Dịch vụ logistics là gì? Các dịch vụ logistic chủ yếu tại Việt Nam?

Dịch vụ logistics là hoạt động giải trí thương mại gồm có những hoạt động giải trí nhận hàng, luân chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan

Điều 233 Luật thương mại năm 2005 lao lý về dịch vụ logistics như sau :

Điều 233. Dịch vụ logistics

Dịch vụ logistics là hoạt động giải trí thương mại, theo đó thương nhân tổ chức triển khai triển khai một hoặc nhiều việc làm gồm có nhận hàng, luân chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, những thủ tục sách vở khác, tư vấn người mua, đóng gói vỏ hộp, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc những dịch vụ khác có tương quan đến hàng hoá theo thoả thuận với người mua để hưởng thù lao. Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc. Ngày 5/9/2007, Chính Phủ đã phát hành Nghị Định số 140 / 2007 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thương Mại về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ Logistics và số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm so với thương nhân kinh doanh thương mại dịch vụ logistics.

Các dịch vụ logistics chủ yếu bao gồm: Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container; Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị; Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa; Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận íchuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container.

Các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải, bao gồm: Dịch vụ vận tải hàng hải; Dịch vụ vận tải thuỷ nội địa; Dịch vụ vận tải hàng không; Dịch vụ vận tải đường sắt; Dịch vụ vận tải đường bộ; Dịch vụ vận tải đường ống.

Các dịch vụ logistics liên quan khác, bao gồm: Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Dịch vụ bưu chính; Dịch vụ thương mại bán buôn; Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng; Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.

Là một trong những ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo, chính thế cho nên khi kinh doanh thương mại dịch vụ logistics phải phân phối những điều kiện kèm theo sau : 1. Thương nhân kinh doanh thương mại những dịch vụ đơn cử thuộc dịch vụ logistics lao lý tại Điều 3 Nghị định 163 / 2017 / NĐ-CP phải phân phối những điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý so với dịch vụ đó. 2. Thương nhân triển khai một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí kinh doanh thương mại logistics bằng phương tiện đi lại điện tử có liên kết mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc những mạng mở khác, ngoài việc phải cung ứng theo pháp luật của pháp lý so với những dịch vụ đơn cử pháp luật tại Điều 3 Nghị định này, còn phải tuân thủ những pháp luật về thương mại điện tử .

Xem thêm: Kiểm soát Logistics là gì? Đặc trưng và mô hình kiểm soát Logistics?

3. Điều kiện so với nhà đầu tư quốc tế kinh doanh thương mại dịch vụ logistics : Ngoài việc phân phối những điều kiện kèm theo, pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều này, nhà đầu tư quốc tế thuộc nước, vùng chủ quyền lãnh thổ là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới được cung ứng dịch vụ logistics theo những điều kiện kèm theo sau : a ) Trường hợp kinh doanh thương mại dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển ( trừ vận tải trong nước ) :

– Được thành lập các công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%. Tổng số thuyền viên nước ngoài làm việc trên các tàu treo cờ quốc tịch Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các công ty này tại Việt Nam không quá 1/3 định biên của tàu. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam.

– Công ty vận tải biển quốc tế được xây dựng doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua CP, phần vốn góp trong doanh nghiệp. b ) Trường hợp kinh doanh thương mại dịch vụ xếp dỡ container thuộc những dịch vụ tương hỗ vận tải biển ( hoàn toàn có thể dành riêng một số ít khu vực để cung ứng những dịch vụ hoặc vận dụng thủ tục cấp phép tại những khu vực này ), được xây dựng doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua CP, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ suất vốn góp của nhà đầu tư quốc tế không quá 50 %. Nhà góp vốn đầu tư quốc tế được phép xây dựng hiện hữu thương mại tại Nước Ta dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại. c ) Trường hợp kinh doanh thương mại dịch vụ xếp dỡ container thuộc những dịch vụ tương hỗ mọi phương pháp vận tải, trừ dịch vụ cung ứng tại những trường bay, được xây dựng doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua CP, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ suất vốn góp của nhà đầu tư quốc tế không quá 50 %. d ) Trường hợp kinh doanh thương mại dịch vụ thông quan thuộc dịch vụ tương hỗ vận tải biển, được xây dựng doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua CP, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước. Nhà góp vốn đầu tư quốc tế được phép xây dựng hiện hữu thương mại tại Nước Ta dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại .

Xem thêm: Hệ thống kiểm soát Logistics là gì? Vai trò và các hệ thống kiểm soát?

đ ) Trường hợp kinh doanh thương mại những dịch vụ khác, gồm có những hoạt động giải trí sau : Kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác lập khối lượng ; dịch vụ nhận và gật đầu hàng ; dịch vụ sẵn sàng chuẩn bị chứng từ vận tải, được xây dựng doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua CP, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước. e ) Trường hợp kinh doanh thương mại dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường thủy trong nước, dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường tàu, được xây dựng doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua CP, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ suất vốn góp của nhà đầu tư quốc tế không quá 49 %. g ) Trường hợp kinh doanh thương mại dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường đi bộ, được thực thi trải qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại hoặc được xây dựng doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua CP, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ suất vốn góp của nhà đầu tư quốc tế không quá 51 %. 100 % lái xe của doanh nghiệp phải là công dân Nước Ta. h ) Trường hợp kinh doanh thương mại dịch vụ vận tải hàng không thực thi theo lao lý của pháp lý về hàng không. i ) Trường hợp kinh doanh thương mại dịch vụ nghiên cứu và phân tích và kiểm định kỹ thuật – Đối với những dịch vụ được cung ứng để thực thi thẩm quyền của nhà nước được triển khai dưới hình thức doanh nghiệp trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước sau ba năm hoặc dưới hình thức doanh nghiệp trong đó không hạn chế vốn góp nhà đầu tư quốc tế sau năm năm, kể từ khi nhà sản xuất dịch vụ tư nhân được phép kinh doanh thương mại những dịch vụ đó.

– Không được kinh doanh dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải.

– Việc triển khai dịch vụ nghiên cứu và phân tích và kiểm định kỹ thuật bị hạn chế hoạt động giải trí tại những khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác lập vì nguyên do bảo mật an ninh quốc phòng .

Xem thêm: Chỉ số đo lường hiệu suất Logistics là gì? Đặc điểm các chỉ số?

4. Trường hợp nhà đầu tư quốc tế thuộc đối tượng người dùng vận dụng của những điều ước quốc tế có lao lý khác nhau về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ logistics, nhà đầu tư được lựa chọn vận dụng điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư pháp luật tại một trong những điều ước đó.

Rate this post