quần áo ngủ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cám ơn bộ quần áo ngủ của anh, Máy Bay.

Hey, thanks for the jammies, Jet.

OpenSubtitles2018. v3

Và ta là kiểu con gái thích mặc quần áo ngủ.”

Well, I’m more of a comfy jammies kind of girl.”

ted2019

Đến giờ đi ngủ, Elise thay bộ quần áo ngủ màu xanh ưa thích.

At bedtime Elise changed into her favorite green pajamas.

LDS

Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được áo khoác, giày dép, túi xách và quần áo ngủ”.

In addition, we received coats, shoes, bags, and pajamas.”

jw2019

Tôi đợi cho đến khi họ đi khỏi, rẽ theo một góc phố, rồi lại chui vào giường trong bộ quần áo ngủ bằng flanen mỏng.

I waited until they pulled away, turned the corner, then I slipped back into bed in my flannel pajamas.

Literature

Quần áo ngủ tập trung với nhau, nhảy lên đột ngột vào một loại cao điểm, và sau đó tăng hấp tấp trên đường sắt phía dưới.

The bed – clothes gathered themselves together, leapt up suddenly into a sort of peak, and then jumped headlong over the bottom rail .

QED

Cô bé nhìn tôi như chết trân và đáp lại ngay lập tức, “Bộ quần áo ngủ yêu thích của cháu có màu tím và hình con cá.

And this kid looks me dead in the eye, without missing a beat, and says, ” My favorite pajamas are purple with fish .

ted2019

Ngày hôm sau, cảnh sát đến để tìm kiếm ngôi nhà và môi trường xung quanh và chỉ tìm thấy con búp bê bên trong tủ quần áo ngủ, mà họ loại bỏ như là bằng chứng.

The next day, police arrive to search the house and its surroundings and find only the doll inside the bedroom closet, which they remove as evidence.

WikiMatrix

Một đêm đông nọ, người chồng say xỉn trở về nhà, bắt Sara và Annie vào xe trong khi họ còn đang mặc quần áo ngủ, và sau đó bỏ họ lại bên lề đường cao tốc.

One winter night her husband came home drunk, forced Sara and Annie into the car in their bedclothes, and then dropped them off by the side of the highway.

LDS

“Chị tiêu bao nhiêu tiền vào áo khoác, áo bó bụng, váy ngủquần áo lót ?”

“How much did you spend on smocks, corsets, nightdresses, knickers and brassieres?”

ted2019

Ý tôi là mấy thứ như đồ ngủ, quần áo, đại loại vậy.

I meant, like pajamas and clothes and stuff.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn giấu nữ trang của vợ hắn trong quần áo trong cái phòng ngủ bên đó.

He’s got his wife’s jewellery hidden in his clothes in the bedroom there.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ không dọn nhà, không mua hay nấu đồ ăn, không giặt quần áo cho ông, không ngủ chung giường.

I will no longer clean your house, buy or cook your food, launder your clothes, or share your bed.

Literature

Có túi ngủquần áo.

There’s a sleeping bag and some more clothes.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ cô sẽ phải nằm ngủ trong quần áo.

Sleep with your clothes on.

OpenSubtitles2018. v3

Sẽ rất an toàn, ấm áp và khô ráo, đầy đủ đồ dự trữ, giường ngủ, quần áo, và một chút vàng nữa.

It’ll be safe and warm and dry and full of stores bedding, clothing the odd bit of gold.

OpenSubtitles2018. v3

Đồ lót nam, quần áo ngủ và áo sơ mi nam Wacoal (1981, 1987) L9 – Quần áo phụ nữ – Hiệp hội các nhà sản xuất trang phục của NSW – 1959-1970 AS1344-1972, 1975, 1997 Sơ đồ mã hóa kích thước cho quần áo phụ nữ AS1182 – 1980 – Sơ đồ mã hóa kích thước cho quần áo trẻ sơ sinh và trẻ em Tổ chức Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) đã sản xuất một loạt các tiêu chuẩn, có tiền tố là EN 13402 : EN 13402-1: Điều khoản, định nghĩa và quy trình đo cơ thể EN 13402-2: Kích thước chính và phụ EN 13402-3: Chỉ định kích thước của quần áo.

Men’s and boy’s underwear, nightwear and shirts Wacoal (1981, 1987) L9 – Women’s clothing – Apparel Manufacturers Association of NSW – 1959-1970 AS1344-1972, 1975, 1997 Size coding scheme for women’s clothing AS1182 – 1980 – Size coding scheme for infants and children’s clothing The European Standards Organisation (CEN) produced a series of standards, prefixed with EN 13402: EN 13402-1: Terms, definitions and body measurement procedure EN 13402-2: Primary and secondary dimensions EN 13402-3: Size designation of clothes.

WikiMatrix

Ngủ dậy, mặc quần áo, ăn uống.

Get up, get dressed, eat.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu đi ngủ mà không thay quần áo à?

Have you slept again in clothes?

OpenSubtitles2018. v3

Chẳng hạn, ta không nên vất quần áo dơ bẩn tứ tung trong phòng ngủ.

The place for soiled clothes, for example, should not be the bedroom floor.

jw2019

Tôi thích ngủ mà không mặc quần áo.

I like to sleep in the nude.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn ăn đồ của họ, thử quần áo của họ, hắn tắm, hắn còn ngủ trên giường họ.

He eats their food, he tries on their clothes, he showers, he even sleeps in their beds.

OpenSubtitles2018. v3

Áo ngủ,tóc màu hung, quần quân đội dưới nền trời đêm

Gray-yellow hair, army pants under a nightgown,

ted2019

Emma dẫn Adam vào phòng ngủ để lấy quần áo của mình và họ kết thúc trong quan hệ tình dục vội vã.

Emma leads Adam to her bedroom to retrieve his missing pants and they end up having sex.

WikiMatrix

Rate this post