declared tiếng Anh là gì?

declared tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng declared trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ declared tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm declared tiếng Anh
declared
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ declared

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: declared tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

declared tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ declared trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ declared tiếng Anh nghĩa là gì.

declared /di’kleəd/

* tính từ
– công khai, công nhiên, không úp mởdeclare /di’kleə/

* động từ
– tuyên bố
=to declare war+ tuyên chiến
=to declare somebody to be guilty+ tuyên bố ai có tội
=to declare for somebody+ tuyên bố ủng hộ ai; tán thành ai
– công bố
=to declare the result of an election+ công bố kết quả bầu cử
– bày tỏ, trình bày, biểu thị
=to declare one’s intentions+ bày tỏ ý định của mình
=to declare oneself+ bày tỏ ý định của mình, tự bộc lộ, tự thú; phát ra (bệnh)
– (thương nghiệp) khai (hàng hoá để đóng thuế)
=to declare goods+ khai hàng hoá
– (đánh bài) xướng lên
!to declare off
– tuyên bố bãi bỏ; thôi; bỏ, cắt đứt, ngừng (cuộc đàm phán)
!well, I declare!
– (thông tục) thật như vậy sao!

Xem thêm: Yêu xa là gì

Thuật ngữ liên quan tới declared

Tóm lại nội dung ý nghĩa của declared trong tiếng Anh

declared có nghĩa là: declared /di’kleəd/* tính từ- công khai, công nhiên, không úp mởdeclare /di’kleə/* động từ- tuyên bố=to declare war+ tuyên chiến=to declare somebody to be guilty+ tuyên bố ai có tội=to declare for somebody+ tuyên bố ủng hộ ai; tán thành ai- công bố=to declare the result of an election+ công bố kết quả bầu cử- bày tỏ, trình bày, biểu thị=to declare one’s intentions+ bày tỏ ý định của mình=to declare oneself+ bày tỏ ý định của mình, tự bộc lộ, tự thú; phát ra (bệnh)- (thương nghiệp) khai (hàng hoá để đóng thuế)=to declare goods+ khai hàng hoá- (đánh bài) xướng lên!to declare off- tuyên bố bãi bỏ; thôi; bỏ, cắt đứt, ngừng (cuộc đàm phán)!well, I declare!- (thông tục) thật như vậy sao!

Đây là cách dùng declared tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ declared tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

declared /di’kleəd/* tính từ- công khai tiếng Anh là gì?
công nhiên tiếng Anh là gì?
không úp mởdeclare /di’kleə/* động từ- tuyên bố=to declare war+ tuyên chiến=to declare somebody to be guilty+ tuyên bố ai có tội=to declare for somebody+ tuyên bố ủng hộ ai tiếng Anh là gì?
tán thành ai- công bố=to declare the result of an election+ công bố kết quả bầu cử- bày tỏ tiếng Anh là gì?
trình bày tiếng Anh là gì?
biểu thị=to declare one’s intentions+ bày tỏ ý định của mình=to declare oneself+ bày tỏ ý định của mình tiếng Anh là gì?
tự bộc lộ tiếng Anh là gì?
tự thú tiếng Anh là gì?
phát ra (bệnh)- (thương nghiệp) khai (hàng hoá để đóng thuế)=to declare goods+ khai hàng hoá- (đánh bài) xướng lên!to declare off- tuyên bố bãi bỏ tiếng Anh là gì?
thôi tiếng Anh là gì?
bỏ tiếng Anh là gì?
cắt đứt tiếng Anh là gì?
ngừng (cuộc đàm phán)!well tiếng Anh là gì?
I declare!- (thông tục) thật như vậy sao!

Rate this post