Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi với dự án đầu tư xây dựng

Quy định về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án xây dựng. Dự án xây dựng nào bắt buộc phải làm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng?

Khi trúng thầu một dự án góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, chủ góp vốn đầu tư phải thực thi những hoạt động giải trí tương quan đến báo cáo giải trình thiết kế xây dựng. Vậy khi nào thì phải làm báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ? Pháp luật pháp luật về trường hợp này như thế nào ? Bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về yếu tố này. – Luật Xây dựng năm năm trước

–Nghị định 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2015.

– Nghị định 42/2017 NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước về quản trị dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng.

1. Quy định về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án:

Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng là tài liệu trình diễn những nội dung nghiên cứu và điều tra sơ bộ về sự thiết yếu, tính khả thi về những mặt : Kỹ thuật, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội, mặt kinh tế tài chính và hiệu suất cao của việc góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, làm cơ sở xem xét, quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng. Vấn đề này được lao lý tại Điều 7 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP về quản trị dự án góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng pháp luật như sau : “ 1. Chủ góp vốn đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức triển khai được giao trách nhiệm sẵn sàng chuẩn bị dự án quan trọng vương quốc, dự án nhóm A tổ chức triển khai lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi để có cơ sở xem xét, quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng. Trường hợp những dự án Nhóm A ( trừ dự án quan trọng vương quốc ) đã có quy hoạch được phê duyệt bảo vệ những nội dung pháp luật tại Khoản 2 Điều này thì không phải lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi. 2. Nội dung Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi được thực thi theo lao lý tại Điều 53 của Luật thiết kế xây dựng năm năm trước, trong đó giải pháp phong cách thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi gồm những nội dung sau : a ) Sơ bộ về khu vực thiết kế xây dựng ; quy mô dự án ; vị trí, loại và cấp khu công trình chính ; b ) Bản vẽ phong cách thiết kế sơ bộ tổng mặt phẳng dự án ; mặt phẳng, mặt đứng, mặt phẳng cắt khu công trình chính của dự án ;

Xem thêm: Quy định về việc lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

c ) Bản vẽ và thuyết minh sơ bộ giải pháp phong cách thiết kế nền móng được lựa chọn của khu công trình chính ; d ) Sơ bộ về dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến và thiết bị công nghệ tiên tiến ( nếu có ). Tuy nhiên Khoản 2 Điều 7 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP đã được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 42/2017 NĐ-CP : “ 2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi được thực thi theo pháp luật tại Điều 53 của Luật thiết kế xây dựng năm năm trước, trong đó giải pháp phong cách thiết kế sơ bộ gồm có những nội dung sau : a ) Sơ bộ về khu vực kiến thiết xây dựng ; quy mô dự án ; vị trí, loại và cấp khu công trình chính của dự án ; b ) Bản vẽ phong cách thiết kế sơ bộ tổng mặt phẳng dự án ; bản vẽ bộc lộ giải pháp phong cách thiết kế sơ bộ khu công trình chính của dự án ; c ) Sơ bộ về dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến và thiết bị công nghệ tiên tiến ( nếu có ) ”. Như vậy, so với dự án quan trọng vương quốc dự án nhóm A, trước khi lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, chủ góp vốn đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng. Những dự án khác trong trường hợp cần phải lập Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng do người quyết định hành động góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động .

Xem thêm: Dự án đơn giản chủ đầu tư có thể trực tiếp quản lý không?

Nội dung Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi được thực thi theo lao lý tại Điều 53 của Luật Xây dựng năm năm trước : ​ “ Điều 53. Nội dung Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng

Co-bat-buoc-phai-bao-cao-nghien-cuu-tien-kha-thi-dau-tu-xay-dung-doi-voi-du-an-nhpm-A-khongCo-bat-buoc-phai-bao-cao-nghien-cuu-tien-kha-thi-dau-tu-xay-dung-doi-voi-du-an-nhpm-A-khong

 Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Sự thiết yếu góp vốn đầu tư và những điều kiện kèm theo để thực thi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng. 2. Dự kiến tiềm năng, quy mô, khu vực và hình thức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng. 3. Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên. 4. Phương án phong cách thiết kế sơ bộ về thiết kế xây dựng, thuyết minh, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật và thiết bị tương thích .

Xem thêm: Quy định về lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với công trình di tích quốc gia

5. Dự kiến thời hạn thực thi dự án. 6. Sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, giải pháp kêu gọi vốn ; năng lực hoàn vốn, trả nợ vốn vay ( nếu có ) ; xác lập sơ bộ hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội và nhìn nhận ảnh hưởng tác động của dự án. ”

Như vây, các dự án nhóm A là dự án quan trọng quốc gia, đã có quy hoạch được phê duyệt thì vẫn sẽ phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Người trực tiếp được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án sẽ tiến hành việc tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để có cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng.

