nhau của dấu hiệu là gìSách giải toán 7 Bài 1 : Thu thập số liệu thống kê, tần số – Luyện tập ( trang 8-9 ) giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5: Hãy quan sát bảng 1 để biết cách lập một bảng sô liệu thống kê ban đầu trong các trường hợp tương tự. Chẳng hạn như điều tra số con trong từng gia đình (ghi theo tên các chủ hộ) trong một xóm, một phường,…

: Hãy quan sát bảng 1 để biết cách lập một bảng sô liệu thống kê ban đầu trong các trường hợp tương tự. Chẳng hạn như điều tra số con trong từng gia đình (ghi theo tên các chủ hộ) trong một xóm, một phường,…

Lời giải

Ví dụ như tìm hiểu số con trong từng mái ấm gia đình trong một xóm, người tìm hiểu sẽ tích lũy số liệu sau đó lập bảng số liệuBảng số liệu gồm 1 số ít thông tin cơ bản : số thứ tự, tên chủ hộ, số con trong từng mái ấm gia đình theo tên chủ hộ của một xãTa có bảng mẫu :

STT Tên chủ hộ Số con
1 Trần Văn An 2
2 Nguyễn Đức Bình 1
3 Lê Cường 3
4 Phạm Minh Đức 2
5 Bùi Huy Minh 0
6 Tô Hải Nam 1
7 Nguyễn Xuân Quý 3
8 Trần Bình Phước 1
9 Trần Đức Thọ 2
10 Đoàn Quang Thành 0

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5: Nội dung điều tra trong bảng 1 là gì ?: Nội dung tìm hiểu trong bảng 1 là gì ?

Lời giải

Nội dung tìm hiểu trong bảng 1 là số cây cối được của mỗi lớp trong dịp phát động trào lưu Tết trồng câyTrả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5: Trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra ?: Trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị chức năng tìm hiểu ?

Lời giải

Trong bảng 1, đơn vị chức năng tìm hiểu là mỗi lớp. Trong bảng có 20 lớp, do đó có 20 đơn vị chức năng tìm hiểuTrả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả bao nhiêu giá trị ? Hãy đọc giá trị của X.: Dấu hiệu X ở bảng 1 có toàn bộ bao nhiêu giá trị ? Hãy đọc giá trị của X .Bạn đang xem : Số những giá trị khác nhau của dấu hiệu là gì

Lời giải

Số giá trị của dấu hiệu đúng bằng số những đơn vị chức năng tìm hiểu nên dấu hiệu X ở bảng 1 có toàn bộ 20 giá trịDãy giá trị của X là : 35 ; 30 ; 28 ; 30 ; 30 ; 35 ; 28 ; 30 ; 30 ; 35 ; 35 ; 50 ; 35 ; 50 ; 30 ; 35 ; 35 ; 30 ; 30 ; 30Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Có bao nhiêu số khác nhau trong cột số cây trồng được ? Nêu cụ thể các số khác nhau đó.: Có bao nhiêu số khác nhau trong cột số cây xanh được ? Nêu đơn cử những số khác nhau đó .

Lời giải

Có 4 số khác nhau trong cột số cây xanh được. Đó là những số : 35 ; 30 ; 28 ; 50Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Có bao nhiêu lớp (đơn vị) trồng được 30 cây (hay giá trị 30 xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X) ? Hãy trả lời câu hỏi tương tự như vậy với các giá trị 28, 50.: Có bao nhiêu lớp ( đơn vị chức năng ) trồng được 30 cây ( hay giá trị 30 Open bao nhiêu lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X ) ? Hãy vấn đáp thắc mắc tựa như như vậy với những giá trị 28, 50 .

Lời giải

Có 8 lớp trồng được 30 cây hay giá trị 30 Open 8 lần trong dãy giá trị của dấu hiệu XCó 2 lớp trồng được 28 cây hay giá trị 28 Open 2 lần trong dãy giá trị của dấu hiệu XCó 3 lớp trồng được 50 cây hay giá trị 50 Open 3 lần trong dãy giá trị của dấu hiệu XTrả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác nhau ? Hãy viết các giá trị đó cùng tần số của chúng.: Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác nhau ? Hãy viết những giá trị đó cùng tần số của chúng .