2. Các dự án được coi là nhóm A:

Dự án không phân biệt tổng mức góp vốn đầu tư thuộc một trong những trường hợp sau đây : Dự án tại địa phận có di tích lịch sử vương quốc đặc biệt quan trọng ; Dự án tại địa phận đặc biệt quan trọng quan trọng so với vương quốc về quốc phòng, bảo mật an ninh theo lao lý của pháp lý về quốc phòng, bảo mật an ninh ; Dự án thuộc nghành nghề dịch vụ bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh có đặc thù bảo mật thông tin vương quốc ; Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ ; Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp. Dự án có tổng mức góp vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc nghành sau đây : Giao thông, gồm có cầu, cảng biển, cảng sông, trường bay, đường tàu, đường quốc lộ ; Công nghiệp điện ; Khai thác dầu khí ; Hóa chất, phân bón, xi-măng ; Chế tạo máy, luyện kim ; Khai thác, chế biến tài nguyên ; Xây dựng khu nhà ở. Dự án có tổng mức góp vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc nghành sau đây : Giao thông, trừ những dự án giao thông vận tải, gồm có cầu, cảng biển, cảng sông, trường bay, đường tàu, đường quốc lộ ; Thủy lợi ; Cấp thoát nước và khu công trình hạ tầng kỹ thuật ; Kỹ thuật điện ; Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử ; Hóa dược ; Sản xuất vật tư, trừ những dự án hóa chất, phân bón, xi-măng có tổng mức góp vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên ; Công trình cơ khí, trừ những dự án chế tạo máy, luyện kim ; Bưu chính, viễn thông có tổng mức góp vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên. Dự án có tổng mức góp vốn đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc nghành sau đây : Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản ; Vườn vương quốc, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên ; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới ; Công nghiệp, trừ những dự án thuộc nghành nghề dịch vụ công nghiệp thuộc ba trường hợp nêu trên. Dự án có tổng mức góp vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc nghành nghề dịch vụ sau đây : Y tế, văn hóa truyền thống, giáo dục ; Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình ; Kho tàng ; Du lịch, thể dục thể thao ; Xây dựng gia dụng, trừ thiết kế xây dựng khu nhà ở Xây dựng khu nhà ở có tổng mức góp vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên .

Xem thêm: Đấu thầu thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

3. Dự án nhóm A có phải báo cáo nghiên cứu tiền khả thi không?

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty tôi đã trúng thầu một dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, lúc bấy giờ tôi là người trực tiếp được chủ góp vốn đầu tư uỷ quyền triển khai những hoạt động giải trí tương quan đến việc báo cáo giải trình thiết kế xây dựng. Tuy nhiên dự án này là dự án nhóm A, tôi muốn hỏi là dự án thuộc nhóm này có nhất thiết phải làm báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng không ? Cám ơn luật sư !

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin yêu và gửi câu hỏi đề xuất tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp lý về đấu thầu của Công ty Luật Dương Gia. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi điều tra và nghiên cứu và tư vấn đơn cử như sau : Điều 7 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP về quản trị dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng lao lý như sau : “ 1. Chủ góp vốn đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức triển khai được giao trách nhiệm sẵn sàng chuẩn bị dự án quan trọng vương quốc, dự án nhóm A tổ chức triển khai lập Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi để có cơ sở xem xét, quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng. Trường hợp những dự án Nhóm A ( trừ dự án quan trọng vương quốc ) đã có quy hoạch được phê duyệt bảo vệ những nội dung lao lý tại Khoản 2 Điều này thì không phải lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi. 2. Nội dung Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi được triển khai theo pháp luật tại Điều 53 của Luật Xây dựng năm năm trước, trong đó giải pháp phong cách thiết kế sơ bộ trong Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi gồm những nội dung sau :

Xem thêm: Xây dựng thêm nhà thuê làm trụ sở kinh doanh

a ) Sơ bộ về khu vực kiến thiết xây dựng ; quy mô dự án ; vị trí, loại và cấp khu công trình chính ; b ) Bản vẽ phong cách thiết kế sơ bộ tổng mặt phẳng dự án ; mặt phẳng, mặt đứng, mặt phẳng cắt khu công trình chính của dự án ; c ) Bản vẽ và thuyết minh sơ bộ giải pháp phong cách thiết kế nền móng được lựa chọn của khu công trình chính ; d ) Sơ bộ về dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến và thiết bị công nghệ tiên tiến ( nếu có ). ” Khoản 2 Điều 7 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP đã được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 42/2017 NĐ-CP. Như vậy, trong trường hợp trên bạn không trình diễn rõ rằng dự án kiến thiết xây dựng của công ty bạn là dự án nhóm A đã có quy hoạch được phê duyệt hay chưa. Do đó, chúng tôi xin đưa ra ba trường hợp như sau : Thứ nhất, dự án của công ty bạn là dự án nhóm A là dự án quan trọng vương quốc, đã có quy hoạch được phê duyệt thì vẫn sẽ phải lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi. Thứ hai, dự án của công ty bạn là dự án nhóm A, không phải dự án quan trọng vương quốc, đã có quy hoạch được phê duyệt bảo vệ những nội dung pháp luật tại Khoản 2 Điều 7 nêu trên thì không cần phải lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi. Thứ ba, dự án của công ty bạn không thuộc 2 trường hợp nêu trên thì bạn – người trực tiếp được giao trách nhiệm sẵn sàng chuẩn bị dự án sẽ thực thi việc tổ chức triển khai lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi để có cơ sở xem xét, quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng. Nội dung Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi được thực thi theo lao lý tại Điều 53 của Luật Xây dựng năm năm trước : ​ “ Điều 53. Nội dung Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng 1. Sự thiết yếu góp vốn đầu tư và những điều kiện kèm theo để thực thi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng. 2. Dự kiến tiềm năng, quy mô, khu vực và hình thức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng.

3. Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên.

4. Phương án phong cách thiết kế sơ bộ về thiết kế xây dựng, thuyết minh, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật và thiết bị tương thích. 5. Dự kiến thời hạn triển khai dự án. 6. Sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, giải pháp kêu gọi vốn ; năng lực hoàn vốn, trả nợ vốn vay ( nếu có ) ; xác lập sơ bộ hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội và nhìn nhận tác động ảnh hưởng của dự án. ”

Rate this post