Lời giải

Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có 4 giá trị khác nhauCác giá trị và tần số của chúng là :Giá trị 30 – tần số : 8Giá trị 35 – tần số : 7Giá trị 28 – tần số : 2Giá trị 50 – tần số : 3

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 7 tập 2): Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp, số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường. Số con trong từng gia đình sống gần nhà em …).: Lập bảng số liệu thống kê bắt đầu cho một cuộc tìm hiểu nhỏ về một dấu hiệu mà em chăm sóc ( điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp, số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường. Số con trong từng mái ấm gia đình sống gần nhà em … ) .Xem thêm : Tiết Lộ Cách Chơi Cờ Vua Thắng Máy Tính Của Siêu Kỳ Thủ Mỹ, Siêu Kỳ Thủ Mỹ Thắng Máy Tính Komodo

Lời giải:

Cuộc tìm hiểu 1 : Lớp 7A có 42 học viên, trong lần kiểm tra học kì I vừa mới qua, số điểm bài kiểm tra môn Toán như sau :

Điểm 4 5 6 7 8 9 10
Số bài 6 7 6 7 4 7 5

Cuộc tìm hiểu 2 : Thống kê độ cao ( tính bằng cm ) của 12 học viên trong đội bóng đá của trường được ghi lại trong bảng dưới đây :

149 150 149 152 152 150
151 153 149 155 154 152

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 7 tập 2): Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kết quả thu được ở bảng sau:

Số thứ tự của ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Thời gian (phút) 21 18 17 20 19 18 19 20 18 19

: Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kết quả thu được ở bảng sau:

Hình 4

a ) Dấu hiệu mà bạn An chăm sóc là gì và dấu hiệu đó có toàn bộ bao nhiêu giá trị ?b ) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó ?c ) Viết những giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng ?

Lời giải:

a) – Dấu hiệu của An quan tâm: thời gian đi từ nhà đến trường

– Dấu hiệu trên có 10 giá trị .

b) Trong dãy giá trị của dấu hiệu có 5 giá trị khác nhau.

c) Giá trị 17 có tần số là 1

Giá trị 18 có tần số là 3Giá trị 19 có tần số là 3Giá trị 20 có tần số là 2Giá trị 21 có tần số là 1

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Luyện tập (trang 8-9 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 3 (trang 8 SGK Toán 7 tập 2): Thời gian chạy 50m của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng a và b.: Thời gian chạy 50 m của những học viên trong một lớp 7 được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng a và b .*Hãy cho biết :a ) Dấu hiệu chung cần khám phá ( ở cả hai bảng )b ) Số những giá trị của dấu hiệu và số những giá trị khác nhau của dấu hiệu ( so với từng bảng )c ) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng ( so với từng bảng )

Lời giải:

a) Dấu hiệu chung cần tìm ở cả hai bảng: Thời gian chạy hết 50m của học sinh.

b)

Ở bảng 5Ở bảng 6
Số giá trị : 20Số giá trị khác nhau : 5 Số giá trị : 20Số giá trị khác nhau : 4

c)

Bảng 5Bảng 6
Giá trị 8,3 có tần số 2Giá trị 8,4 có tần số 3Giá trị 8,5 có tần số 8Giá trị 8,7 có tần số 5Giá trị 8,8 có tần số 2 Giá trị 8,7 có tần số 3Giá trị 9,0 có tần số 5Giá trị 9,2 có tần số 7Giá trị 9,3 có tần số 5

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Luyện tập (trang 8-9 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 4 (trang 9 SGK Toán 7 tập 2): Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của cửa hàng và đem cho kết quả được ghi lại trong bảng (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ):: Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của shop và đem cho tác dụng được ghi lại trong bảng ( sau khi đã trừ khối lượng của vỏ ) :*

Rate this post